in

WINGWAVE – ZAMAH KRILA

PIŠE: DR. SCI. TATJANA MRKIĆ, DIPL. ANTROPOLOG, NLP TRENER, PROFESIONALNI I WINGWAVE COACH, OSNIVAČ UDRUŽENJA „FLOW & SENSE“

U brzom ritmu svakodnevice, suočavamo se sa raznim situacija koje mogu ponekad biti stresne i izazvati u nama jake emocije. U normalnim okolnostima, organizam sam uspeva da na adekvatan način obradi svakodnevna iskustva i procesuira emocije, između ostalog, tokom sna, konkretno u REM fazi, koja se ponavlja nekoliko puta u toku noći dok spavamo. Tokom REM faze, dok čovek sanja, pokreti očnih jabučica su veoma brzi, pa tako tokom ove faze moždane hemisfere sinhronizovano funkcionišu, a uznemirujući sadržaji i emocije prikupljeni tokom dana brzo se razgrađuju, nakon čega smo spremni za novi dan.

Međutim, u slučajevima povećanog nivoa stresa, intenzivnih ili učestalo neprijatnih emocija, tokom REM faze ne mogu se u dovoljnoj meri razgraditi takve emocije, pa dolazi do stvaranja emotivnih blokada i nefunkcionalnih obrazaca ponašanja. U ovakvim situacijama, wingwave metodom, tj. tehnikom mahanja rukom, stimuliše se REM faza u budnom stanju klijenta, što ovu metodu izdvaja od drugih. Osoba je svega svesna i sam proces može prekinuti ili nastaviti dokle god joj odgovara. Pokreti očiju klijenta izazivaju slabe nervne impulse koji vode obostranoj stimulaciji hemisfera, čime se postiže oslobađanje prethodno blokiranih emocija, tj. dolazi do njihove razgradnje. Još jedna prednost ove vrste coaching sesije je što klijent ne mora da saopšti sadržaj teme na kojoj želi da radi, jer je akcenat na osećaju za datu temu, a ne za sadržaj. Tokom ovakve sesije, pažnja je usmerena na stanja kroz koja klijent prolazi.

Wingwave metoda je kombinacija: bilateralne stimulacije hemisfera putem uvođenja u „budno“ REM stanje brzim pokretima očnih jabučica, neuro-lingvističkog programiranja (NLP) i kineziologije – primenom miostatik testa (O-ring test), kojim se identifikuju emocionalne blokade i meri uspešnost postignutog rezultata.

FOTO: ELLY JOHNSON UNSPLASH.COM

Etimologija reči wingwave je od engleske reči „wing“ – odnosi se na zamah krila leptira, i engleske reči „wave“ (u prevodu talas), koja asocira na moždani talas. Prema teoriji haosa meteorologa Edward N. Lorenza, zamah krila leptira na jednom kraju zemljine kugle može da izazove uragan na drugom kraju, pod uslovom da se odigra u tačno određeno vreme i na tačno određenom mestu. Ovom metodom može se razgraditi negativna emocija, koja vodi ka pozitivnoj promeni ponašanja tako što se slabi neurološki impulsi, generisani pokretima očiju, poistovećuju sa zamahom krila leptira, otuda i ovakav naziv. Psiholozi Cora Besser-Siegmund i Harry Siegmund, radeći sa klijentima dugi niz godina na Besser-Siegmund Institutu u Hamburgu, razvili su wingwave metodu, koja je zaštićena i priznata, namenjena mentalno zdravim osobama.

Ova metoda je efkasna u otklanjanju stresa, anksioznosti i neprijatnih emocija (osećaj straha, stida, tuge, bola, odbačenosti, krivice…), otklanjanju emotivnih blokada i neracionalnih strahova (npr: strah od javnog nastupa, strah od zubara, strah od letenja, predispitna trema…), ublažavanju psihosomatskih smetnji (nesanica, jet lag, mučnina…), prevazilaženju nelagodnih emocija nastalih iz problema u porodičnom i partnerskom odnosu, konfliktima u radnom okruženju, regulaciji loših navika, razočarenjima, podizanju samopouzdanja, prevazilaženju menalnih blokada koje ograničavaju kreativnost, postizanju osećaja smirenosti, sigunosti, opuštenosti…

Wingwave ili „Zamah krila“, ili kako je još nazivaju “coaching emocija”, na brz, prirodan i efikasan način poboljšava kvalitet života balansiranjem emocija, pa nije ni čudo što je u nekim zemljama, a među kojima je i Srbija, priznata od Ministarstva zdravlja kao komplementarna medicinska metoda.

Ako među ovim redovima prepoznate vašu temu, možda je najbolja opcija da probate ovu metodu umesto da potegnete za nekim sredstvom za smirenje. Dajte sebi mogućnost da raširite svoja krila, ostvarite svoj pun potencijal i svaki dan ispunite pokretačkim enregijom i pozitivnim emocijama za sebe i druge.

www.tatjanamrkic.rs, www.tatjanamrkic.com, drtatjana@tatjanamrkic.rs, tmrkic@gmail.com

FOTO: SHARON MCCUTCHEON UNSPLASH.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

THE STREETS OF KATHMANDU

INTIMNE PRIČE