in

RECEPT ZA ORIGINALNOST

PIŠE: MORANA SMOLČIĆ, CERTIFICIRANI EXECUTIVE COACH (ACC-ICF) I MOTIVATOR S 15+ GODINA ISKUSTVA U PRAVNOM SEKTORU KROZ ODVJETNIŠTVO, JAVNO BILJEŽNIŠTVO I KORPORATIVNI SVIJET. NJEZINA MISIJA JE ASISTIRANJE PROFESIONALCIMA IZ RAZLIČITIH INDUSTRIJA U RAZVIJANJU VISOKE RAZINE MENTALNE & EMOTIVNE SVJESNOSTI KROZ PRIMJENU METODA I STRATEGIJA KOJE POTIČU CJELOKUPNI UMNI POTENCIJAL (S.I.A.M. PRISTUP). SUOSNIVAČ JE GLOBAL PATHS ACADEMY KOJA USKORO POČINJE S RADOM. MORANA JE ROĐENA I ODRASLA U ZAGREBU, A NAKON ŽIVOTA I PUTOVANJA PO AZIJI I PACIFIKU, TRENUTNO ŽIVI S OBITELJI U DUSSELDORFU U NJEMAČKOJ.

Sastojci:

2 šalice svjesnosti
2 šalice izbora
2 šalice slobode
2 šalice otvorenog uma (važno! ne razmišljati o krajnjem rezultatu)
2 šalice odgovornosti
3 šalice meditacije (ili joge, ovisno što imate pri ruci)
1 žlica dnevnog sabbatical ili ne radi­ti apsolutno ništa (bez čitanja ili čišćenja, molim)
prah od sadašnjeg trenutka (neograničene količine, dostupan je svima i uvijek, ali ga nije lako prepoznati, može se pojaviti kada konzumirate svežanj aktiv­nog slušanja)
1 svežanj aktivnog slušanja (po mo­gućnosti svježe ubrano osjetilo vida, sluha, okusa, osjeta i mirisa)
2 žličice dnevnog isključenja od dig­italnih naprava bilo koje vrste (uključujući novine i TV)
1 litra vizije (može biti i grube teks­ture i mirisa, ali će vremenom postati jas­nija i bistra)
1 žlica hrabrosti (možete krenuti i sa manjom količinom, ali je svakako čuvajte zatvorenu s poklopcem, negdje u vidokru­gu, može zatrebati u svakom trenutku)
1 šalica upornosti (dobro je imati zalihu u ostavi, jer se zna brzo potrošiti)
1,5 žlica vjerovanja u sebe (zna se pojaviti kao onaj tihi glasić –“Da, mogu ja to!”, preporuka: držati je u začepljenoj boci, jer ako pobjegne treba vremena da se po­javi nova)
2 žlice intuicije (najbolja je ona koja kopka i koje se ne možete riješiti, bez obzira što radili)
2 žlice dječje zaigranosti (biti radoznao, eksperimentirati… igrati se…)
1,5 šalica spremnosti na pogreške (jedan od esencijalnih sastojaka, bez kojeg nema originalnosti)
2,5 žlice humora (šala na vlastiti račun se isto računa)
2 žlice boravka u prirodi (preporučljivo i više)
prstohvat ozbiljnosti (važno je ne pret­jerati s količinom, može pokvariti krajnji rezu­ltat)
3 šalice strpljenja (dodavati je poste­peno, kap po kap, zato je dobro imati pri ruci i veću količinu. Može ishlapiti!)
akcija (1, 2, 3… go! Krenuti korak po korak u vlastitom ritmu. Preporučam nikako ne uspoređivati brzinu kreairanja i krajnji re­zultat s drugima.)

Za potpuni doživljaj, pročitajte prije nego što krenete

Biti originalan, autentičan, biti svoj zvuči kao neš­to prirodno i svojstveno svakome od nas, što to uistinu i jest, ali današnje društvo 24 sata dnev­no čini sve da pretvore pojedinca u masu, da ga učine „istim“ poput svih ostalih. Norme i pravila ponašanja, metodologija rada i načina razmišl­janja, jednom riječju mentalni sklop koji je vodio ljude kroz stoljeća, a vodi društvo i danas, malo se suštinski promjenio. I dalje se etiketira ljude kao uspješne prema količini materijalnog bogatstva, statusu, broju certifikata, diploma, uspješnom obiteljskom životu, iako je uspješnost vrlo sub­jektivan pojam, koji za svakog može značiti neš­to drugo. Osim navedene definicije uspješnosti, kroz pripadnost određenoj zajednici, ljudima se nameću cijeli sustavi vjerovanja i vrijednosti, koji zapravo nesvjesno postaju dio njihovog vlastitog sustava vjerovanja i odgovorni su za sliku koju pojedinac stvara o sebi i svijetu koji ga okružu­je. U suštini, oni zatomljuju svaku originalnost i autentičnost tog pojedinca, jer taj tuđi nametnuti način razmišljanja (koji se doživljava kao vlastiti) ne mora nužno biti ono što je životno korisno za tog pojedinca i što mu omogućuje da se samore­alizira kao osoba, da otkrije svoju neiscrpnu origi­nalnost, kreativnost i zadovoljstvo. U tom smislu, originalan za mene znači pronaći i slijediti svoj vlastiti izričaj u vanjskom svijetu, bilo kroz posao, odnos s ljudima ili svaki vid aktivnosti koji pred­stavlja zadovoljstvo. Ako izostane zadovoljstvo, a javi se napor, tada je to signal da postoji neki unutarnji sukob vjerovanja, vrijednosti, odnosno neusklađenost između onog što radimo, što jest i onog što bismo željeli da bude. Da li vam se to ikad dogodilo?

