in

TRIBINSKI PROGRAM DOM OMLADINE BEOGRADA

PIŠE: MILICA ŠEVARLIĆ
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: UNSPLASH.COM

Tribinski program Dom omladine Beograda i u 2020. godini predstavlja aktuelne teme i pokreće važne diskusije.

Dom omladine Beograda nastavlja sa bogatim tribinskim programom i u 2020. godini, sa željom da svojoj publici približi nova promišljanja i inspirativne govornike. Zajedno sa učesnicima programa, ali i publikom, pokušaćemo da problematizujemo aktuelne društvene teme i ponudimo odgovore na pitanja koja smatramo važnim. Cikluse tribina koji su, po mišljenju publike i interesovanju medija, do sada bili najuspešniji, proširujemo na nove oblasti. Ulaz na sve tribine u organizaciji Doma omladine je slobodan.

Ciklusom tribina „Svakodnevni život i popularna kultura u Jugoslaviji“, u saradnji sa Centrom za jugoslovenske studije nastavljamo sa proučavanjem jugoslovenskog kulturnog prostora. Činjenica je da skoro tri decenije nakon raspada Jugoslavije, pozitivne istraživačke ocene pojedinih aspekata svakodnevnog, društvenog i kulturnog života u socijalističkoj Jugoslaviji i dalje dobijaju negativnu „etiketu“ u javnom diskursu. Birajući svakodnevni život i popularnu kulturu kao temu koja najčešće izaziva nostalgična osećanja, namera nam je da nizom predavanja i diskusija otvorenim za sve ukažemo na potrebu za kritičkim preispitivanjem zajedničke prošlosti i razvijanja svesti o pozitivnom i negativnom zajedničkom nasleđu i njegovom uticaju na savremene identitete novih država i zajednica.

Zbog izuzetnog interesovanja javnosti, tokom 2020. godine predstavićemo dva ciklusa tribina na temu psihologije i psihoterapije. Ciklusom radionica „Stres i trauma – naše priče”, koji realizujemo u saradnji sa Centrom „Shema terapija”, želimo da ukažemo na probleme, ali i da ponudimo neke zdravije alternative nošenja sa stresom u različitim kontekstima. Ideja nam je da obradimo sledeće teme: stresovi života u 21. veku; traume koje smo (pre)živeli; uticaj stresa i trauma na somatsko zdravlje i telo; stres i trauma u porodičnom sistemu; stresovi i traume u radnom okruženju; stresovi i traume kod dece i mladih i veštine nošenja sa stresom, odnosno šta (ne)raditi? Drugim ciklusom „Moj psihoterapeut”, zajedno sa kolegama iz Asocijacije edukativnih praksi, želimo da prikažemo kako proces psihoterapije praktično izgleda. Tim licenciranih psihoterapeuta će pokušati da, kroz seriju interaktivnih predavanja, približi svoje pristupe na teme koje smo tek počeli da shvatamo i da odgovore na različita pitanja koja nas svakodnevno muče. Kada je vreme da potražimo pomoć, koji su nam izbori dostupni a koji neophodni? Da li čitanje stručne literature može da pomogne pri savladavanju ličnog problema?

Nov je i ciklus predavanja „Dobre društvene prakse u Srbiji: Društvo, kultura, obrazovanje” u okviru kojeg ćemo u saradnji sa Centrom za banatske studije govoriti o važnim društvenim pitanjima, ali na jedan potpuno nov način, koji do sada nije praktikovan u Srbiji. Društveni angažman i kritika su prvenstveno zasnovani na kritici negativnih pojava, zarad kreiranja boljeg i pravednijeg društva. To posebno važi za Srbiju, koja je već decenijama „društvo krize“, u kome društvena kritika uglavnom ukazuje na negativne pojave, dok pozitivne društvene prakse ne dobijaju prostor u kritičkom diskursu. Stalna kritika, a posebno radikalna, često, pak, deluje destimulišuće i perpetuira diskurs destrukcije, dok većinu društva pretvara ili u ogorčene ili u potpuno pasivizirane i apolitične agense. Pored toga, opštoj atmosferi destrukcije i beznađa doprinosi strategijska tablodizacija društvene stvarnosti. U Srbiji se često tiho i neprimećeno odvjaju i veoma pozitivne društvene prakse, neke od njih uzorne i u svetskim razmerama. Ovim tribinama želimo da doprinesemo razvoju stava da su i pozitivne stvari i dešavanja vest i događaji koji inspirišu kritičku svest, i da zaslužuju makar podjednako našu pažnju kao i negativne pojave, ako ne i više.

