in

VUMBILDING – VEŽBOM DO ZDRAVLJA

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: KSENIJA PETROVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

KSENIJA PETROVIĆ ROĐENA JE U RUSKOM GRADU PERM NA URALU. OD 2018. GODINE ŽIVI I RADI U BEOGRADU, PREDSTAVNICA JE MEĐUNARODNE FEDERACIJE VUMBIL­DINGA ZA SRBIJU. OSNIVAČ JE ŠKOLE INTI­MNOG FITNESA VUMKLUB, ČIJI JE GLAVNI CILJ DA SE KROZ SPECIJALNE VEŽBE OB­NOVI ŽENSKO ZDRAVLJE, JAČANJE INTI­MNIH MIŠIĆA I BUĐENJE ISTINSKE ŽENSKE SEKSUALNOSTI.

ČOVEK UVEK KRENE OD NEKOG SVOG PROBLEMA I AKO VIDI OPŠTE DOBRO ZA SVE, POČNE DA GA RAZVI­JA. ŠTA JE TEBE POKRENULO KA VUMBILDINGU?

Udata sam i imam dvoje dece. Nakon prvog porođaja u 22. godini, imala sam posledice koje su, po odgovoru lekara, bile vezane sa slabim intimnim mišićima. Bila sam tužna što mi niko nije rekao koliko je važno pripremiti svoje telo u velikom trenutku rođenja deteta. Čak i poznate Kegelove vežbe treba raditi više i pravilnije nego što mi znamo. Od tada sam počela da tražim različite informacije koje se tiču ženskog zdravlja i seksualnog obrazovanja i tako sam našla vumbilding. Kada sam sazna­la koliko su korisne ove vežbe, odlučila sam da podelim informaciju sa svima kojima je to ko­risno i interesantno.

KAKO SI SE BAŠ ODLUČILA ZA TEHNIKU IZ RUSIJE, POŠTO POSTOJE RAZLIČITE TEHNIKE ZA JAČANJE MIŠIĆA VAGINE?

Ja sam iz Rusije i onda sam gledala šta ima kod nas. Postoje različite vežbe i trenažeri, ali sam samo u vumbildingu našla odgovore na sva svoja pitanja. Vumbilding pre svega ima dobru teoretsku bazu koja je zasnovana na prirodnom razvoju našeg tela, na funkcional­nom radu mišića, na interakciji žene i muškar­ca. Osnivač vumbildinga svom misijom pruža pomoć porodicama da sačuvaju ljubav, interes i želju za zajedničkim razvojem u braku. Intimni mišići su veomi slabi kod svakog čoveka, jer se malo treniraju i aktiviraju tokom savremenog sedećeg načina života. Značaj ovog dela tela je ogroman, zbog toga vežbe moraju da budu efikasne da bi dale rezultat i još važnije da ne bi štetile zdravlju. Mnoge žene znaju o vežbanju ovih mišića, ali malo njih trenira i još manje je onih koje su došle do cilja.

Kako govore naše učenice – vumbilding je čita­va nauka. Svaki pokret, svaki izdah ima značaj i sve to mi kontrolišemo tokom treninga. U vumbildingu vežbe počinju od razvoja svesnog kontrolisanja mišića, disanja, pažljivog trenin­ga karličnih i vaginalnih mišića da bi se dobio pravi rezultat.

Druge metode ne daju kompletna znanja, često ne uključuju individualne osobine. Na primer, vaginalne kuglice koje se prodaju u seks-šopo­vima nisu anatomske, ako se koriste pogrešno mogu biti opasne. Trenažeri sa efektom mi­ostimulacije nisu toliko efikasne i opet ne uče upravljanju mišićima. Obične Kegelove vežbe su mnogo slabije i retko mogu potpuno pomoći.

ZA KOGA JE VUMBILDING I U KOJIM SITUACIJAMA TREBA DA SE KORISTI?

Vumbilding je neophodan za svaku ženu. Na­kon 18. godine se završava rad hormona ras­ta i polako počinje proces starenja ako mišiće ne rade. Naravno, svako doba ženskog živo­ta ima svoje potrebe i ciljeve. Mlade devojke obično dođu kod nas zbog regulisanja mens­trualnog ciklusa, razoja svoje senzualnosti i orgazmičnosti, povećanja sigurnosti u sebe. Žene srednjih godina žele pripremiti svoje telo za trudnoću i porođaj, regenerisati svoje telo nakon porođaja, ojačati imunitet u genitalnim organima i stabilizovati hormonski balans, žene bliže 50-im godinama i starije žele produžiti svoju mladost, smanjiti posledice menopauz­nih promena i rešiti inkontinenciju i spuštanje karličnih organa. Uvek se radujem kad žene svih uzrasta dođu kod mene na trening ili kon­sultaciju, svaka sa svojom zadatkom. Važno je i da svaka žena želi da bude srećna u odnosi­ma sa muškarcima, jer to je veliki deo našeg ljudskog života. Često sa rešavanjem gineko­loških problema žena počne i da uživa u intim­nom kontaktu.

KAKO IZGLEDAJU PRAKTIČNE VEŽBE? IZ ČEGA SE SASTOJE?

Da bi vežba bila korisna, posebno za intimne mišiće koji su slabi, neophodno je tačno osećati svaki mišić koji se trenira. Svako stezanje mora da bude svesno. Naša metoda daje kompletna znanja i praktičnu primenu za razvoj karličnih mišića. Predstavite sebi da čovek nije mogao raditi jednom rukom na primer i posle je naučio – kako će se promeniti njegov život? Tako je i sa intimnim mišićima – deo tela je neiskorišćen u nama.

