in

NEGUJUĆI SEBE, NEGUJEMO ČOVEČANSTVO

PIŠE: LATICA ADNADJ – SLAVENSKA ČAROBNICA POKRETA

ZA OBUKE, RAŠČITAVANJE SLAVENSKOG HOROSKOPA RODA, INDIVIDUALNE I GRUPNE EDUKACIJE STOJIM NA RASPOLAGANJU: MAIL: latica.bereginya@gmail.com

Prvo u danu što su naši davni preci činili jeste da su se poklanjali Suncu – Izvoru života, Ocu Vatri… Zatim su pevali Vodi Sestri i zahvaljivali se za pročišćenje. Obrađivali su Zemlju i molitvama prizivali plodnost Velike Majke. Poštovali su cikličnost prirode i jednostavno rečeno… Živeli su u skladu sa prirodom.

U današnje vreme, kada se čovek odvikao od takvih primarnih običaja i principa, bitno je razumeti zašto je to nekada davno bilo tako važno, a od kakve važnosti je to za nas danas. Razloga je zaista mnogo, a isto toliko u njima skrivenog blaga koje nas čeka i tajanstveno priziva onim tihim unutrašnjim glasom poznatim pod imenom INTUICIJA.

Jedan od razloga koji bih posebno izdvojila kao važan za savremena ljudska bića i našu vertikalnu evoluciju je:

OSVEŠĆIVANJE NAŠE ENERGETSKE STRUKTURE KOJA JE SAČINJENA OD SVETLOSNIH ZAPISA – KODOVA.

Do spoznaja, uvida i iskustava o ovome došla sam, i dalje dolazim, kroz izučavanje i podučavanje Slavenske Energetske Prakse za Žene – Ples Bereginja.

Ova praksa došla nam je pre samo par godina iz Rusije i rapidno počela da se širi na Balkanu, prvenstveno iz razloga što su naše žene željne negovanja ženskog principa, a sa druge strane zato što se primenom ove prakse bude naša genetska sećanja, te kroz nju imamo ogroman potencijal za isceljenje, osvešćivanje i razvoj, kako lični tako i globalni. Jer ono što nam i sama praksa dokazuje jeste da ŽENA NEGUJUĆI SEBE, NEGUJE CELO ČOVEČANSTVO.

Ceo sistem prakse je u stvari celoviti sistem savršenog funkcionisanja. Poput zlatnog pre­seka u muzici, matematici, prirodi… Tako i ovde imamo 27 energija (elemenata, arhetipo­va, životnih aspekata), koji su savršeno skladni, umreženi i međusobno jedni druge podržavaju. Primenjujući praksu, mi osvešćujemo te ener­gije u sebi, a potom učimo kako njima sves­no da upravljamo. I tu zapravo počinje škola za Čarobnice, podržana genetskim sećanjem, bude se u nama nasleđa, znanja, veštine i dar­ovi naših davnih pretkinja Vidarki, Isceliteljki, Majki i Čuvarki. Samim tim, vraćamo se našoj pravoj vezi sa prirodom. A potom, kada kroz fazu samoisceljenja pređemo iz minusa u plus, tada se budimo i imamo prilike da svojim deli­ma doprinosimo razvoju prirodnog bogatstva i negovanju čovečanstva.

Izvođenje prakse zasniva se na tri glavna pris­tupa, a to su:

POKRET (svaka od 27 energija ima svoj pokret kojim se ta energija aktivira, usmerava i priku­plja)

AFIRMACIJA (svaka energija se dodatno pojačava ukoliko izgovaramo naglas afirmacije pre ili tokom izvođenja pokreta)

SIMBOL (svaka energija ima svoj simbol koji predstavlja energetski kod, odnosno svetlosni zapis – njihova energetska vrednost je toliko snažna da rad samo sa simbolima ponekad može nadjačati i same pokrete i afirmacije)

Pokreti i Simboli imaju energetsku povezanost koju uvežbavamo kroz vizualizaciju ili “zuren­jem” u simbol zasebno ili tokom izvođenja po­kreta. Aktivacijom i jednog i drugog razotkriva­mo svetlosnu strukturu svake energije i kada nam ta struktura postane jasna, tada njom možemo upravljati, usmeravati energiju na određeno mesto gde je potrebna ili da se oslo­bodimo viškova, da zaštitimo određeno mesto ili iscelimo obolelo – dakle, odvija se preraspo­dela energije radi balansa, harmonizacije i vi­talnosti. Ali ono što je najvažinje od svega jeste da ovakvim radom podižemo svoju vibraciju i negujemo sebe na jednom višem nivou sves­ti – uviđamo da je sve materijalno što post­oji sačinjeno od svetlosti. Uviđamo kristalnu mrežu, energetsko-fraktalnu strukturu svega što postoji. Prelazimo iz poimanja grube ma­terije u upoznavanje sebe kao svetlosnog bića. A zatim i međuodnose fizičkog i svetlosnog. I tu nam se otvaraju vrata percepcije koja nas vraćaju važnosti pozdrava Suncu svakog jutra kada oči otvorimo. Jer naše oči imaju mnoštvo vrsta gledanja – spoljašnji vid (otvorenih očiju), unutrašnji vid (zatvorenih očiju), međuprostor vida otvorenih očiju, međuprostor vida zatvor­enih očiju… Ovo su sami neki od njih. Imamo ih još mnogo više nego što možemo trenutno da pojmimo, jer otvaranje vidnog polje znači otvaranje novih polja svesnosti. I upravo tu počinje RAZOTKRIVANJE ISTINA O SVETLOS­TI – VEČNOJ IGRI KOSMIČKOG PLESA.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

JA U SADAŠNJEM TRENUTKU

MY FAVORITE MANTRA