in

ŽENSKA MOĆ KROZ VJEŽBE

PIŠE: JELENA SKENDER, MAJKA KRISTE ANASTAZIJE, MIROSLAVOVA SUPRUGA, UČITELJICA POKRETA I VLASNICA BOUTIQUE MOVEMENT CENTRA VJEŽBAONICA
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: PIXABAY.COM

Možda ste nekada čuli da je ljudsko tijelo sa­vršen mehanizam. I ja sam tako mislila. No, otkrila sam da je tijelo puno više. Tijelo je or­ganizam. I ovo ste čuli. Pa, koja je razlika? Me­hanizam može biti savršen, ali sastavljen je od zasebnih dijelova koji rade sami za sebe. Kada jedan dio zataji, često staje cijeli mehanizam. Organizam je također sastavljen od dijelova, a ti dijelovi rade zajedno, i kada je jedan od njih ugrožen, ostali preuzimaju dio odgovornosti da cijeli organizam može nastaviti djelovati. I da, naše tijelo je savršeno i moćno.

Njegova moć proizlazi upravo iz moći svih njegovih dijelova da funkcioniraju kao cjelina. Dugo sam tražila način kako definirati moć ljudskog tijela. Kako predočiti drugima koliko je naše tijelo moćno i kako je ta moć ostvariva. I to jednostavno, svakodnevno. Samo kada bi­smo mi to dopustili. Dopuštanje je velika pre­preka u ostvarivanju ciljeva. Pogotovo ženama. Dopustiti sebi da budemo moćne kroz tijelo, ali i u životu općenito, mnogima od nas zvu­či zastrašujuće. I onda, umjesto da gledamo sebe i razvijamo vlastitu moć, posežemo za nametnutim obrascima izgleda, ponašanja…

Zanemarujemo sebe, svoje tijelo do neprepo­znatljivosti, a s druge strane ga silimo do izne­moglosti. Jurišamo prema stereotipima izgleda zanemarujući svu iskonsku namjeru tijela. Tijelo nije samo površina. Tijelo je organizam direktno povezan umom i duhom, kroz koji ispoljavamo svaku svoju emociju, kroz koji komuniciramo, propitujemo i postojimo. Njegova je uloga moć­na.

Kako pokrenuti tu moć koja se skriva u nama? Možemo li naučiti svjesno pokrenuti svaki i naj­manji dio našeg tijela da bi tijelo funkcioniralo skladno i besprijekorno?

To je upravo ono što radim, potičem svaku ženu da svoje tijelo promatra kroz mogućnosti, po­tencijale koji su nam Bogom dani, no zaborav­ljeni i zanemareni. Kada se prepoznamo na ovaj način, dobivamo mogućnost ogromnih pozitiv­nih transformacija na fizičkom, mentalnom i du­hovnom nivou. Mi imamo moć promijeniti svaki i najmanji dio našeg tijela. To je jedna od njegovih ljepota. Nikad nećemo biti prestari za pokret. Ni­kad nećemo biti prestari za moć.

Što ja vidim kao moć i moćnu ženu

Svakodnevno nailazim na fotografije divnih žena koje izgledaju besprijekorno. Iscrtava im se sva­ki mišić na tijelu. Mogu napraviti čudesne vjež­be. Izdržljive su i dižu velika vanjska optereće­nja. Jesu li moćne? Sigurna sam da jesu, no ja moć definiram drugačije. Meni je moć kada ja mogu. Kada mogu podići svoje dijete i nositi ga kilometrima. Kada mogu vjerovati svom tijelu da neće reagirati s boli nakon dugo stajanja. Kada mogu nositi vrećice iz dućana i kada ga osjetim. Kada mogu cijeli dan ostati moćna poslovna žena i imati snage za sve izazove koje moj posao nosi. Svjesnost o tijelu proizlazi iz traženja skla­da, iz dolaska u ekvilibrium. Tada više ne postoji dio tijela koji ne želi sudjelovati u ovoj simfoniji pokreta. Zatim, pomicanjem granica pokreta i mogućnosti kroz prisutnost uma u svakom tre­nutku. Biti ovdje i sada nužno je kada izgrađu­jemo moćno tijelo. Samo tada dajemo toj moći viši smisao i svrhu. Kroz takvu moć, dobivamo u tijelu saveznika, a ne neprijatelja. Ne moramo i ne trebamo se boriti s njim, jer radimo ono što je i umu i duhu i tijelu u interesu. Dobivamo po­dršku i sigurnost. Dobivamo slobodu. Slobodu kretanja, kreiranja i stvaranja.

FOTO: PIXABAY.COM

Žene bježe od moći, jer su nekada prije uvjeto­vane da nisu moćne, jer im je netko kome su vje­rovale nametnuo stav da to nije za njih. No, to je kod većine nas daleko od istine. Moj je zada­tak i svrha moga zanimanja upravo to. Zajedno s vama pronaći i probuditi vašu moć. Unutarnju snagu i osjećaj da ste puno više nego ste ikada mogle sanjati. I vidim taj sjaj u očima svakod­nevno. Jedan po jedan par očiju u grupi svijetli sve više. Jedna po jedna žena se usudi učiniti korak više prema vlastitoj moći. Jedno po jed­no tijelo postaje baza za promjenu života. Kroz rad sa mnom i mojim trenerima, žene prestanu misliti da su nedostojne, da to nije za njih, poč­nu se doživljavati vrijednima i misliti na sebe, tada i svijetu oko sebe mogu dati ono najbolje od sebe. Gledam kako njihovi selfiji prestaju biti „moram pokazati da sam ista kao drugi“ u „po­kazujem svoju savršenu jedinstvenost“. I sretna sam, jer znam da sam dala svoje najbolje da se to dogodi.

Netko će to jednostavno nazvati vježbanjem. No, tek dok ne proba. Nakon toga će znati da je pokret puno više.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

THE POWER OF WOMEN

ONE WOMAN