in

LEPŠI I BOLJI SVET

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: IZ PRIVATNE ARHIVE

MIROSLAV SKENDER, LIČNI TRENER IZ HRVATSKE. ODRASTAO JE U OSIJEKU, NAKON ŠTO JE KRENUO PUTEM PREDUZETNIŠ­TVA, PRESELIO SE U ZAGREB. NEZADOVOLJAN SOPSTVENIM POSLOM I VELIKIM STRESOM, KRENUO JE NA PUT LIČNOG RAZVOJA. ČETIRI GODINE POHAĐAO JE COACHING AKADE­MIJU. SHVATIO JE DA JE MOĆ U SVAKOM ČOVEKU KOJI ŽELI DA RADI NA SEBI I DA TRANSFORMIŠE SEBE I SVOJ POSAO. RADI USPEŠNO SA LJUDI KOJI POSTAVLJAJU VIŠE CILJEVE I ŽELE NAJBOLJE OD SEBE.

KAKO SE KONSTRUIŠE NOVI, LEPŠI I BOLJI SVET?

Novi, ljepši i bolji svijet se konstruira na dva moguća načina. Da konkretno radiš dobro i da pomažeš drugima da budu bolji i čine dobro. Kako konkretno raditi dobro? Mnogi misle da je to ono pomozi sirotinji, radi besplatno, daj svakome sve… no griješimo. Ako do­bra emocija ne prati ovo, svijetu činimo više štete nego koristi. Sažaljenje je jedna od energetski najnižih emocija, ako dajemo iz te emocije, činimo loše. Ovo je radikalan stav, no sve kreće od nas. Naše je da se osjećamo dobro. Da budemo sretni, kada smo u toj emociji, tada sve i svi oko nas to osjete. Tada i ono što će netko okarakterizirati kao loše može donijeti pozitivne rezultate. Ne govorim ovdje da je loše činiti dobro, već da je puno važnije kako se osjećate dok to dobro činite, nego samo djelo. Konkretno raditi dobro je, dakle, osje­ćati se dobro i tada davati svijetu ono u čemu si najbolji, što god to bilo. Svi mi imamo svoje talente. Svi smo u ne­čemu posebni, jedinstveni i originalni. No, mnogi su to zatomili radi uvjerenja koja imamo i kojima služimo. Zamislite koliko bismo svi veseliji išli na posao da znamo da ćemo tamo raditi ono što volimo. Da, bilo bi to predivno. A mo­guće je. Govorim iz vlastitog primjera i primjera mnogih ljudi s kojima sam ra­dio. Možemo li uvijek raditi ono u čemu smo najbolji? Jako je teško. No, nije ni bitno dok god radimo i dok god se tru­dimo da toga bude što više. Ostat će nam vremena i za sve što moramo.

Drugi je način pomagati drugima da budu bolji i čine dobro. To radim ja, to radi moja supruga, to rade svi lju­di koji su se odlučili raditi s onima koji žele bolje. Sve radionice, sva predava­nja, sve edukacije, imaju ovo u podlozi, pomaganje drugima da budu bolji. Ve­selim se što vidim da je toga sve više. Veselim se da svijest raste u ovom jako važnom smijeru.

„Da, velike su transformacije uvijek izazovne. Jer ne možemo promijeniti samo jednu stvar. Moramo promijeniti sve.“ Šta menjamo prvo? I koji su ko­raci?

Da, velike transformacije zahtjevaju vrijeme i strpljenje, i što je najvažnije, konkretan rad. U sva tri elementa smo deficitarni. No, kako raste svjesnost, raste i volja da razvijemo ova tri važna resursa.

Što mijenjamo prvo? Prvo mijenjamo ono što nas žulja najviše, to su obično „vrata“ za ulaz u rad, najlakše je osvije­stiti da nešto ne štima upravo na tome gdje najviše boli.

O koracima mi je teško govoriti, jer ne volim ukalupiti stvari, kod mene ne po­stoji sistem po kojem radim s klijen­tima, ili redosljed. Iako sam tijekom edukacija dobivao sisteme, shvatio sam da ih ne treba sli­jepo slijediti, te sam ih doslovno sve unaprijedio i prilagodio onome što radim i sebi.

Oni koji se drže sistema i onoga što su naučili ne mogu ljudima pomoći toliko kao onaj tko ima hrabrosti izaći iz sistema i stati na vjetrometinu, ali i prići individualno osobi s kojom radi i kreirati proces točno za tu osobu. To je puno moćnije, no to ne radi svatko.

