in

POSAO POTPISAN DUŠOM

PIŠE: SNEŽANA LUŽAJIĆ
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: UNSPLASH.COM

Promet nekretnina i ja smo se prvi put sreli pre dva­desetak godina, naletevši slučajno jedno na drugo, kako to već biva kod svih velikih ljubavi. Meni u to doba takva veza nije padala ni na kraj pameti, mis­lila sam – biće to kratak period, trgovina kao sva­ka druga, običan flert dok ne vidim šta ću dalje… Život je ipak imao drugačiji plan za mene, pa sam potpuno neočekivano podlegla tom zavodljivom, šarmantnom i često nepredvidivom izvoru prihoda, kakav je rad u prometu nekretnina. Kad sam došla sebi, već je bilo kasno za nešto drugo i evo me sada u dugoj, povremeno turbulentnoj, ali ipak srećnoj vezi sa mojim poslom, koji nemam nameru da men­jam.

Naravno, moj put kroz zahtevni promet nepokret­nosti nije bio ni lak, ni jednostavan. Učila sam radeći, a posao mi je uvek bio strog i neumoljiv učitelj koji greške nije opraštao. Želeo je da dobro savladam teoriju i praksu, kako bi mi dozvolio da se samostalno krećem iz jedne kupoprodaje u drugu, tražeći od mene da savršeno razumem ono što radim i da nikad ne prestanem da proveravam ono što znam. Naučio me je strpljenju, većoj tol­eranciju i samokontroli. Uvek mi je govorio da su klijenti, a ne njihove nekretnine, na početku i kraju svake kupoprodaje: “Na njih obrati posebnu pažn­ju, moraš uvek razumeti kako se osećaju, čega se plaše, šta treba da im objasniš i na koji način, jer od toga koliko upoznaš osobu za koju radiš direktno zavisi rezultat tvog posla. Klijenti će ostati sa to­bom dok ti veruju, a verovaće ti onoliko koliko se uz tebe osećaju sigurnim.“ U početku mi je ovo delovalo komplikovano, a kasnije sam shvatila da je to savršeno uputsvo za rad sa najosetl­jivijim materijalom na svetu – sa ljudima.

Razumela sam poruku – ključ uspešne kupoprodaje je u čudes­nom miksu naizgled dobro poznatih sastojaka, kao što su: znan­je, veliki rad, stpljenje, razumevanje, lepo vaspitanje, pažnja, upor­nost, tačnost, iskrenost, poštovanje, diskrecija, dobro promešanih u razmeri koja se svakom klijentu posebno prilagođava. Ako se ovoj mešavini doda i nekoliko mrvica sreće, uspeh je zagarantovan!

Moj Svet nekretnina i ja smo najzadovoljniji kada klijent kaže “Pre­poručiću vas“, jer tada znamo da je još jedna kupoprodaja uspešno završena.

Često razmišljam o suštini mog posla, a nju pronalazim u poverenju klijenata za koje radim. Činjenica je da kupoprodaja nekretnine može u velikoj meri da utiče na život svakog čoveka i da svest o tome, kao i strah od pogrešne odluke, na različite načine određuju ponašanje ljudi. Zato su klijenti uvek u centru mog interesovanja i neprestano se trudim da ceo proces dobro razumeju…

Da se lakše dogovorimo, posavetujemo i obostranim zalaganjem stignemo do kraja kupoprodaje.

Da overimo Ugovor i završimo isplatu.

Da po punomoćju prenesem komunalije i završim obaveze oko pore­za.

Da mirno spavaju.

Da još jedan posao potpišem svojom dušom.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

RECEPT ZA ORIGINALNOST

OUR ORIGINALITY