Serijal radnih stolova u organizaciji Centra za politike emancipacije već četiri godine za redom bavi se temom participativne demokratije sa ciljem preispitivanja ovog koncepta i njegove implementacije u različitim sferama društva. Veliko interesovanje za ovu temu doživljavamo kao još jednu potvrdu vrednosti organizovanja ovakvih tribina i ohrabrenje za nastavak saradnje. S obzirom na to, odlučili smo se da i petu godinu za redom, organizujemo razgovor i diskusije pod krovnom temom „Participativna demokratija” uzimajući u obzir različite i specifične perspektive i pristupe ovom pitanju.

U okviru tribinskog ciklusa „Religija i društveni izazovi – istorijsko iskustvo i savremene perspektive” čućemo mišljenja i stavove predstavnika različitih religija (hrišćanstva, islama, judaizma) i njihovih različitih predanja (npr. pravoslavlje, rimokatolicizam, protestantizam), kao i akademski priznatih i prepoznatih pojedinaca u specifičnim interdisciplinarnim oblastima u kojima se religija prepliće sa navedenim aspektima društva. U okviru ovog tribinskog ciklusa, koji realizujemo zajedno sa Biblijskim kulturnim centrum, biće predstavljene i pojedine publikacije koje se dotiču interdisciplinarnog susreta religije i društva i koje podstiču interakciju društva i religije.

Nov ciklus tribina „Umetničke scene i kulturna politika”, koji pokrećemo sa Univerzitetom umetnosti u Beogradu, ima za cilj da, pre svega mlade ljude, upozna sa načinom funkcionisanja kulturnog sistema i četiri scene savremene umetnosti u Srbiji: filmska, muzička, scena izvođačkih i vizuelnih umetnosti. Predstavićemo aktere, kao i okolnosti vezane za produkciju, finansiranje, stvaralaštvo… Koje su aktuelne umetničke prakse i šta su osnovni trendovi na sceni, kako se vrednuju dela i akcije, ko su glavni akteri i vodeće institucije, kako se donose odluke, kako se finansira umetnička produkcija, koje profesije funksionišu, kako se umetnici i drugi profesionalci pozicioniraju, šta su mogući strateški pravci razvoja scene, ali i koliko su mladi uključeni u procese kreiranja umetničkih i kulturnih programa, kao i donošenja odluka o razvoju scene – samo su neke od tema kojima ćemo se baviti.

Ciklus razgovora „Angažovana lektira 3”, rezultat je saradnje Doma omladine i organizacije “Kontekst 9”, a podrazumeva moderirane razgovore o knjigama radikalnih mislilaca 20. i 21. veka. U pitanju su dela iz domena filozofije, političke teorije i teorije umetnosti koja su bila od velikog uticaja na akademsku i širu društvenu zajednicu i ponekad prekretnice čitavih pravaca. Ovi radovi su posebno imali uticaja na aktivistička delovanja u polju kulture i društva, ali i na tokove u teoriji. Ono što im je zajedničko jeste kritički diskurs, revolucionarni potencijal, mogućnost integracije ka novim formama društvenog angažmana u suočavanju sa dominantnim hegemonijama.

Novim serijalom interaktivnih razgovora pod naslovom „Mladi i demokratija” nastavićemo da podstičemo mlade ljude da uzmu učešća u našim programima, kao i da otvorimo stalnu platformu za razmenu mišljenja mladih. Neke od tema biće odnosi mladih prema društvenim problemima, zatim uticaji mladih na savremene medije, odnos savremenih i konvencionalnih medija, na koji su način mladi predstavljeni u društvu i u tradicionalnim medijima, kakav je odnos mladih prema tradicionalnim ideologijama i politikama, koji su najveći problemi sa kojima se danas mladi susreću u našem društvu, gde je mesto mladih danas u društvu i savremenoj politici…

Novi ciklus programa „Diskusioni forum” donosi našoj publici tri naučne konferencije koje će, nadamo se, postići one pozitivne rezultate kojih smo bili svedoci i prethodne godine. Navedenim programom, zajedno sa našim programskim partnerima, želimo da Dom omladine Beograda dodatno etabliramo, ne samo kao kuću kulture i umetnosti, već i obrazovanja i nauke, što vidimo kao dugoročni cilj. Popularizacija nauke, naučnog dijaloga i razvoja kritičkog mišljenja smatramo jednim od osnovnih zadataka tribinskog programa Doma omladine. Našoj publici otkrićemo nove istraživače, mlade naučnike i njihove doprinose razvoju našeg društva u celini.

Programom „DOB u gostima” Dom omladine Beograda i tokom 2020. godine nastavlja da u različitim gradovima Srbije, ali i regiona, predstavlja svoju bogatu aktivnost iz oblasti kulture i umetnosti, sa ciljem da je učini dostupnom mnogo širem krugu publike. Programski okvir pored tribinskog čine i filmski, muzički i likovni sadržaji, kao jedinstvena konceptualna prezentacija umetnosti, kulture i nauke.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

2019. GODINA REKORDNA ZA TURIZAM U SRBIJI

TVOJ ORMAN TO SI TI!