Put otkrivanja duboko ukorijenjenih obrazaca razmišljanja, emocija i ponašanja koja nam ne donose zadovoljstvo i sreću, te njihovo mijenjan­je na način koji je za nas svrsishodan i ispunja­vajući, put je prema originalnosti i autentičnosti. Taj put se čini teži, ali daje neizmjerno bogat­stvo i puninu života. Zapravo, on znači uistinu živjeti punim plućima. Kako raste svjesnost za nužnošću promjene, tako raste i spremnost i pre­danost da se ta promjena zaista i dogodi.

Može se reći da postoje 3 postulata autentičnog življenja:

1) Svjesnost – koja kreira izbor.
2) Izbor – koji daje slobodu.
3) Sloboda – koja zahtjeva odgovornost i vodi prema promjeni koja ima neizvjestan ishod.

Možda se pitate zašto bi itko želio biti auten­tičan uz svu svjesnost, izbor i slobodu, kada je krajnji rezultat potpuno neizvjestan. Slažem se, ovako napisano i ne zvuči baš primamljivo, ali jednom proživljeno otvara beskrajne horizonte nakon čega nitko niti ne pomišlja nastaviti živjeti drugačije nego autentično sebi samom. Zapra­vo, zar je uopće i moguće biti neautentičan uz miks svih naprijed navedenih sastojaka? Nara­vno, stvar je u tome da treba odabrati područje interesa i krenuti, a cilj kao rezultat i put će se iskristalizirati sam od sebe. Slikar kubizma Juan Gris je rekao: „You are lost the instant you know what result will be.” Da li biste radije bili izgublje­ni ili na pravom putu? Neizvjesnost ishoda neke životne promjene, kao i fiksno razmišljanje da se ništa ne može promjeniti, mnoge ljude drži za­robljene u njihovim nezadovoljnim životima, jer ne žele preuzeti odgovornost i potencijalni rizik da ne uspiju u onome što uistinu žele. Time si uskraćuju i priliku da svoju originalnost probude iz dubokog sna i daju joj formu. Poznajete li vi nekog takvog ili sličnog?

Umjetničko stvaralaštvo kao slikarstvo, kiparst­vo, spisateljstvo, samo su neki opipljivi oblici kreativnog izražavanja, ali svakako ne jedini. Kreativnost se ogleda u načinu kako se netko odnosi prema životu uopće, kako hoda, kako priča, kako ispunjava formulare, i bez obzira da li to nailazi na odobravanje drugih ili ne (ne mislim samo na formulare). Povijest nam govori kako su mnogi kreativci s originalnim idejama bili u početku odbačeni, neshvaćeni i marginalizira­ni, jer su vidjeli dalje i drugačije od većine, što ih međutim nije omelo u stvaranju. Tek kasnije kad ih je ostatak svijeta sustigao, spoznao je vri­jednost koju su oni pridonijeli čovječanstvu. Da li očekujete i tražite odobravanje drugih?

Zanimljivo se osvrnuti i na neuroznanstveni as­pekt originalnosti – kreativnosti, koji ukazuje na to da su izumitelji poput Thomasa Edisona, Al­berta Einsteina, i mnogi kreativci novijeg doba poput Steve Jobs, znali da meditativno stan­je alpha moždanih valova potiče kreativnost i vizionarstvo. Tek u stanju relaksacije, u stan­ju alpha moždanih valova, lijeva i desna strana mozga počinju komunicirati i mozak počinje fuk­cionirati kao cjelina. Osim spomenute kreativno­sti kroz alpha moždanu aktivnost, ostala medi­tativna stanja mozga izražena kao theta i delta potiču mnogobrojne znanstveno dokazane pozi­tivne učinke na ljudsko zdravlje, kao: povećanje tolerancije na stres, regulacija proizvodnje hor­mona, sniženje krvnog tlaka, poboljšanje kvali­tete spavanja, povećanje sposobnosti koncen­tracije i učenja, usporavanje procesa starenja, poboljšanje i ubrzanje sposobnosti efektivnog donošenja odluka, te mnoge druge mentalne i fizičke benefite. Zato je meditacija, bez obzira na vrste i načine prakticiranja, nevjerojatno korisna za poticanje originalnosti i kreativnosti. Jeste li to već isprobali?

No originalnost nije rezervirana samo za nekoli­cinu talentiranih kreativaca, ona je prirodno sta­nje svakog od nas. Možete li zamisliti kako bi svi­jet izgledao da svatko od ukupno 8 milijardi ljudi, koliko nas ima na ovoj planeti, zaista prepozna i realizira ono što ga čini jedinstvenim i original­nim? Zapravo ne morate niti zamišljati, možete je direktno doživjeti ako krenete od sebe. Zain­teresirani?

