in

SEKSUALNOST KAO KUĆNI LEK

PIŠE: PROF. DR THOMAS PETSCHNER
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: RAWPIXEL UNSPLASH.COM

PROFESOR TOMASOV HOLISTIČKI VODIČ KA ZDRAVLJU I SREĆI

Jedna pacijentkinja mi se požalila: „Doktore, ja patim od impotencije.“ Moj pokušaj da joj obja­snim kako je očigledno pomešala neke pojmove „Mislite, vaš muž…?“ bio je odmah prekinut „Ne, ne, on je impotentan… a JA zbog toga patim.“ Ovo već samo za sebe pokazuje da naša seksu­alnost nije vezana samo za telesne funkcije, već i naše emocije, kao i sve ostale elemente našeg bića.

Iako su razni problemi vezani za seksualnost veoma rasprostranjeni i predstavljaju veliko opterećnje u svakodnevnom životu, retko se o tome priča otvoreno. Uzroci tome leže u kon­zervativnom vaspitanju u krugu porodice, u zas­tarelom školskom obrazovanju, u pogrešnom shvatanju religije, poremećenim socijalnim i društvenim odnosima i dr. Možda se ćuti i zato što mnogi ljudi misle da je seksualnost vezana samo za polne organe kao sredstva za repro­dukciju. Većina ne poznaje ni samoga sebe kao celinu, pa i ne naslućuje koliko je velik i važan uticaj seksualnosti na naše zdravlje – a samim tim i na čitav naš život.

Sa stanovišta psihologije i zdravstvenih nau­ka, a specijalno elemenata vezanih za kvant­nu medicinu, seksualnost je najšire polje na kome se čovek suočava sa temom različitih polova (bi-polaritet) i postaje svestan svoje ne­savršenosti, te traži svoju “drugu polovinu” da ga dopuni i kompletira. Prevedeno na jezik kom­plementarne medicine, zdrava žena je energets­ki i suštinski “yin”, što tendencijalno znači: više pasivna, nežna, mekana, primajuća energija. Zdrav muškarac je suštinski “yang”: aktivan, jak, čvrst, davajuća energija. Pri vrhuncu seksual­nog odnosa dolazi do međusobne razmene en­ergija: žena dobija “yang” koji joj je nedostajao, a muškarac se dopunjuje “yin” energijom. Zato se ne treba čuditi što su muškarci direktno posle seksualnog odnosa pasivni i što bi najradije da spavaju, dok većina žena tek tad postaje akivna i na prvi pogled neumorna.

Imajući u vidu da, pri telesnom sjedinjenju, doživljavamo stapanje obe vrste energija i je­dan viši duhovni i telesni stepen bliskosti, naša podsvest to stanje često registruje kao pojam najveće sreće. To je samo za sebe idealna kons­ talacija, ali je to uživanje (i balansiranje energija) vremenski ograničeno. Jedan od uzro­ka problema širokog spektra nastaje kad se učestalim seksulanim odnosom pokušava nadoknaditi kvalitet unutrašnje ravnoteže. To često vodi do zavisnosti od seksa, a taj fenomen se ne odnosi samo na naše telesne funkije. Snaga seksualnog nagona i orgaz­ma kao vrhunca energetskih polja takođe ima ogroman uticaj na naš emocionalni život i mentalnu ravnotežu.

No naš seksualni život je, između ostalog, zavisan i od hormona – a oni su velikim de­lom uslovljeni (ne)pravilnom ishranom. Zato u “razvijenim” zemljama već više od 47 % odraslih (35 – 50 godina starosti) nema više izraženu želju za seksom. Zbog ekstremne “yin” hrane, sve više muškaraca postaju ženstveni, pa ukoliko uopšte traže ženu, ona je muškobanjasta i aktivno preuzma njihovu ulogu. U isto vreme, “yang” žene pokušavaju da po cenu zdravlja hormonskim preparatima sačuvaju svoju ženstvenost. Na žalost, ovi primeri nisu samo teorija…

Seksualnost je suštinska osnova života, ključ našeg postojanja i iskonski pokretač sveta uopšte. Ukoliko sa shvati i upražnjava na pravi način, pokriva nam skoro SVE potrebe i zaista je lek – a ako je van dobrobitne celine, onda je NE i za telo i za dušu. Imajući u vidu važnost ove teme i potrebe za dubljim informacijama, mi ćemo u narednim izdanji­ma RYL na sveobuhvatan način objediniti mnoge oblasti života vezanih za seksualnost, sa ciljem poboljšanja vašeg zdravlja i života u celini.

FOTO: MICHAEL PREWETT UNSPLASH.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

JA MOGU SVE

SVE NIKADA NIJE SVE