in

POKRENI SVET KROZ LJUBAV

PIŠE: ALEKSANDRA KEČIĆ – AKI SUNCE, INSPIRATIVNI TRENER
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: DESIGNECOLOGIST UNSPLASH.COM

Ljubav pokreće svet, moja inspiracija za svaki dan. Verujem da ljubav može da promeni svet i da upravo od nje sve raste. Ono što negujemo, to zaista raste i napreduje. Ova tema je neiscrpna i volim da pišem na temu LJUBAVI.

Da li ste se pitali šta kod vas ljubav pokreće, da li od nje napredujete?

Anđeli nas uče da je ljubav inspiracija, da je be­zuslovna u svim oblicima i na svim nivoima. Vrlo često zaboravimo da je bezuslovna ljubav – lju­bav bez ikakvih uslova. Dosta toga znamo teo­rijski, ali ne primenjujemo u praksi. Ljubav menja ljude, iako se u pozitivnoj psihologiji kaže da ne možemo da menjamo druge, osim sebe, ali ja se sa tim ne slažem i znam da možemo menjati druge, ali na koji način?

Promenom sebe, menjamo i ljude koji nas okru­žuju, ti ljudi su naša družina – naša ekipa na ži­votnom putovanju. Energija je zaista sveta stvar, ona nam pomaže da te energetske veze budu na višem nivou uz pomoć ljubavi. Neke ljude menja­mo direktno, a neke indirektno – u svakom sluča­ju, bitno je da nas ljubav menja.

Lepa reč i gvozdena vrata otvara, tako je isto i sa ljubavlju, njena snaga pomera i planine.

Anđeli su me naučili da svet gledam očima ljuba­vi, da sve što radim – radim sa ljubavlju, da utkam tu energiju svuda. Verovatno ste mnogo puta osetili kad dobijete od nekog dar ili nešto kupite da li je to sa ljubavlju ili nije. Volim da kažem da je najbolji ručak onaj u koji se stavi poseban začin koji ne može da se kupi, on se neguje i od njega svi rastemo u duhovnom smislu, a to je LJUBAV.

Vrlo često me ljudi pitaju kom Anđelu mogu da se obrate kad je u pitanju ljubav, rešavanje odno­sa. Uvek ih posavetujem da se pomole Arhanđe­lu Šamuelu, jer on je zadužen posebno za to po­lje, za rešavanje međuljudskih odnosa. Takođe možemo zatražiti pomoć i od Arhanđela Mihaila i Rafaela. Sa ljudima sa kojima nemamo kvali­tetne odnose, odnosno odnose koji su ispunje­ni harmonijom, tu stvaramo toksične – otrovne veze, zato i ne može da postoji dobar odnos. Toksične veze stvaramo neprihvatanjem osobe, zameranjem, ljutnjom, neopraštanjem i, samim tim, ta veza ne može biti LJUBAV, tu nam poma­že Arhanđeo Mihael da preseče toksičnu vezu koju imamo sa tom osobom i uz pomoć Arhan­đela Rafaela isceljujemo sve boli koje smo stvo­rili zbog tog odnosa.

Kada radim sa ljudima individualno anđeosku te­rapiju, a oni imaju neharmonične odnose, radimo baš uz pomoć ovih Arhanđela, jer sve ima svoj božanski poredak i red kako se radi, da bismo osetili slobodu i lakoću svog bića.

Uvek na kraju mojih radionica napravimo sliku da ovekoveči druženje i atmosferu tog trenutka, izgovorim sledeću rečenicu: Hajde da napravimo srce rukama i da ŠIRIMO LJUBAV.

Dragi moji čarobni ljudi, to i svima vama želim, nemojte biti kao drugi, vraćati milo za drago, već budite NAJBOLJE VERZIJE SVOG BIĆA, neka vam ANĐELI pomognu da prevaziđete barijere i da uz ljubav rastete. Pokažite da i najtvrđe srce može da smekša uz pomoć ČAROLIJE LJUBAVI.

Pokloniću čitaocima molitvu iz Dnevnika Anđela, koji sam kreirala za lakšu komunikaciju sa Anđe­lima:

FOTO: NATHAN MCBRIDE UNSPLASH.COM

MOLITVA ZA PLANETU ZEMLJU I ŠIRENJE LJUBAVI

Dragi Bože, Arhanđeli, Anđeli i svi sveci, molim se iz dubine duše i iskreno od srca, da se pla­neta isceli od zla, otrova, neznanja, niskih ener­gija, hoću da stanovnici planete Zemlje osete mir, ljubav, zdravlje i blagostanje, svi smo došli na planetu Zemlju sa misijom. Molim se da se širi svest ljudi, da ljudi počnu da gledaju srcem, da budu vetar u leđa jedni drugima, da počne da se širi ljubav među nama. Zahvalan/a sam što mogu da budem deo širenja svesti na planeti Ze­mlji. Hvala vam. Amin.

PORUKA ANĐELA I AKI za sve čitaoce iz špila Anđeoskih kartica – Anđeli šapuću je da stižu NOVI PROJEKTI, nova energija, otvara se novi put, iako ga možda još uvek ne vide, ne odustajte i ne sumnjajte, vera je spas.

Dnevnik Anđela, Anđeoske kartice, kao i nakit koji kreiram pod nazivom Nakit sa porukom An­đela by Aki Sunce možete poručiti putem Face­book stranice Aki Sunce – Anđeli šapuću ili na mejl andjeliaki888@gmail.com

Hvala dragi čitaoci, volite se i budite voljeni, neka to raste u vama – ŠIRIMO LJUBAV.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NOMADSKO – AVANTURISTIČKI DUH

ISTAKNI SVOJU ŽENSTVENOST