Metoda

Mala napomena – metoda koja slijedi predstavlja samo putokaze, jer ništa od onog što ću opisati nije originalnost, već samo put prema njoj.

Dobro, odakle krenuti? Prvo se javlja zrnce svje­snosti o potrebi ispoljavanja onog što vas čini „svojim“. Kako raste svjesnost, uviđate da ima­te izbor, što vam daje osjećaj slobode. Izbor i sloboda vam omogućuju spoznaju da možete utjecati na to kako mislite i osjećate i usklađu­jete prema tome svoje ponašanje. Odatle slijedi i osjećaj odgovornosti da je gotovo sve u vašim rukama. Važno je biti otvorenog uma, biti spre­man uvijek istraživati i promatrati stvari kao da ih doživljavate prvi puta. Svjesnost nastupa kad iskočite iz kutije koju ste do tada izgradili u svom životu, jer osjećate da vam više ne koristi, da ste je prerasli. Taj proces iskakanja se može ubrza­ti meditiranjem, jogom, prakticiranjem dnevnog sabbaticala ili barem 15 minuta u danu ne raditi apsolutno ništa, boravkom u prirodi, smanjenjem vremena provedenog na digitalnim napravama. Ponekad možete i samo slušati druge kako pri­čaju, ali bez potrebe smišljanja odgovora, samo promatrajte. Zanimljivo, svim navedenim aktiv­nostima i stanjima je zajedničko da vas dovodi u čarobni sadašnji trenutak, barem na kratko. Što češće to prakticirate (zato sam preporučila ne­ograničene količine sadašnjeg trenutka), to više prostora dajete sebi da vam se pojavi vizija kao izričaj vaše originalnosti. Kad ste u sadašnjem trenutku, tada nema nametnutih pravila, mišlje­nja i tuđih očekivanja koje mislite da morate is­punjavati. Tada postoji samo beskrajan prostor i dimenzija izvan konceptualnog razmišljanja, povezujete se sa unutarnjom mudrošću. Zvuči li apstraktno? Vjerujem da da, jer i jest apstrak­tno, zato niti ne pokušavajte razumijeti sadašnji trenutak, samo budite prisutni, bez razmišljanja, uspoređivanja, bez ikakvog mentalnog komenta­ra, samo promatrajte i znat ćete o čemu pričam. Trebat će vam hrabrosti, upornosti i vjerovanja u sebe da je put koji vam se pokazuje ispravan, jer ćete vrlo vjerojatno naići na mnoge koji se ne sla­žu s vama i žele vas spriječiti i vratiti u onu staru kutiju iz koje ste iskočili. No, ne brinite previše o tome, ako se i izgubite ili vam ponestane odgo­vora što i kako dalje, glas intuicije će vas vrati­ti na pravi put. Ponekad je tih, ali uporan, samo ga osluškujte, najjasnije se čuje ujutro i navečer kada ste opušteni (to omogućuju ranije opisani alpha moždani valovi). A sad slijedi meni najdra­že – doza dječje zaigranosti. Svakako ne zabo­ravite eksperimentirati i biti radoznali. Dopustite si biti početnik u svemu, ne ekspert (ponavljanje stvari na isti način rijetko donosi nove spoznaje). Igrajte se, jer vas igra odvaja od ustaljenog na­čina razmišljanja i budi vašu autentičnost. Time postajete spremni na pogreške, koje zapravo i nisu pogreške, već samo preusmjeravanje pa­žnje (što više, to bolje). To će vas sigurno i na­smijati i time vam dati novu svježu perspektivu. Da, humor je jako koristan, jer ozbiljnosti ionako ima previše. Život je postao tako tragično ozbi­ljan da se one koji se šale često doživljava kao ugroženu vrstu, kao čudne i neodgovorne. Ne sjećam se kada sam zadnji put čula smijeh na ulici ili da se netko našalio za vrijeme važnog i izuzetno oz­biljnog poslovnog sastanka. Zato oprezno s ozbiljnošću, može biti kobno za originalnost. I što još, ah da, strpljenje. Vrlo važan sastojak. Ima ga u izobilju u sadašnjem trenutku, zato ako vam ponestane znate gdje ćete ga pronaći.

I za kraj, koji zapravo i nije kraj već početak, ostaje na vama da odlučite i krenete. Igrajte se, kombinirajte sastojke, dodavajte svoje, opcije su neograničene (označene količine su navedene samo kao orijentacija). Dajte vašoj originalnosti krila i upoznat ćete horizonte koje ne možete zamisliti niti u najluđim snovi­ma. Originalnost nije tamo, ona je ovdje, u vama. Otkrijte je i uživajte u njoj.

1, 2, 3 and go…!

P.S. S obzirom na to da sam jako znatiželjna, bilo bi mi drago da podjelite svoja iskustva i krajnji rezultat. Ako vam treba asi­stencija, javite se.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

BUDI JEDINSTVEN

POSAO POTPISAN DUŠOM