in

POBEDA UMA I ENERGIJE

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: VLADA NEGOVANOVIĆ

FOTOGRAFIJE: GORAN ANDRIĆ

VLADA NEGOVANOVIĆ JE ROĐEN U GORNJOJ TREŠNJEVICI. KAO DETE, SA ČETIRI GODINE PRESELIO SE SA SVOJIM RODITELJIMA U ARANĐELOVAC. SA 30 GODINA ODLAZI U BEČ, A NAKON DEVET GODINA SE SELI U LOS AN­ĐELES. KASNIJE SE VRAĆA ZA BEČ, GDE JOŠ UVEK ŽIVI I RADI.

PORED SVOJE PROFESIJE, VOLI UMETNIČKU FOTOGRAFIJU. IMAO JE IZLOŽBE NA BEVERLI HILSU I U BEČU.

NAPISAO JE DVE KNJIGE: “NIŠTA NIJE TAKO PROMENLJIVO KAO ŽIVOT” I “ŽIVOTNA MU­DROST U OKU JEDNOG SLEPOG ČOVEKA”. KNJIGE SU NA ENGLESKOM JEZIKU.

RADIO JE SA STOTINAMA POZNATIH LIČ­NOSTI IZ ZEMLJE I INOSTRANSTVA NA PLA­NU LIČNOG RAZVOJA I MOTIVACIJE, KAO I NA PODIZANJU ENERGIJE, USLED ČEGA JE DO­BIO NADIMAK VLADA FORTUNA.

IMA TROJE DECE, DVA SINA I ĆERKU.

OBIČNO SVE INTERVJUE ZAVRŠAVAM SA TEMOM BRO­JA, ALI OVAJ SA TOBOM ĆU UPRAVO POČETI SA NJOM. „MY LEADERSHIP STYLE“ JE MARTOVSKA PRIČA ZA NAS. KAKO BI OPISAO SVOJ LEADERSHIP STIL? OBIČNO MENTORSKI VODIŠ SPORTISTE DO POBEDE.

Sportista je ratnik na terenu, a moj posao je da ga osposobim za boj i da se vrati sa ratišta kao pobednik. Pobeda nad protivnikom je više svar uma i energije nego oružja. Kod mene ne posto­ji rezervni plan B, ono šta ako ne ide. Mora da ide jer spremamo se najbolje. Ja sa njima, oni sa mnom. Eto tako ja vodim svoje sportske ratnike u pobede.

KAKO BI OBJASNIO ENERGIJU KOJOM POKREĆEŠ LJU­DE?

Ključ prenosa ljudske energije sa čoveka na čo­veka leži u jednostavnosti. Kad me nazove klijent preko telefona, on ne samo da se poveže tele­fonski, već i energetski, svaka moja izgovorena reč vibrira i nosi energiju sa sobom. Ako čovek u nju veruje 100% dobije 100%, ali ako veruje 70%, neće dobiti 100% već 70%. Shodno tome, kvali­tet prijema energije je jednako važan kao i slanje energije da bi se postigao vrhunski rezultat.

NA KOJIM IZVORIMA SE OBNAVLJAŠ, ISCELJUJEŠ, SIN­HRONIZUJEŠ?

Izvor moje pozitivne energije je neiscrpan. Što više dajem, što više pomažem, sve više je imam. Nekako mu sve to dođe kao magični krug. Ako bi ste me pitali odakle mi ta energija, ja vam ne bih mogao na to pitanje odgovoriti, kao što ne mogu ni na ovo dati potpun odgovor kad je u pitanju isceljenje. Jednostavno dajem od srca ono što imam i to je sinhronizacija srca i moz­ga. Ali do nje neće doći, ako vibriramo ni­sko (negativno).

ZAŠTO LJUDI ODUSTAJU OD IDEJE, SNA, ILI NE MOGU DA PRIVEDU STVARI DO KRAJA?

Ljudi su nesigurna bića i strah je prisutan kod svih. Onaj, ko ludo u sebe veruje i radi na poboljšanju svojih vrednosti, taj nikad ne odustaje.

Šta vredi imati dobru ideju, a nemati dovolj­no energije, discipline i znanja? Ništa.

Životna pravila su vrlo jasna: nemoj da se hvataš u kolo ako ne znaš da igraš, nemoj da izađeš na teren ako si nespreman i ne­moj nikad da odustaneš od svoga cilja. Ako je neko od tebe bolji danas, povećaj intezi­tet treninga i pobedi ga već sutra. Ja nisam zagovornik starog principa da je bitno uče­stvovati. Moj recept glasi: Ako si već tamo i učestvuješ – pobedi, ali se prvo dobro spre­mi.

Život nije bajka, već borba i tu nema zastaj­kivanja, ili rušiš ili si srušen, ili grizeš ili si izgrižen, ili dižeš pehar ili te oduvao vetar.

