PROFESIONALIZMOM I LJUBAVLJU DO SVAKOG PACIJENTA

PIŠE/FOTOGRAFIJE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ

DOC. DR SC. MED. SLAVICA EREMIĆ, SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACI­JE, ZAVRŠILA JE MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU 1977. GODINE, A NA ISTOM FAKULTETU DOKTORIRALA 2002. GODINE.

RADILA JE U ZAVODU ZA HEMI I PARAPLEGIJU „RUSANDA“ U MELENCIMA, ZAVODU ZA PROTETIKU, BAUERFEIND D.O.O. U BEOGRADU – DIREKTOR ORTOPEDSKO-REHABILITACIO­NOG PROGRAMA ZA SCG, KLINIČKOM CENTRU SRBIJE – PROGRAM RANE REHABILITACIJE KOD KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA, ČLAN TIMA ZA TRANSPLANTACIJU SRCA KCS – KLINIKA ZA FMR I KLINIKA ZA KH, OPŠTOJ BOLNICI MEDIGROUP, A OD 2021. GODINE JE MEDICINSKI DIREKTOR U PROHEALTH SPECIJALISTIČKA ORDINACIJI U BEOGRADU.

AUTOR JE I KOAUTOR NIZA STRUČNIH RADOVA I KNJIGA IZ OBLASTI FIZIKALNE MEDICI­NE, REHABILITACIJE, PROTETIKE I REUMATOLOGIJE, OBJAVLJENIH U ZEMLJI I INOSTRAN­STVU, OSNIVAČ JE I ČLAN BORDA ZA PROTETIKU SCG (ISPO), ČLAN JE UDRUŽENJA FIZIJA­TARA I REUMATOLOGA SRBIJE.

ŽENA NEVEROVATNE ENERGIJE I OSMEHA KOJI VAM ULIVA NADU I DAJE HRABROST. VE­LIKI BORAC, MAJKA, DOKTORKA KOJA JE LJUBAV I ZNANJE ULOŽILA U ONO U ČEMU JE NAJBOLJA. URADILA SAM MNOGO INTERVJUA U SVOJOJ NOVINARSKOJ KARIJERI, ALI NI NA JEDNOM NISAM PLAKALA. TOKOM RAZGOVORA SA DR EREMIĆ, SUZA JE SUZU STIZA­LA. KADA PROČITATE INTERVJU, ZNAĆETE I ZAŠTO.

KAKO STE SE ODLUČILI DA STUDIRATE MEDICINU?

Velika želja i ljubav prema ovoj profesiji me je od­vela na profesionalni put u koji je utkana ljubav, etuzijazam i želja da se pomogne. Čitavog života traje istim intenzitetom koji čini čoveka srećnim.

IMATE OGROMNO PROFESIONALNO ISKUSTVO KAO LE­KAR FIZIKALNE MEDICINE. KOJI JE NAJLEPŠI PERIOD U VAŠOJ BOGATOJ KARIJERI?

Fizikalna medicina i rehabilitacija je veoma širo­ko polje u domenu medicinskih nauka tako da u svim aspektima rada daju fenomenalne rezulta­te. Naravno, uz ogromno znanje i umešnost se postižu i adekvatni rezultati.

TRI GODINE STE RADILI KAO ČLAN TIM ZA REHABILITACI­JU KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA.

Da, to je bilo lepo iskustvo! Imala sam sjajan prijem od kolega sa Klinike za fizikalnu i medi­cinsku rehabilitaciju, kao i kolega sa Klinike za kardio-hirurgiju.

Lep je osećaj kada sa timom odličnih terapeu­ta možete postići maksimum sa aspekta psi­ho-funkcionalnog i hemodinamskog, da struč­nom ekspertizom svakodnevno dozirano ordini­rate programom osposobljavanja i vraćanja ak­tivnosti svakodnevnog života pacijenata pored hirurga anesteziologa, medicinskih sestara i svih članova tima koji učestvuju u ovom veoma oz­biljnom i delikatnom poslu.

KOLIKO INTUICIJA POMAŽE STRUČNJAKU, PROFESIONAL­CU U ONOME ČIME SE BAVI?

Intuicija svakako igra ogromnu ulogu, ali je ona prožeta znanjem, profesionalnim pristupom i pravom i iskrenom željom da se pomogne bole­snom čoveku.

KAKO STE SPOJILI PRIVATNO I POSLOVNO? MAJKA STE DVA SINA KOJI SU IZRAZITO OBRAZOVANI I USPEŠNI.

