in

REIKI KAO PUT ISCELJENJA

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJA: TATJANA BURA

BRANKO VITAS, ROĐEN JE U BEOGRADU. GENDAI REIKI HO SHIHAN (MAJSTOR/UČITELJ), DUGO VREMENA SE BAVIO AIKIDOM I QI GONGOM, SERTIFIKOVANI MASTER, ORIGAMI MAJSTOR, PRAKTIČAR ISTOČNOG I ZAPADNOG EZOTERIZMA, PISAO JE ČLANKE ZA RAZNE ČASOPISE I ODRŽAVAO VIŠE SEMINARA I EDUKACIJA. POŠTOVALAC JE I ČUVAR PRIRODE, UZORAN SIN, DOBAR MUŽ, PONOSNI OTAC. PRIJATELJ IZNAD SVEGA!

POREKLO REIKIJA?

Po opšteprihvaćenom stavu, reiki je pronašao Mikao Usui iz Japana, početkom prošlog veka. Navodno je postio 21 dan na svetoj planini Ku­rama, tamo dobio uvid za rad sa reiki energijom i bio iniciran u simbole. Realna priča je da je Usui tragao za znanjem kako da pomogne ljudima, te je putovao po Kini i Japanu, tamo dobio znanje u nekim od budističkih i šintoističkih hramo­va. Lečenje rukama postoji od početka ljudske istorije, počevši prvo sa šamanima, pa u starom Egiptu, Rimu, Indiji, Kini i Japanu. Možemo samo da kažemo da je Usui ponovo otkrio to znanje, te je, ubacivši budističke i šinto tehnike, prilagodio to znanje modernom dobu.

KOLIKO TERAPEUT MOŽE ZAISTA POMOĆI KLI­JENTU TOKOM SEANSE?

To mnogo zavisi od onoga ko izvodi tretman, ali i od klijenta. Prvenstveni cilj tretmana je potpu­no opuštanje uma, tela i duše, da bi se na taj način pokrenulo samoisceljenje čoveka na svim nivoima. Poznato je da je čovek jedina „maši­na“ koja može sama sebe da popravi. Ali za to postoji preduslov, a to je opuštenost. Čovek je u toku svog života stalno suočen sa stresom, bilo emotivnim ili fizičkim, i to dovodi do stanja permanentne tenzije tela i uma, što dovodi do sporijeg i lošijeg funkcionisana tela, unutrašnjih organa i uma. Energija se kreće sporije, a negde bude i blokirana, disanje nam postaje plitko, pa se kiseonik ne raspoređuje svuda ravnomerno i u dovoljnoj količini, tetive, zglobovi i mišići po­staju kruti i neelastični, a um nam biva zarobljen u prošlosti ili budućnosti, što sve na kraju do­vodi do raznih tegoba i bolesti. Terapeut može da pokrene razbijanje tih blokada i da dovede do procesa samoisceljenja, ali samo pod uslovom da klijent učestvuje u tome. Ima mnogo ljudi koji se kriju iza svojih bolesti i ne žele da budu izle­čeni. Tokom tretmana se obično javljaju reakci­je poput plakanja, trzanja, bolova… sve ono što nas muči, a mi smo potisnuli, izlazi na videlo. Jednom rečju, reiki ne leči, on samo dovodi čo­veka u stanje da se samoisceli. Postoje i drugi nivoi na kojima reiki deluje, na duhovnoj vibra­ciji na primer, ali to je samo za one koji su blizu tim frekvencijama. U svakom slučaju, iz ličnog iskustva mogu reći da reiki pomaže na raznim nivoima, a potvrda za one koji u to ne veruju je i da je zvanično priznat u mnogo zemalja sveta (pa i kod nas), i radi se u poznatim klinikama i bolnicama.

ŠTA JE NAJLEPŠE U OVOJ TEHNICI I KAKO ONA MOŽE DA PROMENI ŽIVOT?

Ono što je najlepše u reikiju je spoj sa prirodom, kosmosom, saznanjem da smo svi jedno, ali da smo svi posebni. Reiki mi je pomogao da pro­nađem unutrašnji mir i da više osećam svet oko sebe. Pomogao mi je da počnem da radim na tome da budem gospodar svog tela, uma, emo­cija i strasti. I najveći dar koji sam dobio je što sam počeo da puštam da se stvari u mom ži­votu dešavaju onako kako je najbolje za mene i moju okolinu, a ne onako kako želim da bude. Jer čovek želi mnogo stvari koje nisu baš najbo­lje za njega.

FOTO: PIXABAY.COM

KOME ONA NAJVIŠE PRIJA?

Prija svakom živom biću, biljkama, životinjama, čoveku… Moja iskustva sa biljkama su zaista sjajna, radio sam neke eksperimente i mogu da potvrdim da biljke tretirane reikijem budu mno­go zdravije i bujnije, nego one koje nisu. Isti slu­čaj je i sa životinjama, one jako dobro prihvataju energiju.

DOK RADIŠ TERAPIJU, GDE JE TVOJ UM? DA LI JE LAKO ZA TERAPEUTA RADITI TRI SENASE ZA REDOM?

To sve zavisi od iskustva i nivoa na kom se na­lazi terapeut. Lepota reikija je i u tome da kad se radi tretman, energiju primaju i terapeut i kli­jent u isto vreme. Ako tretmanu pristupite kao meditaciji, ne mislite o onome šta radite i bude­te opušteni, energija samo teče i sve se odvija kako treba. U nekim prilikama sam čak umeo i ceo film da odgledam u mislima, dok radim tre­tman. Jednostavno se isključim. Može biti teško jedino fizički, jer treba stajati u jednom položaju dugo vremena.

ŠTA TEBE NAJVIŠE PRIVLAČI? TEHNIKE ISTO­KA? U ČEMU JE TAJNA NJIHOVOG USPEHA?

Najviše me privlači ponovno sjedinjenje sa pri­rodom, tako da sam tražio i izučavao razne teh­nike i učenja, od zapada do istoka, iz svih vre­menskih perioda. I onda sam shvatio da sve teže ka jednom, ultimativnom cilju: “Imaj srce deteta, a um odraslog čoveka.“ Tehnike i uče­nja iz Indije i Dalekog istoka su sada jako po­pularne, ali ne smemo zanemariti i razna učenja sa zapada i Bliskog istoka. Tajna uspeha dale­koistočnih tehnika je u njihovoj jednostavnosti i prirodnosti. Naravno, i njihovoj delotvornosti. Ali mora da se vodi računa da se usvoje samo one stvari koje su nama, kao Evropljanima, prihvat­ljive i prirodne, a ostalo što nije komplementar­no sa građom našeg tela i načinom mišljenja, treba raditi sa oprezom.

„KO ŽELI DA PEVA, TAJ NAĐE PESMU“ JE ŠPAN­SKA POSLOVICA. PRIČA O CILJEVIMA. KOLIKO SI ZADOVOLJAN POSTIGNUTIM U OVOJ GODI­NI? ŠTA SI POSTAVIO KAO CILJ ZA SLEDEĆU, GDE SI DIŽE LESTVICA?

Odgovoriću jednom zen izrekom: „Cilj je put.“ Moj cilj je da pomognem što većem broju živih bića da se iscele i kvalitetno vode svoj život. Naravno, dok to radim, pomažem i sebi. Cilj je tu, ali nije fiksiran, stalno se pomera, tako da je do njega nemoguće stići. Ali putovanje do cilja je to što me ispunjava…

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

KADA NEGDE NE MOŽE, ON NAPRAVI PUT

MENTALNO – EMOCIONALNI DETOX