IZLOŽBA „GRADOVI PAMTE”

NASLOVNA FOTOGRAFIJA: DRAGA UDOVIČIĆ

SLIKE I OSLIKANI DRVENI OBJEKTI – IVANA MARTIĆ

Slike i oslikani drveni objekti iz ciklusa „Gradovi pamte” biće predstavljene u Likovnom salonu Kulturnog centra Novi Sad od 20. septembra do 3. oktobra 2021. godine.

Ivana Martić: „Priroda, gradovi, sav pojavni materijalni svet su čuvari unutrašnjih vrednosti i entiteta kroz koje se čovek identifikuje i sa kojima se prepoznaje, istovremeno ostvaruje sebe i sopstveni umetnički rad. Predeli naše percepcije susreću se sa našim unutrašnjim bićem i na toj granici nastaje umetničko delo.”

Suština i vrednost prirode kao simbola celovitosti kojoj je umetnička potreba za savršenim najbliža, zatim zapisi i sećanja na viđene gradove poput Firence, Beča, Beograda, planinskih venaca Dolomita, istočne Srbije… preneti su na platno apstraktnim stilskom rukopisom koji je kontinuirano građen kroz istraživanje odnosa oblika, boje i svetla.

Postavku, pored slika na platnu, čini skupina od 25 osikanih pločica-objekata od drveta. Svođenje vizuelnog iskustva na suštinsko, lišeno banalnog, težnja i potreba za harmonijom u delu, kao i u životu, podudaraju se sa onim sa čime se već dugi niz godina suočavamo, a ta je poreba čitljivija više nego ikada ranije – potreba za svetom uređenih odnosa, sigurnošću i bliskosti sa prirodom, identifikacijom sa lepotom i ispitivanjem sopstvenih kreativnih potencijala i vrednosnih okvira.

„Posmatranje ovakvih tokova i procesa otelotvoreno je u radu u čijoj je osnovi čist slikarski postupak, likovnost kroz koju je uvrežena potreba za estetskim principima, postizanjem harmonije unutar zadate površine, koloritnog izraza i kompozicione celine koja je vrednost po sebi. Upravo ova težnja koja s jedne strane ima uporište u čistom likovnom izrazu, a s druge je svest o relativnosti opažajnog i postojećeg, dovela me je do ideje o slkama-objektima na masivnom drvetu koje je različitih dimenzija, sa formom minijatura, a koje čine kompoziciju na jednom od tri galerijska izložbena zida”. (Ivana Martić)

[social_share show_share_icon="yes"]