KAKO KAO OTAC UTIČEŠ NA SVOJU DECU? KO­LIKO ONI IMAJU ZAISTA SNAGU DA IZNESU PO­STAVLJENO?

Recept za pravi odgoj dece leži u dve stva­ri: dobro posmatranje dece i dobro pona­šanje roditelja. Ako uspostavimo balans između posmatranja i ponašanja, onda smo napravili dobar temelj za dečji razvoj. U posmatranju naše dece uočavamo njiho­ve vrline i slabosti. I talenat i mana mogu ostati neprimećeni ako nemamo vremena za posmatranje svoje dece ili se utrkujemo u izgovaranju reči o našoj neizmernoj ljuba­vi prema njima. Volim te mnogo ne uočava potencijal jednog deteta, već dobro oko. Sa druge strane, najbolji saveti jednog roditelja se ne ogledaju u rečima, već u ponašanju rodtitelja. Deca sve upijaju i naravno mno­go bolje od nas starijih posmatraju. Roditelj mora da bude svestan da svaka njegova akcija, mišljenje i ponašanje izaziva reakci­ju kod deteta. Da bismo bili dobri roditelji, moramo prvo da radimo na sebi, pa onda na deci. Pričati detetu budi srećan, jak i uspešan nema smisla, ako mi sami to ni­smo kao roditelji.

SA KIM BI VOLEO DA RADIŠ?

Volim da radim sa najboljima. Majkl Džor­dan je uzeo Tim Grovera za mentora kada je bio najbolji košarkaš na svetu i ostao sa njim 16 godina. Mislim da najboljima najvi­še i treba mentor da bi i ostali na vrhu niz godina i balansirali između mnogih oba­veza. Specijalne želje sa kim bih voleo da radim nemam, ali za najbolje uvek imam vremena, saveta i energije.

KAKO NA TEBE DELUJE NEUSPEH I KAKO SE NO­SIŠ SA TIM?

Mnogo volim uspeh i ne volim da gubim. Šta god igrao ili radio, volim da pobedim i nije me sramota reći. Kada se dogodi da izgubim, ja se ne ljutim, već protivniku pru­žim ruku, a kod sebe sledećih dana dodam gas da bih sledeći put imao bolje izdanje. Mi moramo da shvatimo da niko nije rođen bolji od nas, a ako nas danas pobeđuje, to je znak da je kvalitetnije od nas zadnjih go­dina trenirao.

Ključ uspeha leži u dobroj mentalno-fizičkoj pripremi.

DA LI PAŽLJIVO SLUŠAŠ SVOJU INTUICIJU? DA LI JE NEKADA POGREŠILA?

Albert Ajnštajn je rekao da se jedina zaista vredna stvar zove intuicija. Mogu samo da se složim sa njim. Ja svoju intuiciju negu­jem već godinama i neizmerno joj verujem. Pa kako i ne bih kad nikad nije pogrešila. Danas u vreme interneta možemo tamo sve naći, osim energije i intuicije. Pa i ako dođe do toliko najavljivane robotizacije u budućnosti na mnogim poljima, energija i intuicija ostaju kod čoveka. A to i jeste naj­veći dar.

KAKO SE STIČE SAMOPOUZDANJE?

Samopouzdanje se stvara isključivo do­brim rezultatima. Svaki vrhunski sportista zna to i zato je njima jako bitno da imaju kontinuitet dobrih igara i samim tim dolaze do velikog samopouzdanja. To što važi za sportiste, važi i za sve ostale ljude. Fokus treba da ide na dobru mentalno-fizičku pri­premljenost, koja uveliko pomaže kod prav­ljenja dobrog rezultata, a onda nastojati bezbroj puta ponavljati jedno te isto ne bi li se dobio kontinuitet.

DA LI MOŽEŠ DA NAM OTKRIJEŠ NAČINE RADA SA KLIJENTIMA?

Kod mene nema tajni, sve je tran­sparentno i podređeno uspehu. Ni­kad ne potpisujem ugovore sa bilo kim i jedina garancija je zajednički uspeh. Da ne bih izgubio dobrog klijenta, moram da dajem svoj mak­simum kad je u pitanju energija i in­formacija. Tako da imam uvek pravi izazov. Radim na srpskom, nemač­kom, engleskim i italijanskom je­ziku. Neretko u jednom razgovoru menjam jezike, pogotovo ako i kli­jent govori nekoliko jezika. Pone­kad neka rečenica vibrira bolje na drugom jeziku. Sve je spontano i sa ciljem dobrog prijema kod klijenta. Vremenski period rada je 45, 30 ili 3 minuta, sve zavisi od toga šta kome i koliko treba. Sportisti koriste 3 minuta pred meč za energetsko povezivanje i povećanje samopouz­danja, dok 45 minuta najviše koristi klijenti za rešavanje ličnih ili poslov­nih problema.

ŠTA MISLITE?

101 Poena
Upvote Downvote

ŽIVOT JE CRTEŽ BEZ GUMICE

FREEDOM