ŽENA JE POPUT CVETA

PIŠE: SNEŽANA ČEKIĆ
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: UNSPLASH.COM

Ovo bi verovatno bila prva asocijacija na buđen­je, cvetanje i sve miomirise koje proleće donosi.

Međutim, ja imam drugačije viđenje.

Mene podseća na razvitak žene. One koja daje život. One koja je zbog svoje krhkosti, šarma, le­pote, sama po sebi cvet ili večno proleće.

Samo rađanje ženskog deteta, iako mnoge kul­ture favorizuju mušku decu, zapravo je poseban dar.

Zamislite tu nežnu žensku dušu, koja tako ma­jušna vremenom biva predodređena da procve­ta, dajući svoj plod.

Sve smo mi poput cveta, rađale ili ne rađale.

Okrenite se samo i pogledajte tu devojčicu u sebi. Kao cvet se razvijala, rasla i stasala u pravu divnu mladu ženu, okupanu samo ženama svo­jstvenim sjajem.

Davno su prošla vremena kada je žena morala da skriva svoju lepotu, svoja umeća, stav, a da se sve to pogrešno ne protumači. To što ima­mo mogućnost da dajemo život je najuzvišeni­ja činjenica koju poseduje samo žena (davalac može biti i iz epruvete). Žena je biće bez kog nema života na zemlji. Nema žena, nema reprodukcije. Sam proces rađanja je najslavniji događaj ljudsk­og roda kog na svojim leđima nosi žena!

Ovo je vreme punog sjaja žene! U svoj svojoj blis­tavosti. ona je emotivno zrela, intelektualno pot­kovana, materijalno situirana, tehnološki pisme­na, socijalno uklopljeno društveno biće, prema kom nema nikakvih predrasuda jer blista žens­kim sjajem. Žena koja će biti i nesvakidašnje du­hovno osvešćena, pored svih vrlina koje posedu­je, ona u 21. veku nadomeštava sve ono što su joj, svesno ili ne, uskraćivali vekovima unazad.

Za mene je blistavost žena počela najtišom, a najuspešnijom revolucijom, koju je sprovela u delo Gabrijelle Bonheur, tj. “Coco” Chanel, fran­cuska dizajnerka, da bi u ovom veku doživela procvat, ali ne i potpuni sjaj. To je bio početak izlaska žene iz klišea da bar u odevanju bude rav­nopravna muškarcu. Vreme punog sjaja žena tek dolazi! Za nas žene je od najvećeg značaja samo jedna lekcija, a to je da budemo prvenstveno svo­je. Žene su oduvek trpele zbog pripadanja (ocu, bratu, mužu, sinu), tako da je sada došlo vreme da osvestimo bitnost sopstvenog bića koje se ne takmiči sa muškarcima, već i njima daruje život i ima sopstveni integritet koji je sam po sebi do­voljan za uzvišeno poštovanje.

U biti, dragi muškarci, da se ne osetite zapostav­ljenim, sav sjaj žena je velikim delom zbog vas. Zbog vaših lepih reči, podrške, komplimenata, koje je, da se ne lažemo, lepo čuti i nema žene kojoj ne prijaju ako je finoća izraženog u prvom planu.

To biće “ŽENA” je poput cveta. Ona cveta i blis­ta samo uz svesnu podršku partnera, oca, bra­ta. Zalivajte je pažnjom, ljubavlju, tolerancijom, strpljenjem, ugađanjem, požrtvovanjem, brigom, nežnošću, duhovitošću, etikom, estetikom i sve to i još mnogo više dobićete zauzvrat od nje.

“Ko veruje, daće mu se!”