in

LIFE WITH GOOD VIBRATIONS

PIŠE: IVANA POPOVIĆ
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: PIXABAY.COM

Ta energija Ki, Či, Prana, Etar, Orgon – energija je o kojoj želim da Vam pričam. Znam, mnogi su vam već o tome pričali, svako na svoj način, naravno, no dajte mi šansu da vam ispričam priču o alhemiji dobrog raspoloženja.

Nisam mogla da pretpostavim, čak ni pre 6 go­dina, kad sam se srela sa ovom pričom, da ću se vinuti i poleteti krilima orgonske energije. Kroz posao koji sam radila, a posao mi je bila (i još uvek je) detekcija štetnih zračenja u život­nom i radnom prostoru, spoznala sam stvaran uticaj, ne baš dobar, svega onoga što su nam danas elektronski pomagači (mobilni telefo­ni, wi-fi), kao i neka prirodna zračenja oko nas (podzemni vodeni tokovi, razne energetske mreže), i kako oni suptilno, gotovo neprimetno, remete dobre vibracije samog tela, a vreme­nom dovode do vrlo neprijatnih posledica. Na tom putu, u lepezi raznih slika i informacija na internetu, ispred mene se pojavio Orgonit i po­stao moja pesma, koju od tog momenta pevam svim srcem.

Cela ova priča, a spomenuću samo jedan deo, počinje 30-ih godina prošlog veka. Tada je ču­veni Vilhelm Rajh svojim eksperimentima po­tvrdio postojanje te energije, odavnina znane, i nazvao je novim imenom – orgon. On je spojio svet starih šamana i iscelitelja, koji su odav­no poznavali suptilnu životnu energiju i svet mehaničkih naprava, koje bez svesne čoveko­ve volje, samo na osnovu svoje konstrukcije, mogu privući i fokusirati tu životnu energiju (orgon), i na taj način pomoći, kako ljudima, tako i životnoj okolini.

To je energija koja prija i biljkama i životinjama podjednako kao i čoveku.

Od tog Rajhovog otkrića i ispitivanja mogućno­sti orgonske energije, do početka ovog našeg veka, razvili su se uređaji koji su sad genera­tori te energije – Orgoniti. Uređaji koji od raznih energija iz okruženja prave ugodnu energiju, i to rade bez prestanka.

Danas, u fokusu onoga što mislimo da je bitno postići, u izgradnji karijere, u osvajanju mental­nih, životnih zadataka, čovek se polako odvojio od prirode, od onoga što ga smiruje, upotpu­njuje, i gde se najviše može napojiti tom drago­cenom, okrepljujućom energijom. To centrira­nje, odlazak u prirodu, postalo je vikend sport, pa samim tim, kao i kada se isprazni baterija na toliko potrebnom uređaju kad vam najviše treba, tako i čovek traga da se napuni tom sup­tilnom, a osnažujućom energijom života – uvek i svuda. Da bude bolje i da bude bolji.

Neko bi rekao: ”Kako to uopšte Orgonit može u tome da mi pomogne?“ ili “Tja! Možeš misliti, malo metala, gorski kristal i smola – smešno! Nikakva mudrost!” Međutim, iako tako izgle­da, zapravo je totalno drugačije. U proces, uz sve pobrojano, još dodam do vrha pun pehar ljubavi, komadić kamena mudrosti, prstohvat vilinskog praha, i zagrevam plamenom svog srca ceo jedan sadašnji trenutak. Tad nastaje čarolija!

U svetu u kojem čeznemo za harmonijom, a okruženi smo stresnim situacijama i energija­ ma koje one donose, borimo se sa sopstvenim, a i tuđim negativnim emocijama, ne vibriramo više zdravo i skladno. Raznim tehnikama i prak­sama želimo da to nadoknadimo, a upravo na tom putu možda nam baš Orgonit može pomoći.

