in

DUŠA PEVA

PIŠE: IVANA POPOVIĆ, OSNIVAČ LIFE ORGONITA

Orgoniti

Za početak, ideja!

Ideja može biti predstavljena kao osnovna za­misao o izgledu, funkcionisanju nekog pred­meta, uređaja, mašine, koncepta ponašanja, pravca života…

Mnoge su joj definicije, neke poprilično zbu­njuju. Međutim, verujem da će većina ideju definisati kao sliku ili misao, koja unutar nas stvara snažan osećaj treperenja naše suštine, srca, elan da se stvori namera – jasna oprede­ljenost i volja da se ta ideja sprovede, dokaže, materijalizuje, oživi.

Namera sa kojom nešto činimo jeste vibraci­ja koju šaljemo i koja nam se vraća. Namera kreira, a ne sama akcija. Ideja je kažu praslika – ona nameru oblikuje.

Idejama nije mesto u glavi.

Nema tu etike, šta bi bio ispravan, a šta pogre­šan koncept ponašanja, kad je jedini cilj omo­gućiti ideji da živi sa nama, i nama sa njom, u potpunom skladu, u vrtlogu života.

Šta je zapravo za vas istina o ideji?

Šta je vama ideja zaista vredna življenja – za­pitate li se ponekad?

Moja ideja je da vas upoznam sa orgonskom energijom. Da je prepoznate, da uživate u ot­krivanju njenih mogućnosti, da osnaženi njo­me smelo koračate, razvijate se do najlepših visina i da vibrirate u skladu sa tim. Sedam godina sam na tom putu, a bilo mi je potrebno vreme da shvatim da ono što me je dovelo u svet Orgonita i orgonske energije nije bila puka slučajnost. Ceo taj put i odgovornost koja ga prati, približio me sebi samoj i onoj iskonskoj potrebi u meni da pomognem drugima. Tako su nastali Life Orgoniti, da oboje ovo mesto ži­vim bojama i donesu vedrije raspoloženje svi­ma koji to žele. Maleni šareni uređaji za mirnije snove i lepše raspoloženje.

FOTO: PIXABAY.COM

Rekli biste verovatno da nije ništa revolucio­narno, ništa magično u tome da pružiš nadu (ruku) da čovek može da se oseća drugačije, da se osmehuje, da oseti mir umesto konstan­tne napetosti u ovoj eri stresa. Sitna su to po­dešavanja koja rade Orgoniti:

– da vam raspoloženje bude svetlije,
– san miran i osnažujući,
– da lakše održite fokus na plovidbi okeanom života,
– da se osmehujete iz srca,
– da osetite mir umesto napetosti,
– da zadržite ili povećate nivo energije kroz dan,
– da harmonizujete energije unutar i oko vas.

Zapitam se ponekad koliko je zapravo učenja potrebno da bi se ostvarilo željeno? I da li je upravo ključ u znanju ili iskustvu u koje pre­đemo na tom putu, kada se odvažimo da živimo ideju? Ili je pravi smisao u hrabrosti da se radi nešto drugačije, važno, za dobrobit svih nas, za osmeh i dobro raspoloženje, za mir, ljubav i is­punjenost, za planetu i veselu vibraciju potpune zahvalnosti – taj titraj unutar i oko nas?

Dajem prednost idejama koje donose dobrobit mnogima. Ta ideja od koje duša peva, isprva uopšte ne izgleda tako, međutim sam čovek je oseti i predstavi sebi kao veselu, raskošnu, mo­tivišuću, a posle i drugima kao zaljubljenost. Vidi je u tom svetlu sa bezbroj vrlina i ima taj osećaj u grudima, taj osećaj koji pokreće, osećaj povezivanja sa sobom i sa izvorom svoje duše, koji od sve svoje siline i ne dozvoljava da se vidi drugo. To je osećaj koji okupira um i u mo­mentima kada bi san na oči, tada se proširuje svest i nadograđuje osnovna vizija ideje. Sklapa se mozaik stvari, alata, načina, da ideja dobije svoju najbolju (do sada) odoru. Takođe, često se srećemo sa slučajnostima koje donose prave odgovore i osobe, ili oboje našu ideju nijansama koje će i drugi lakše prepoznati, usvojiti, koristiti. Ideja kao misija polako počinje da se ostvaruje. Upravo kao ovaj tekst, koji je sad dok ovo čitate, neminovno deo precizne organizacije univerzu­ma, koja podržava širenje i realizaciju moje ide­je. Hvala vam.

Ovo može da bude poziv za sve vas, za buđenje. A može da bude ispovest.

Poruka jasno proističe iz oba – Ohrabri se i (o) živi sebe i sve(t) oko sebe!

FOTO: IVANA ČUTURA

Ideja daje puls našem biću. Ima li ga?

Kakav je vaš puls?

Da li je dovoljno snažan da živite?

Po receptu, treba vam:

  1. Ideja, a ima ih sigurno mnogo (od onih“ eko­logičnih“, i onih manje „eko“, i onih manje „lo­gičnih”),
  2. Sposobnost (a najčešće nismo ni svesni svo­jih talenata i mogućnosti),
  3. Zrno vere (u sebe pogotovo),
  4. Hrabrost da se pustite u taj brzak neočekiva­nog; uzbuđenje, iščekivanje i volja da se suočite sa svim preprekama koje ta voda nosi,
  5. Dodala bih i orgonit, da nam pomogne na tom putu, da od onog “lošeg“ oko nas generišemo samo pozitivnu energiju i pozitivan stav.

Oplemenite sebe još više, pustite se, razvijajte ono što samo vi od sebe možete pružiti sebi i svima.

Srce će aplaudirati, duša će da zatreperi nošena onom najvišom od svih ideja, rekli bismo shvat­ljivoj samo umu – idejom dobra.

Jedino važno je da ideja živi u vama i kroz vas. Da je negujete i oblikujete svakodnevno, sa puno ljubavi, kao bonsai, do savršenstva. Da pulsira­te u tom ritmu, da tu vibraciju prepozna i upije okruženje. Da je sve u skladu – savršenom.

Tad je pravac jasan, a pozitivan ishod unapred poznat.

Sreću vam želim na tom putu! I puuuno dobre energije!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

(O)ŽIVI IDEJU

WHEN LIFE BECOMES ALIVE