in

ŠAPAT ANĐELA

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: VANJA SAVI
Ć
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

VANJA SAVIĆ, AUTORKA KNJIGE „ANĐELI U SRCU“, ŽIVI U JORDANU, NEDAVNO JE KREI­RALA ANĐEOSKE KARTE. ANĐELIMA VOĐENA, OSLUŠKUJE SVOJU INTUICIJU I ISPUNJAVA SOPSTVENU ŽIVOTNU MISIJU. U INTERVJUU ZA RYL MAGAZIN OTKRIVA LIČNU KOMUNI­KACIJU SA ANĐELIMA I NEBESKIM BIĆIMA.

KOLIKO DUGO SE BAVITE ANĐELIMA I KOJI JE MOME­NAT BIO PRESUDAN KADA SU SE POJAVILI U VAŠEM ŽIVOTU?

Moje druženje sa anđelima datira od ranog de­tinjstva, ali tada nisam znala da su to oni. Imala sam sedam godina i sedela sam na šljivi – ona je bila moj „svemirski brod“ kojim sam putovala na druge planete. Jednog popodneva, uživajući tako na njoj, čula sam nežni glas koji mi je rekao: „Kada odrasteš, udaćeš se za stranca i nećeš živeti u svojoj zemlji.“ Osvrnula sam se oko sebe, nije bilo nikog… uplašila sam se i brzo sišla sa nje. Kasnije se ta poruka ponavljala i obistinila se u mojoj 25. godini kada sam se udala za dečka iz Jordana i otišla da živim u Aman.

Posle mnogo godina, tokom jednog reiki tret­mana, videla sam sebe transparentnu i šes­naest anđela je nežno ušlo u moju auru i telo formirajući simbol Angellux – anđeosko svetlo. U skladu sa zlatnim zrakom svetlosti, koji je dola­zio iz univerzuma i ulazio u mene transparentnu, oni su se rotirali i transformisali sve ono što mi više nije bilo potrebno i što sam bila spremna da otpustim. To je bio presudni momenat i tada ni­sam znala da predstavlja početak kreiranja mog metoda isceljivanja: anđeosko isceljivanje duše i srca. Kasnije, na insistiranje arhanđela Rafaela, počela sam da ga koristim u tretmanima sa kli­jentima.

KOJI JE VAŠ ANĐEO I ZAŠTO?

Imam četiri anđela: Avrama, Oru, Imona i Snažno srce. Posle majčine smrti, koju sam teško prihva­tila, pojavila se arheja Aurora, koja je uvek iznad moje glave u obliku kristalno-bele svetlosti.

NAPISALI STE KNJIGU „ANĐELI U SRCU“ KOJA JE DOŽIVE­LA SVOJE DRUGO IZDANJE. O ČEMU SE RADI U KNJIZI?

Knjiga „Anđeli u srcu“ je nastala na insistiranje mojih anđela da pišem o našim zajedničkim is­kustvima. Napisala sam je za tri meseca, ali mi je trebalo pet godina da donesem odluku. Kada sam bila spremna, moji anđeli su mi dali poglav­lja i vodili me u toku pisanja. Ona ima tri dela i puno poglavlja.

Prvi deo je Put svetlosti i on je moja životna priča i iskustva sa anđelima kroz meditacije – od prvih dana susreta sa njima, pa do 2016. Nisam dala mnoga iskustva, jer ih čitaoci ne bi razumeli, a neka od njih ni ja nisam shvatila u potpunosti.

Drugi deo – peta dimenzija postojanja je po­vezana sa arhanđelima. To je dimenzija duše i anđela, jer su baš oni glasnici naše duše. Živi­mo u trodimenzionalnim telima, a naša svesnost je multidimenzionalna, jer možemo dostići više dimenzije. Iznad krunske čakre nalaze se više, transpersonalne čakre: Uzročna, Zvezda duše i Zvezdana kapija. Otvaranjem tih čakri podižemo vibratornu frekvenciju naših ćelija, povezujmo se sa višim JA, prolazimo kroz portal božanske svesnosti i obitavamo u čistoj božanskoj energi­ji. Shvatamo da smo evoluirali kao duhovna bića, a na tom putu nam je pomagao veliki broj anđela, arhanđela i uzašlih majstora. Naša DNK i ćelije poprimaju kristalnu strukturu i tako primamo u sebe i zračimo više svetlosti.