Rekla bih (a vi sami ispitajte i zaključite) da on oslobađa od energija koje guše energije života unutar nas, puni nas voljom za životom, vodi ka harmoničnijem i ugodnijem funkcionisanju unu­tar ovog “matriksa”, ovoga sveta u nama i oko nas. Daje šansu, ili mu vi dajete šansu, da vas vodi, uči ko ste zapravo i ko možete postati.

Od velikih i nezgrapnih Rajhovih izuma, sad imamo nešto jednako efikasno, po dimenzijama mnogo manje, praktičnije za upotrebu, konstan­tno aktivno i na visini zadatka. Predmet koji mo­žemo nositi sa sobom, postaviti u prostor, auto­mobil, baštu … i koji će samo svojim sastavom balansirati, pročišćavati energije u nama i oko nas.

Kad pitate ljude šta se to zapravo promenilo od kad imaju Orgonit, reći će vam različite stvari. Nekome se poboljšao san, odmorniji je, ima više energije tokom dana i za ono što želi, a ne samo i jedva za ono što mora. Drugi će vam reći kako je smireniji i lakše prevazilazi izazove svakod­nevnog života, kako mu ostane više energije na­kon susreta sa mnogim negativnostima. Treći će opet reći kako mu je odjednom prijatnije u svojoj koži i kako je počeo da sprovodi u svom životu nešto za šta je uvek mislio da nema hra­brosti. Četvrti će vas uveravati kako se uz Orgo­nit osetno lakše nosi sa nekim svojim hroničnim zdravstvenim tegobama…

I tako bih mogla da nabrajam u nedogled. Možda je svemoguć, zaista ne znam, a izgleda da sva­kom donosi jedinstveno iskustvo. Ono što bih mogla da tvrdim je da je za mirnije snove i lepše raspoloženje – to sam otkrila na ovom putu.

Kroz snimanje aure, spoznajemo da uz Orgonit naša energija bolje struji kroz telo, balansira ča­kre, osnažuje te energije unutar nas. To je, ta­kođe, pokazala i Woll dijagnostika, koju sam uz pomoć stručnih ljudi iz kvantne medicine, spro­vela u svrhu ličnog istraživanja.

Pošto smo u potpunosti deo sveobuhvatnog energetskog sistema univerzuma i ne možemo da se izolujemo od energija koje nas okružuju, ukoliko u sebi i oko sebe pravilno izbalansiramo energije, otvara se mogućnost da uspostavimo mentalnu, a i fizičku ravnotežu. Da smanjimo štetan uticaj raznih faktora, da vibriramo u skla­du sa onim što želimo, da snevamo žive snove, koji će biti ostvareni na platnu našeg života.

Da li vam je tako nešto uopšte potrebno?

Da li je čudo? Ili vam pomaže da čuda činite?

Možda vas neobjašnjivo privlači njegova energi­ja, možda izgled? Možda vas vaša intuicija uputi baš na onu kombinaciju kristala u njemu, koja će u potpunosti prijati vašem telu, a možda tek treba da otkrijete šta vam poručuje to malo biće zamaskirano u uređaj… Istražujte kutke vašeg srca, ono je iskreno i nepogrešivo -njega poslu­šajte, nikog drugog.

Ukoliko volite haos, brzinu, stres, negativne emocije, noći bez sna, razdražljivost, iscrplje­nost, teške energije, koristite mobilni telefon, kompjuter, wi-fi konekciju, mikrotalasne rerne…, onda Orgonit definitivno nije za vas.

Ako pak težite za mirom, okrepljujućim snom, centriranošću, ostvarenju svojih potencijala, ugodnijem energetskom okruženju – možda po­želite da raširite ruke toj orgonskoj energiji, da iskusite šta ili ko sa njom možete biti.

Budite hrabri. Budite spremni na promenu koju ta energija donosi na putu koji vodi do toga da pronađete svoju pesmu i zapevate je iz srca i punim plućima.

Prepoznajte može li vam biti verni pratilac i sa­putnik na toj stazi ili zaštita.

Kako god da odlučite, želim vam mirno more i puno dobre energije!

ŠTA MISLITE?

KO ŽELI DA PJEVA, PRONAĆI ĆE PJESMU

A HEROIC JOURNEY