in

TVOJ ORMAN TO SI TI!

PIŠE: MARIJA KRSMANOVIĆ

Krije se od očiju javnosti, u carstvu intime i sna. U centar srca pogađa, za svakoga on je kralj. Ko dru­gi nego naš “orman”. Šta je orman, ako nije tvoje lično carstvo? Pogled u njega otvara put u znanje i otkrivanje, ko smo danas, a ko smo bili juče.

Iako je sklonjen od „očiju javnosti“, ne treba ga za­nemariti, a njegov značaj se ne sme umanjiti. Va­žan je, svakodnevno se koristi i stoga je poželjno prilagoditi ga sebi. Otvori njegova vrata, pogledaj iza kulisa, tvoj orman – to si ti.

Orman je srce doma. Zato ne treba da bude praš­njavo i ustajalo mesto. Opterećen sadržajem koji nema upotrebnu vrednost. Istina je da ga niko osim vlasnika ne vidi, ali to ne znači da ga ne treba posmatrati kao izložbeni prostor. On jeste postav­ka, koju kreiramo i za sebe biramo svakog dana. Neka bude organizovan, baš kao malo umetničko delo. Dozvoli da se razvija, on je organizam koji apsolutno učestvuje u ovom trenutku sad.

Verovali ili ne, orman je lični pečat vlasnika. Pogle­dom u nečiji plakar može se dobiti potpuna slika ličnosti. Od onih opštih informacija, do onih dubo­ko skrivenih – orman otkriva sve. U njemu se čuva svaka želja, potreba, istina, emocija, pokušaj, is­punjenje i očekivanje. Toliko toga krije se u njemu. Ni ne naslućujemo koliko čvrstu vezu imamo sa našim ormanima, tačnije sa sadržajem u njemu.

Važno je u njega se zagledati, svi odgovori se na­laze u njegovoj unutrašnjosti, sve što tražiš i od čega bežiš je tu, na jednom mestu, sklonjeno od očiju javnosti. Svaki odgovor i pitanje. Baš svaka želja i ostvarenje. Sve počinje i završava se ispred njega. Kralja našeg ličnog carstva. Zagledaj se u svoj orman i otkrij ko si danas, a ko si bio juče.

Živimo u vremenu u kojem je sloboda imperativ, na neki način, biti srećan postalo je cilj. Zato ne smemo zanemariti orman kao deo nameštaja, koji najviše otkriva o nama. Ne samo da njegov sadr­žaj očitava korisnika, nego i način na koji je organi­zovan objašnjava mnogo. Sve naše tajne čuva on.

Ne možeš da znaš, ako ne počneš na ovu temu da razmišljaš.

Otvori svoj orman i saznaćeš ko si.

Kroz razumevanje odeće koju biramo i načina na koji sa njom postupamo, ukoliko obratimo pa­žnju možemo videti veliki deo svog unutrašnjeg sveta. Taj svet čine želje, težnje, strahovi i očeki­vanja; navike. Kako bi izrazili svoju prirodu i bolje razumeli sebe, neophodno je da osvestimo zašto nešto biramo, kako sa tim izborom postupamo. To nas zapravo povezuje duboko sa sobom. Raz­misliti u kojim trenicima života koju vrstu stvari nosimo i zašto. Verovali ili ne, u prostoru plakara spava duša vlasnika. Sve slabosti i vrline čitaju se pogledom u njegovu unutrašnjost.

Svaki izbor, baš svaka kupovina ima svoje zašto, duboku pozadinu koja objašnjava sve. Povezati se za svojim ormanom za mene znači osvestiti svoju potrebu, živeti u skladu sa sadašnjim tre­nutkom.

Ostvari svoju autentičnost, dozvoli joj da živi, organizuj, oživi svoj orman i pre svega počni da kupuješ pametno. Da za sebe biraš ono što je za­ista potrebno.

Kada sagledamo na koji način vidimo svoje po­trebe, želje i nadanja. Šta kroz sadržaj stvari že­limo da postignemo. Na osnovu tih uvida, treba se okrenuti svom ormanu, kao medijumu koji ima cilj da sve te težnje podrži i stavi u prvi plan.

Uređenje ormara pre svega znači, razumeti i po­vezati se sa onim što jesmo, kako bismo se pred­stavili na pravi način kroz komade garderobe koju za sebe biramo.

Veoma je važno da to što nosimo budi osećaj si­gurnosti, otklanja sumnje i da se dobro osećamo u svemu što za sebe biramo. Kako bi ostvarili po­dršku kroz sebe ka drugima.

Garderoba uvek treba biti organizovana, sređena i spremna za korišćenje. Sve što se u ormanu na­lazi mora biti vidljivo i lako dostupno. Mogućno­sti uređenja i uklapanja su velike, ali tek kada su ličnost i sadržaj u ormanu u skladu, sva su čuda moguća.

Svaka osoba je “neponovljiva”. Izbor naše garde­robe treba da podrži naš autentični izraz. Da bi se na najbolji način snašli u lavirintu tržišta i tren­dova, trebalo bi ovo imati na umu.

Kupovati svesno, tačnije stvarati izbor koji čini sklad.

Krije se iz kulisa, daleko od očiju javnosti, niko ga osim tebe ne vidi. Tvoj orman – to si ti.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

TRIBINSKI PROGRAM DOM OMLADINE BEOGRADA

LJUBAV