in

7 DROPS OF LIGHT

PIŠE: DUNJA CIGIĆ GAVRILOVIĆ, DOKTOR PSIHOLOŠKIH NAUKA, TERAPEUT, AUTOR PROGRAMA 7 DROPS OF LIGHT I OSNIVAČ SIMBOLOTERAPIJE
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: PIXABAY.COM

Pogledaj duboko u prirodu i onda češ sve bolje razumeti. Albert Ajnštajn

Kada sam pozvana da napišem članak na ovu temu, moja prva reakcija je bila uzbuđenje i oduševljenje. Zatim je taj prvi impuls postao slabijeg intenziteta, a počelo je da se pojavljuje strahopoštovanje. Sunce?! Treba napisati nešto o Suncu – kakav uzvišen i magičan zadatak. Da pomenem još jedan zanimljiv detalj, priču o sunčevoj strani sveta pišem baš prvog dana leta, koji je ujedno i najduži dan. Letnji solisticij je dan idealan za širenje Sunčeve energije, velikodušnosti i davanja. Na ovaj dan treba se setiti svega zbog čega smo zahvalni i odati poštovanje Suncu, prepoznati šta nam ono sve daje i donosi. Slaviti Sunce znači slaviti sam život, a postoji li lepši dan u godini nego baš ovaj najduži?

Astronomska strana Sunca uči nas mnogo i o njegovoj simbolici. Oko Sunca kruži 8 planeta, kruže sateliti planeta, komente, asteroidi i druga nebeska tela. Dakle, Sunce se nalazi u centru oko koga se sve okreće. Sunce je udaljeno od Zemlje 149.600.000 km, a svetlost tu udaljenost prelazi za manje od deset minuta!

Sunce je simbol koji je prisutan u svim civilizacijama i kulturama. Iako je simbolika Sunca složena i može da varira, generalno se Sunce povezuje sa muškim principom, jang energijom i intelektom. Sunce je božansko oko, kraljevski simbol, simbol moći, mudrosti i prosvetljenja. Od životinja sa Suncem su povezani orao, tigar i lav, a od boja žuta, zlatna, narandžasta i crvena.

Sunce je izvor života, rasta, životne energije, svetlosti i radosti. Kao takvo, predmet je obožavanja, rituala i obreda već vekovima. Sunce se nalazi u svim živim bićima, ono je izvor kreativnosti i stvaranja. Ono nas nagoni da idemo napred, da rastemo i razvijamo se – prvo fizički, a zatim i duhovno, da živimo u skladu, u harmoniji, da dajemo i da primamo, da volimo, da spoznajemo.

Simbol Sunca predstavlja se krugom u čijem se centru nalazi tačka. Kada se alhemijski simboli pretoče u psihološke termine, govorimo o selfu/sopstvu u relaciji sa kosmičkom celinom. U prirodi je sve povezano, koliko god da smo se udaljili od prirode i koliko god da se opiremo pridržavanju njenih osnovnih zakona, još uvek smo njen deo.

Odvajanje čoveka od prirode dovelo je do izostanka poštovanja prirodnih ritmova, na prvom mestu ritma dana i noći, a zatim i ritmova koji diktiraju godišnja doba. Čovek sada ima svoj novi ritam, koji se usklađuje sa vremenom koje je određeno neprirodnim stvarima, na primer tehnologijom. Ako ste se zaglavili u tom modernom ritmu, i posle dugo vremena otišli u prirodu, možda ste zapazili kako tamo vreme sporije prolazi. To se dešava upravo zbog toga što se tada usklađujemo sa prirodnim ritmom, a on je svakako sporiji. Priroda nije nestrpljiva – ona čeka pravo vreme i sve se dešava usklađeno i harmonizovano.

Sa Sunčeve strane sveta je toplo i svetlo. Pošto Sunce predstavlja sopstvo, odnosno nas same – centar našeg bića, to znači da i mi imamo sposobnost da svetlimo i širimo toplotu, odnosno ljubav. Svetlost koja dolazi od Sunca dotiče nas posredstvom njegovih zraka – oni su spona između ljudi i prirode, između neba i zemlje, između duhovnog i materijalnog.