Pravu satisfakciju imate jedino ako ste ostvareni i privatno i poslovno. To je celina koja čini kom­pleksnost. Ako imate jaku želju i volju, postižete sve. Imam dva divna sina kojima se ponosim i kao majka i kao čovek i to u svim aspektima ži­vota.

KOJA JE REČENICA VAŠIH PACIJENATA MOŽDA OBELE­ŽILA VAŠ ŽIVOT?

Bila sam dežurna u Zavodu za protetiku, gde sam radila kao načelnik službe, a kasnije i kao direktor ustanove. Kada je bilo bombarodvanje MUP-a pravila sam vizitu u večernjim časovima. Prilazi mi pacijent na hodniku, imao je odoru i dugu bradu. Prišao mi je i rekao: „Doktorka, ja znam da vi putujete (bile su to relacije Zrenjanin – Beograd i to svakodnevne), ali ničega se ne boj­te, jer vas Bog čuva.“

Dugo su mi odzvanjale te reči, pogotovo tu noć dok su me pacijenti čuvali, kao i ja njih, a avioni preletali iznad naših glava. Nisam se plašila, bila sam ponosna jer sam tu uz njih. U jutarnjoj vizi­ti sam videla sreću i zahvalnost u očima svojih pacijenata.

I kada me pitaju koji je najlepši period u karijeri, ja kažem onaj kad sam bila uz najteže invalide rata, putujući desetak godina na relaciji Zrenja­nin – Beograd i često nisam imala dovoljno nov­ca da platim kartu za prevoz. To je bio taj tužni vremenski period pun straha, nade i želje za bo­ljim sutra. A kada uđete u bolesničku sobu punu pacijenata koji su izgubili ruke, noge u ratnim zbivanjima, a oni vas pitaju kako ste doktorka, kako ste jutros putovali, vi onda imate samo jed­nu želju da im maksimalno pomognete i da se upitate da li ja mogu da imam ijedan problem. „Ne“ je bio moj odgovor.

DA LI STE IKADA ZAPLAKALI PRED PACIJENTOM?

To se desilo upravo u tom periodu rada sa najte­žim invalidima rata. Sećam se bio je to poziv se­stre negde oko tri časa posle ponoći jer su ima­li problem sa jednim pacijentom. Otišla sam u bolesničku sobu u prizemlju zavoda, soba 8 de­sno. Bilo je osam pacijenata, uplašenih, budnih, pogleda uprtih u mene. Na sredini sobe nalazio se pacijent u kolicima, u pijanom stranju, imao je amputiranu desnu ruku u ramenu i levu nogu u kuku. Bio je očajan. Po sobi razbijeni lavabo, uništeni zidovi. Vređao mi je pokojnog oca, ali nije bio svestan tog postupka. Bilo mu je teško. Mlad čovek oko 30 godina iz Šehovića. Stajala sam ispred njega dugo i slušala njegovu ispo­vest. Mnogo boli tuđa tuga, razumela sam ga i oprostila mu suze koje su se slivale niz moje lice. Kasnije sam dobila izvinjenje i borila se da­lje za tog pacijenta da mu pomognem da prona­đe svoj put. Dugo je bio na rehabilitaciji. Mlad život, upropašten. Tuga.

DA LI STE IKADA MISLILI DA ĆETE IMATI GOTOVO VAŠU PRIVATNU KLINIKU?

Nisam mislila da je to moguće. Ali kada imate decu koja vam pomažu. onda dobijete lepu ener­giju za nove poduhvate i nove izazove.

VAŠA FORMULA USPEHA?

Biti korektan prema sebi i drugima!

Voleti svoj izbor u životu.

Imati individualni prilaz svakom pacijentu i dati sve od sebe da mu pomogneš kao svom najro­đenijem. Onda nema greške. Tada samo imate satisfakciju i veoma lep osećaj zadovoljstva u poslu kojim se bavite.

KO SU VAŠI PACIJENTI U PROHEALTH KLINICI?

Naši pacijenti su deca i odrasli kroz veliki dijapazon raznih dijagnoza sa aspekta fizikalne medicine i re­habilitacije. Kao i kroz konsultativni aspekt pedijatrije i opšte medicine, vi dajete adekvatna rešenja za sve probleme iz ovih oblasti.

KO ČINI LEKARSKI TIM PROHEALTH KLINIKE?

Lekarski tim predvodi Luiza Waldrick Eremić, koja ima međunarodno iskustvo u vođenju menadžmenta u zdravstvu, a čine ga eminentni stručnjaci iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije na čelu sa mojom malenkošću, vrsni terapeuti, lekari specijalisti pedija­trije i opšte medicine.