Svaki trening vumfita uključuje specijalne taostičke vežbe (za zagrevanje karličnih or­gana, otpuštanje blokova i podizanje seksual­ne energije), manualne vežbe za razvoj veze između mozga i vaginalnih mišića, vežbe sa trenažerom, praktičnu meditaciju (za razvoj orgazmičnosti i izdržljivosti mišića) na kraju.

DA LI JE VUMBILDING NEKA VRSTA KEGELOVIH VEŽBI?

Pod Kegelovim vežbama u savremenoj literaturi znamo nekoliko vrsta stezanja intimnih mišića. Ove vežbe će biti efikasne samo u slučaju da ih osoba koristi pravilno i ponavlja u nekoliko cik­lusa (po 150-300 puta) u toku svakog dana i uz to pravilno diše da ne bi bilo štete po zdravlje.

Vumbilding uključuje u sebi tehnike mnogih metoda: drevnja znanja, vežbe iz različitih kul­tura (Egipat, Indija, Japan, Kina, Tajland itd.), specijalne sprave – trenažere i vežbe doktora Kegela. Osnovna razlika je u tome da mi na tre­ningu vumbildinga koristimo trenažer – vumbil­ding je trenažerna metoda za razvoj i jačanje ženskih intimnih mišića. Na svakom nivou vumbildinga postoji određeni trenažer koji daje mogućnost da dođemo do rezultata. Na svakom nivou postavljen je cilj. Na primer, na prvom i osnovnom nivou vumbildinga – vumfi­tu koristimo trenažer Nikitine, koji uči nas sves­nom kontrolisanju vaginalnih mišića, pravilnom disanju i stezanju ovih mišića, daje nam dobar osećaj celog kanala i pomaže razvoj mišića brzo i jako.

KAKO PRIPREMITI SVOJE TELO ZA POROĐAJ I KAKO GA NAKON POROĐAJA REGENERISATI?

Kada žena odluči da postane majka, ona bi tre­bala da počne sa treningom intimnih mišića. Vumbilding će joj dati kompletnu pripremu. Mišići postaju jači i elastičniji. Oni su sposobni da izdrže težinu deteta, smanjuju mogućnost inkontinencije u trudnoći, sprečavaju spuštan­je karličnih organa, sprečavaju eoiziotomiju u toku porođaja. Treniranjem ovih delikatnih mišića povećava se krvni tok u tkivama, stabi­lizuje se hormonska aktivnost, čisti se limfni sistem, normalizuje se mikroflora. Naravno, re­generisanje nakon porođaja biće lakše. Medi­cina kaže da se žena vraća u prethodno stanje ako ne trenira ništa posle tri godine, ali u praksi vaginalni kanal bez specijalnih vežbi ne može opet da bude kao kod mlade devojke. Sa sva­kim sledećim porođajem on će biti sve širi i širi. Žene koje su rađale carskim rezom se mogu suočiti i sa inkontinencijom i sa spuštanjem karličnih organa. Vumfit ima specijalne vežbe za oporavak nakon porođaja uz pomoć kojih žena može smanjiti volumen vagine i oseća­ti se sigurnije u intimnom kontaktu sa svojim suprugom. U našem treningu učestvuju i os­tali mišići celog tela, što pomaže ženama da smanje težinu i vrate figuru u prethodno stanje. Takođe, ojačavaju se mišići donjeg stomaka koji imaju veliki značaj i u trudnoći i u periodu regenerisanja. Mlada majka ne mora deliti svoj život na do i posle, ona može i dalje uživati u svom ženskom, privlačnom i snažnom telu. Mi smo shvatili da naše učenice nemaju problema sa posleporođajnom depresijom, jer one sva­kodnevno poklanjaju pažnju ne samo detetu i suprugu, već i sebi!

KAKO REAGUJU ŽENE? DA LI TRAŽE POMOĆ I MISLE O SVOJIM VAGINALNIM MIŠIĆIMA?

Mogu iskreno reći da većina žena reagu­je pozitivno, jer svaka u principu razume da je to važno. Mnoge žene su svesne svojih vaginalnih mišića, umeju da ih stežu poma­lo, ponekad rade i Kegelove vežbe. Ne rade u toj meri i pravilnom tehnikom kako bi trebalo kada mnogo sedimo i malo se krećemo. Pos­toje i žene koje ne shvataju kako uopšte stezati ove mišiće, gde se oni nalaze. Veliki problem je da je sve više mladih devojaka „isključeno“ od donjeg dela svog tela, navikle su na muški način, njima je sve u glavi ili u telefonu, ili u pos­tizanju uspeha u socijalnom životu, ali ne znaju kako raditi na svom sopstvenom telu. Zato na početku našeg vežbanja učimo da osećamo in­timne mišiće, u sklopu sa disanjem i pravilnim pokretom, učimo kako raditi stezanje bez ukl­jučivanja stomačnih mišića na primer.

KAKO TREBA PROMENITI ŽENSKU ENERGIJU I PODIĆI JE DA ONA SIJA?

Prvo – prihvatiti svoje žensko telo, jer ono je dano prirodom, nemamo drugo. Koliko malo mi znamo o njemu i koliko malo pažnje i pošto­vanja mu pridajemo. Kada žena to spozna, ona neće konkurisati muškarcima u njihovom muškom svetu, pa se odmah povećava energi­ja (ženska). Žena više ne gubi snagu na brige i probleme, na skrivanje svojih želja i na stvaran­je sebe kako neko očekuje od nje. Ona počinje svesno uživati u svakom trenutku svog žens­kog života, u svakoj ulozi, kao žena, kao majka, kao član društva. Kada je ona zadovoljna – ona blista, ona ima osmeh na licu, ona može to po­deliti sa svojim partnerom, sa decom i sa svi­ma oko nje.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ZA NJIH NE POSTOJI NEMOGUĆE

KVINTESENCIJA BIVSTVA