Ipak, najvažnije su dvije stvari. Svjesnost koja nam pomaže da shvatimo gdje smo i prebaci­vanje fokusa s onoga što nam nedostaje na ono što želimo postići. Pri tome je „postići“ jako važ­na riječ, jer naglašava akciju, činjenje. Bez toga nema promjene, bez toga su sve promjene koz­metičke.

FOTO: PIXABAY.COM

KAKO SI SE ODLUČIO NA PUT TRENERA ZA LIČNI RAZVOJ?

Na ovaj se put odlučuju ljudi kojima i samima treba pomoć. Nitko u ovo ne ide zato što mu je predobro. Moj je san bio studirati psihologiju. No, imao sam sreće da sam u mladosti bio na dva termina kod psihologa, te sam shvatio da psihologija nema odgovore. Odustao sam od fa­kulteta i krenuo graditi poslovnu karijeru. Uskoro sam otvorio firmu. Postigao sam zavidne rezul­tate. U to vrijeme sam počeo istraživati i raditi na sebi konkretno, te krenuo na edukacije. Tada sam uopće saznao za ovo zanimanje i shvatio da je to ono što sam kao klinac htio raditi. Zavr­šio sam edukaciju koja je trajala četiri godine, te je meni osobno puno pomogla na planu osob­nog razvoja. U međuvremenu je firma propala, pa sam prvo odlučio završiti tu priču do kraja, te onda krenuti u osobni razvoj u potpunosti. Ovo je značajno skraćena verzija, naravno.

IMAO SI SJAJNU RADIONICU „KAKO SJE….. VLASTITI POSAO U 5 KORAKA“. DA LI SI NEKADA UPRAVO TO USPEO?

Da, radionica je bila pun pogodak. Nije bilo puno ljudi, no jako sam zadovoljan onim što sam dao na radionici i povratnim informacijama. To mi je dalo krila da s radionicom idem i dalje, i trenutno sam u pregovorima da ju održim u Osijeku i u Beogradu. Veselim se posjeti oba grada. Osijek je moj rodni grad u kojem sam odrastao, a Be­ograd je grad koji u meni budi neke divne uspo­mene. Bio sam jednom, ali za pamćenje. Tamo prije 26-27 godina.

Radionica se bazira na mom osobnom iskustvu i polaznicima ukratko na početku govorim upra­vo to. U čemu sam, zašto i kako griješio, te što i kako učiniti drugačije. Ova radionica je rijet­ko dobra prilika čuti sve od strane nekoga tko je pogriješio, propao, naučio, te primijenio novi, uspješan model. Obično edukacije sadrže samo neki od ovih elemenata. Polaznicima dajem jako bitne informacije koje mogu odlučivati hoće li posao uspjeti ili propasti, jer mnogi kao i ja prije misle kako je dobro biti dobra osoba i raditi svoj posao. No, ima tu još nekoliko bitnih stvari koje treba znati za uspjeh, ne samo financijski, nego i kroz zadovoljstvo sobom, rezultatima, klijenti­ma, zaposlenicima… Većini će zvučati utopijski, no upravo to imamo sada moja supruga i ja u poslu. Tako da možemo svjedočiti da je moguće.

KO SU TVOJI KLIJENTI?

Moji klijenti evoluiraju sa mnom. Na početku su bili puno energetski slabiji i više orjentirani na problem, te su se teže odlučivali na promjenu i na djelovanje. Sada je situacija dijametralno su­protna. Sada do mene dolaze ljudi koji su već postigli rezultate, no osvijestili su da može bolje, puno bolje. Koji imaju iskustva u radu na sebi i treba im netko da ih odvede na stepenicu više. Sada uz puno manje moga truda moji klijenti postižu velike rezultate na obostrano zadovolj­stvo. Važno mi je također da radim s ljudima čiji cilj rada sa mnom ima namjeru doprinijeti ve­ćem broju ljudi. Gotovo sve potencijalne klijen­te koji dođu s preosobnim ciljevima odbijam. I događa se nešto zanimljivo, najmanji broj mojih individualnih klijenata je iz Hrvatske. Radio sam s ljudima iz Srbije, Crne Gore, ali i Njemačke, En­gleske, Dubaija, Texasa… To me jako veseli.

GDE PRONALAZIŠ SOPSTVENU SNAGU?

Uh…. u tome što radim, kad radiš ono što vo­liš jednostavno se ne iscrpljuješ. Danas, recimo, završavam ovaj intervju nakon gotovo 14 sati posla. Nije uvijek tako, dozvolim si usred tjed­na otići u saunu i na masažu, otići u šetnju i na kolače s mojim curama, sam si organiziram dan, ali mogu raditi jako puno i uživam u tome.

