IZABERI ON

PIŠE: EMIR ŠABANOVIĆ

Svjedoci smo da živimo u svijetu dobra i zla, ljepote i ružnoće, u svijetu dana i noći, u svi­jetu uključenosti i isključenosti. Kako se boriti nego na način preuzimanja kontrole nad svo­jim životom! Kada je potrebno da uključimo ON? Kada smo u stanju sreće, blagostanja, smijeha, okruženosti dobrim ljudima, ljubavi, lijepim jutrom, mirisnom kafom, sokom od latica ruže, gledanjem u nebesko plavetnilo, u zvjezdano nebo… Kada je potrebno da ukl­jučimo OFF? Kada nas tjeraju da radimo neš­to loše ubjeđujući nas da je to OK, kada žele da pijemo otrov iz čaše, kada nam govore da je mržnja bolja od ljubavi, kada nam kažu bac­ite se sa zgrade, preživjeti ćete…

Čovjek treba da bude pametan, da prepozna šta je dobro, a šta loše. Odlučimo da nas vodi srce, ljubav, sreća, prijatelji ON, a ne mržnja, zavist, ljubomora, bolest OFF.

Uvedimo u živote sreću, ljubav, pažnju, cvijeće i vrijeme koje ćemo trošiti na ON.

August 2021. Sarajevo, dan je sunčan, ona je bila ON , a ja sam bio OFF. Poslije pola sata mi smo bili ON, zaljubljeni, lijepi, čisti, sretni, jer smo izabrali da budemo ON.