Ljudi sve više postaju svesni koliko je teško živeti udaljen od prirode, tako da danas postoji trend vraćanja prirodi, jer vraćanje prirodi jeste vraćanje sebi. Postoji mnogo metoda i tehnika koje nam stoje na raspolaganju, a koje nam mogu pomoći da se vratimo u svoj centar – Sunce koje se nalazi u nama. U radu sa klijentima, uvek je cilj da dođemo do tog unutrašnjeg Sunca i idemo prema izvoru svetlosti. Program koji sam kreirala nosi naziv 7 Drops of Light (7 Kapljica Svetlosti), a osmišljen je sa ciljem da nam pomogne da se vratimo u svoje prirodno stanje – stanje ravnoteže. Jedna od 7 svetlosnih kapljica je simboloterapija (čiji sam osnivač i autor). Svaka biljka, životinja, planeta, nebesko telo i prirodna pojava ima simboličko značenje. Mi to značenje možemo da koristimo na razne načine, a jedan od njih je i usvajanje mudrosti koja je kodirana u svakom simbolu i implementiranje iste u svakodnevni život sa ciljem povezivanja sa dušom, svojim istinskim ja, pravom prirodom – sopstvom, ili kako god da nazovemo taj naš duboki, uzvišeni, mudriji deo bića. Poruke koje dobijamo na taj način povezuju nas sa izvorom mudrosti koja prevazili vreme i prostor. Jezik simbola je univerzalni jezik – jezik kojim govori duša.

FOTO: ANIMA MUNDI

Kada smo usklađeni sa sobom i delujemo iz svoje prave prirode, mi tad istinski sijamo, to okolina primećuje i reaguje na to. Baš kao što se suncokret okreće prema Suncu, svom izvoru, tako se i prema onima koji aktiviraju svoje unutrašnje Sunce okreću ljubav, nove mogućnosti i dobra energija. Ipak, i tu treba biti obazriv. Ako se setimo mita o Ikaru, koji nije poslušao savet oca i poleteo je isuviše blizu Sunca, koje je otopilo vosak na njegovim krilima, posle čega je pao u more, možemo da zadržimo u svesti umerenost u svemu, pa i u približavanju Suncu. Sunce, u ovom metaforičkom smislu, predstavlja ego. Ukoliko je ego prejak, on sprži sve oko sebe, a na kraju i sebe – dolazi do samouništenja ili sagorevanja. U narodu se često kaže za nekog da je izgoreo od prevelike želje. U psihološkom smislu, to sagorevanje se događa zbog neumerenosti ega i prevelike ambicije.

Za kraj bih istakla da se u nama smenjuju raspoloženja, pozitivne i negativne misli i emocije, baš kao što se u prirodi smenjuju dan i noć, leto i zima. Nije prirodno da se stalno osećamo snažno, pozitivno, srećno i raspoloženo. Lepo je tome težiti, ali ne na račun drugih emocija, koje su isto tako prirodne. Kao što Sunce ne prestaje da postoji kada ga ne vidimo, tako ni naša sposobnost da budemo srećni, raspoloženi i puni optimizma ne nestaje kada smo uplašeni ili tužni. Tuga, ljutnja i strah nisu prijatna osećanja, ali su zdrava i ne treba ih potiskivati, nego prepoznati i doživeti.

Sunce izlazi, sija, dostiže svoj vrhunac i zatim zalazi, nestaje iza horizonta i ustupa mesto noći, tami i Mesecu, svom opozitu i neodvojivom paru. Na taj način, održava se večni ciklus rađanja i umiranja.

Imam sreću da živim sa Sunčeve strane sveta i bukvalno i metaforično, i pozivam sve drage čitaoce da mi se pridruže.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NA MOJOJ LISTI ŽELJA JE VRIJEME

SA SUNČEVE STRANE SVETA