in

ZERO SUGAR NUTELLA

PIŠE: DR DAJANA KOVAČ VUČINIĆ

“Neka budućnost kaže istinu, a svakog ocenite prema njegovom radu i dostignućima. Sadašn­jost je njihova; budućnost, za koju sam zaista radio, je moja.”

Nikola Tesla

Ratno vreme, april 1992. Sarajevo, neslavan prekid drugog polugodišta prvog razreda nas tada đaka prvaka. Borba za život je bila nešto što se podrazumeva, prvi instinkt ljudskog bića koji spava u svima nama probuđen je tako na­glo.

Često spomenem taj period u kom su srećni svi koji su preživeli kao presudnu okosnicu živ­otnog puta za dalje. Motivacija je nešto o čemu pričaju mnogi – od raznih life coach stručnjaka do vrsnih filozofa modernog doba, a svodi se na isti zaključak: svako od nas je kreator svog bestellera.

Ljubav prema nauci kao moćnom alatu za pro­menu sveta, što se sasvim logično razvilo kao vodeća motivacija zbog pozadine mog života je nešto u čemu sam pronašla smisao i životni cilj. Tačno pre šest godina sam postala doktor biotehničkih nauka sa užom specijalnošću u funkcionalnoj ishrani bez glutena i bez šećera. Odlučila sam se na kreiranje dva patenta i preko 50 proizvoda po svetskim standardima u oblasti gluten free i sugar free proizvoda sa motivom pomoći populaciji obolelih od raznih alergija, intolerancija na gluten i celijakije.

Nekada se smatralo da hrana ne može da bude nezdrava, nekada se znalo i ko je kakav čovek, ali danas je nažalost sve ovo opovrgnuto. Ono što niko od nas ne sme da zaboravi je da ako nešto zaista želite da uradite ili postignete, i ako i dalje posle mnogo padova ustajete i idete istim pravcem bez zamisli o povlačenju, vi ćete uspeti. Daleko je lakše napisati ovakav tekst kada je veći deo bitaka izvojevan, ali uvek do­laze novi izazovi. Naša kompanija, koju vodim zajedno sa sestrom Aleksandrom Kovač, a koja je dobila naziv po riznici znanja velikog čoveka, Aleksandrija Fruška gora, jedan je od lidera u Evropi u proizvodnji hrane bez glutena i bez šećera.

Veoma lako bi se protumačilo da je bestseller mog života patentom zaštićen proteinski ka­kao krem ili kako ga mi zovemo interno zero sugar nutella, međutim to ne bi bilo u potpuno­sti tačno jer moj bestseller je nešto što pred­stavlja naš porodični koncept života iz koga se samo kao posledica rodio naš krem.

Konstantno razvijamo nove proizvode, utičemo na to da zdravom konkurencijom ovakvi speci­jalni proizvodi za kojima vapi populacija koja nije birala ni trend ni stalež a ni uzrast postanu finansijski prihvatljivi. Utičemo na razvoj svesti o tome šta je zdrava hrana i ishrana, ali iskre­no. Pored svih dostignuća u naučnom svetu, rekla bih da imam najveći projekat za bestsel­ler života, a to su moja deca Andrija, Vasilije i Milica, koje već pripremam da bez kompromi­sa prate svoje snove utemeljene na ispravnim osnovama ljudskog života koji prvenstveno podrazumeva svest o okolini i brizi za bolje su­tra kroz njihov individualni pečat.

ŠTA MISLITE?

VIZIJA KOJA POKREĆE

A JOURNEY OF TRANSFORMATION