Snagu pronalazim i u svakom udahu zraka, jer svaki je udah blagoslov od Boga. U cijenjenju onoga što imam i koga imam u životu. U shva­ćanju dobrobiti svega što imam.

I na kraju. Citirat ću Boba Proctora, koji je odgo­vorio na isto pitanje. Rekao je nešto ovako:

„Pogrešno je pitanje odakle mi energija za to. Ja imam energije zahvaljujući tome što sam ak­tivan i puno radim.“ Ovo je praktična primjena onoga da što više dajemo, više imamo. I to je velika istina. Cijenim gospodina Proctora što je to osvijestio i pomogao meni shvatiti to na još dubljoj razini ovom jednostavnom rečenicom.

KAKO DIŠU ŽENE, A KAKO MUŠKARCI U REGIONU?

Organizirao sam nedavno konferenciju „Žena s vizijom i dušom“ u Zagrebu i bilo je divno. Tema nije bila žena kao osoba ženskog spola, nego ženski principi koji nam svima trebaju i mora­ju služiti, no zapostavljeni su. Malo zbog za­nemarivanja ženske moći, a više zbog nerazu­mijevanja ovoga koncepta. Kada ovo shvatimo, muškarci i žene prestaju biti antagoni. Počinju surađivati, postaju jedno, kao kad stvaramo novi život. Ne postoji moćnija sila u svemiru od sile kad se spoje muškarac i žena. Kad se spojimo doslovno stvaramo život, to je božanska osobi­na. Kako dišemo mi u regionu? S dosta nerazu­mijevanja. Muškarcima je sve teže biti muška­rac (ne zato što je zaista teško nego zato što ih nema tko naučiti), dok žene biraju dva puta. Prvi je put žrtve, slabe, nemoćne, a drugi je put borbe za neka ženska prava. Ne znam što je destruk­tivnije za cijelo čovječanstvo. Zato sam osjetio potrebu da podijelim svoje znanje i informacije te da osvijestim ljude da trebamo odustati od borbe. Vrijeme borbe je prošlo. Sada je vrije­me da gradimo. Da rastemo zajedno. Energija na konferenciji mi je dala da vjerujem da smo uspjeli u tome. Bilo je fenomenalno.

FOTO: PIXABAY.COM

I TVOJA SUPRUGA JE PREDUZETNICA I VODI „VEŽBAONICU“ TELO. UM. VEŽBA. KAKO SE DOPUNJUJETE? KO KOGA TU VIŠE SAVETUJE? MADA TI KAŽEŠ DA JE ONA JE TVOJA NAJBOLJA KLIJENTKINJA.

Da, svakako moja omiljena klijentica. S njom prolazim ovaj poslovni proces koji spominjem u radionici o kojoj sam govorio, rezultati su pre­divni.

Prije nego što smo se upoznali, oboma je ne­što nedostajalo. Ja sam razumio um i duh, no shvatio sam da mi nedostaje tjelesni dio. Ona je stručnjakinja u tjelesnom, nedostajao joj je mentalni i duhovni aspekt, tako da smo se samo povezali i spojili, i od tada smo nerazdvojni, ali i po svim parametrima puno moćniji. Ne znam većeg stručnjaka u regiji od nje za fizičko tijelo i pokret, njeni su treninzi postali transformirajući i moćniji, moji procesi su direktniji i sa više bržih rezultata… Kao što sam rekao gore, nema moć­nije sile u svemiru od one kad se spoje muška­rac i žena.

TEMA APRILSKOG IZDANJA NOSI NAZIV „MOĆ ŽENE“. U ČEMU TI VIDIŠ SNAGU I MOĆ ŽENE? KOLIKO SU ŽENE IZ REGIONA JAKE ILI SLABE?

Svaka žena je moćna toliko koliko prepoznaje, razumije i koristi ženske principe. Dakle, ako voli, vjeruje, podržava, okuplja, rađa, razvija, razumi­je, da nabrojim samo neke od ženskih principa, tada je žena beskrajno moćna. Slaba je ako se od ovoga udalji, ako negdje povjeruje da se mora bojati, boriti, da ne može, da je slaba, nemoćna i jadna.

Stoga je ovo možda moja poruka svim ženama, budite beskrajno moćne, dozvolite si to, jer nam upravo takve trebate. Sebi, svojoj djeci, svojim muškarcima, cijelom svijetu. Pokušate li se bo­riti u „muškom svijetu“, odreći ćete se svoje be­skrajne moći da biste sudjelovale u nečemu što istinski ne želite.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ČOVEK OD STILA

MADE IN CHINA