Treći deo: u partnerstvu sa anđelima dala sam puno vežbi u meditaciji, koje pomažu da pre­poznamo i razvijemo naše duhovne darove, a to su: jasno osećanje, jasno slušanje, jasno viđenje i jasno znanje.

Nedavno sam dobila poruku od mojih anđela da treba da proširim taj deo sa još dva dara: jasni mirisi i kinestetički dodiri.

U ovom delu sam pokazala da nije teško komu­nicirati sa našim svetlosnim prijateljima ako ih pozovemo iz dubine srca i zatražimo pomoć.

KO SU VAŠI ČITAOCI, KLIJENTI, SARADNICI?

Moji čitaoci i klijenti su divni ljudi, koji žele da pro­mene stare, nasleđene programe, teške emocije, bol, brige, strahove, patnju, tugu i transformišu ih u mir, ljubav i radost. Ti divni ljudi su frizeri, ekonomisti, učitelji, socijalni radnici, maseri, psi­holozi, doktori nauka i svi oni teže boljem i ispun­jenijem životu.

NAPRAVILI STE I ANĐEOSKE KARTE. KADA I KAKO SE ONE KORISTE?

Kreirala sam za manje od mesec dana Angel healing and transformational karte kada sam dobila poruku od Avrama. Rekao mi je da treba da ih kreiram i dodao: “Sedi i piši – mi smo sa tobom.“

I tako je nastalo 55 karata, a onda još jedna – Pri­hvatanje. One su proizašle iz tretmana sa klijen­tima: iz njihovih potreba, stremljenja, želja, iscel­jivanja njihovog bića. One se koriste na osam različitih načina i jedinstvene su u svetu. Nose isceljujuće i transformativne energije arhanđela Rafaela, Zadkiela i Metatrona.

Poruke se tumače na osnovu slike, teksta, ahranđela koji je tu, zraka svetlosti i kristala preko koga se može komunicirati.

DRŽITE SEMINARE U REGIONU. ŽIVITE NA BLISKOM ISTOKU. KAKO SVET GENERALNO REAGUJE I DA LI VERUJE U POST­OJANJE ANĐELA?

Živela sam 20 godina u Abu Dabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, na Srednjem Istoku, a sada sam u Jordanu. Držala sam i držim radionice i obuku i tamo i u regiji. Divno je i inspirišuće kada ljudi različitih re­ligija i opredeljenja dolaze i učestvuju u onome što radim, a ja ispunjavam svoju misiju – to je da kreiram i širim pozitivne promene na planeti Zemlji. Sve se više ljudi budi i otvara za duhovnost, želi pomoć, podršku i vođstvo svetlosnih bića u koje spadaju i anđeli.

Sadašnji trenutak kosmičke istorije je vreme buđenja i više svesnosti.

TEMA OKTOBARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NA­ZIV „TIME TO SHINE“ – VREME JE DA SIJAŠ. KAD SIJATE NAJJAČE? I KAKO DA ZNAMO DA JE DOŠLO VREME SIJANJA?

Svi mi zračimo i sijamo, svako na svoj način – u skladu sa mislima, emocijama i osećanjima koje imamo. One su energija u pokretu koja nema granica. Oduvek sam govorila da je svesnost svetlost i svojim unutrašnjim okom mogu da vidim i osetim kako se ta svetlost širi u svim pravcima oko nas. Svi mi možemo biti svetio­nici svojim najbližima i ljudima oko nas. Neka naš sjaj i svetlost dopre u sva srca i neka ih osvetli. Što više sijamo zajedno, naša planeta dobija mogućnost da i ona zasija najvišim energijama univerzuma – božan­skom univerzalnom ljubavlju i svetlošću.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MISSION THROUGH SPIRITUALITY

KAKO DO SJAJA?