in

RIJEKA UNUTRAŠNJEG SVJETLA

PIŠE: KARUNA DEVI
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: UNSPLASH.COM

Tako si krasan, tako topao, tako prozračno lag­an kad ogromnim tobom sveprimjetnim dubi­nama kročiš neprolaznom Svjetlošću svojom.

Svjetlo, bezvremeno svjetlo, nepromjenjivo i neodvojivo, u tvome biću kuca, dragi moj čov­ječe. I nisi ti ono što se naizgled uveliko mis­li. Čistom svjetlošću svaki atom tvoga bića spravljen je, osvijetljen je, diše, živi.

Biti svjetlost spoznaji svih svetih na planeti našoj bez iznimke ijedne svjedočit ćeš.

Budi svjetlost znači biti uistinu živ.

Biti živ znači ne opirati se rijeci koja živost života nosi da nas zaštiti, da nas zagrli, da nas povuče i odvuče na najbolje mjesto za nas kada prepuštanju naklonimo se. Naša rijeka života istošću dušina toka teče da nas odig­ra u najljepšoj istinitoj varijanti Božanskog mirnog svjetlosno svjesnog života.

Prepustiti se toj rijeci unutarnjeg svjetla.

Značilo bi imati beskrajno povjerenje u Božan­sku svetinju davanja samog, znao bi tada da samo moguće je sve najbolje za tebe, da ono želi tebe sebi/tebi dati, tvoju svjetlost spojiti sa izvorom njenim.

Budi svjetlost znači biti svjestan, budan nad svim radnjama koje upriličuješ sobom. Neka Vaše sopstvo nad svakom mišlju smješka se iz dušina bezbrižna kutka, neka svaki pokušaj neke želje da Vas preda nesvjesnoj tami po­praćen bude svjetlošću svijesti u Vama da ra­dost je Upravo sadašnja istina jedina.

Neka Vaš korak, govor, jedenje budu budnom pažnjom i spokojem okrunjeni.

Neka budnost Vašom pažljivošću tišinskom zbori.

Sve što se događa ni časkom ne može naruši­ti tvoju suštinu svjetlosti, u kojoj ljubav i duša grle život života Tvog.

Ne postoji drugi život osim života svjetlosti.

A život svjetlosti događa se u svemu gdje slavlje je prisutno. Slavlje postojanja događa se u radosnom, svjetlosnom biću. U čistoj en­ergiji koja pleše dobrotom i milošću uvijek pri­sutnom cvrkuće.

Biti nadahnut sobom-životom ogleda se u oduševljenju trenutkom i njegova uvijek vječ­na uskrsnuća.

Materija je iluzija. Ona nam se čini stvarnom, jer nismo spoznali sebe-svjetlost, jer nismo uspjeli utihnuti dovoljnom dubinom mira kako bi ona u tom prostranstvu našeg bića, naše sv­jetlosti, dušina života nestala.

Biti svjetlost znači živjeti sviješću koja osjeća i zna da ne postoje drugi, da smo mi jedna svijest, jedna svjetlost, jedna ljubav, vječnost jedina sveprožimajuća, nepromjenjiva.

Svjetlost se ne treba dogoditi, u nju ne tre­ba vjerovati, do nje ne treba putovati, ona biva onim njenim što ona sama jeste. Kad ju dišemo svjesno ona će tada živjeti, ona tada razgaljuje neistine svakog ponora. Odgurnuvši um od sebe, svjetlost će nas preplaviti i zasvi­jetliti istog časa dubinom našeg zajedničkog prostranstva u kom duše jednošću sebe poje se u domu svjetlosti iste.

Kad oživimo dah života u kom nema trenutka bez svjetlosti, rađa se molitva u kojoj se ne moli, već zahvaljuje na svima i svemu apsolut­no baš.

Privlačiti ćeš oko sebe tada nova bića svjet­lošću prepuna u dvorani gdje samo ljubav glavnu ulogu ima.

Iskustveno spoznati svjetlost, izranjat ćeš su­osjećanjem poput lavine iz srca pretopla, ra­zumijevanjem ćeš uvijek omotat ugrijanom ut­jehom ljubavi čiste, a u toj našoj potpunosti, u toj našoj prepunjenosti ljubavlju i blaženstvom ne može postojati nitko prema kome ćemo postupati na način da ga ponizimo.

Upravo na tom stupnju osviještenosti, upra­vo u takvoj probuđenosti Svjetlost naše duše postaje prisutna u svim segmentima života.

Počet će Vas radost buditi da skakućete bo­sonogom ljubavlju bez ikakva razloga.

Toliko ćete se puniti momentima budne umi­vene živosti da će Vam biti žao uveče poći na spavanje.

Bit ćete toliko zahvalni da ćete hoditi blagošću sklopljenih ruku, a svijeću ćete paliti milosrd­nim osmijehom srca zahvalnošću ozarena.

Buđenje jutarnje bit će Izvojevano dječjim skokom oduševljena srca uzdignutih ruku: “Što li ću ti danas živote na oltar Tvoje ljubavi ja prinijeti?

Kojom prilikom obući ću časak naš, da bla­gosiljaš duše koje ožeđale za vodom tvoga pomazanja okupati se žele?”

Danas budnost moja neka natkriljuje molitvu:

O, Bože, neka tvojim očima vidim
Tvojim ušima čujem
Neka životom tvojih riječi govor koristim
Budi svoje duše života bit
Budi svjetlost
Budi svjesna izvorna nit
Bit ćeš uvijek ljubavlju sit!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

BAJKA O PLANETI LIY

LJUBAV JE BUDNA