in

NEGDE, NEŠTO ČAROBNO ČEKA NA VAS

TEKST: MILANA BOŠKOVIĆ, NLP TRENER, WINGWAVE I NEUROLINGVISTIČKI COACH

Izazovno doba za sve. „Nikada nije bilo ovako“, često čujem. „Drugo je to vreme bilo!“ Šta nam se to događa?

Pišem ovaj tekst u Velikoj nedelji, periodu pred obeležavanje najvećeg Hrišćanskog prazni­ka-Vaskrsa Ima li neka Poslanica Pravoslavnog Patrijarha, Uskršnja čestitka Nadbiskupa posled­njih decenija, a da ne poziva sve ljude na brat­stvo, slogu, ljubav, mir, na sve ono što nam treba, a očigledno nemamo?

Ima li duhovnih smernica, religije ili filosofske misli, a da ne stavljaju fokus na vrline i spasenje duše u Dobru, Ljubavi i Zahvalnosti?

Polako, ali sigurno, čovek kao jedinstveno biće emocija, uma i fizičkog tela na ovoj divnoj planeti, dolazi do uvida i saznanja o sopstvenom posto­janju, o suštini. Naravno, uglavnom kroz patnju. Jedna od oblasti kojom se bavim je i koučing (co­aching) i mi, koučevi, volimo da kažemo da se promena dešava onda kada je patnja suviše veli­ka ili kada nam je cilj dovoljno atraktivan.

Iz, sada već, priličnog životnog i radnog iskustva znam da preovlađuje ovo prvo. Ali ono što ne uvi­đamo je da je bol neminovan, a patnja je opcija, kako poručuje Haruki Murakami.

Stubovi naših života se ruše kao kule od karata, jedno po jedno uverenje „pada“, naše istine koje smo svesno i najviše nesvesno usvajali tokom života, nasleđivali od naših predaka gube bitke: ideologije tonu, ličnosti koje smo cenili i doživ­ljavali kao autoritete otkrivaju druga lica (postaju vidljive njihove senke, kako kaže Jung), naučne teorije se obaraju, ustupaju mesto novim, pone­kad dijametralno suprotnim….

Ratovi… Pandemije… Stradanja svake vrste. A šta je to što je najviše oštećeno, što najviše boli?

Izneverene nade. Neispunjena obećanja. Unište­na i obesmišljena očekivanja.

I šta ćemo sad?

Pita i Konstrakta. Za početak, pokušati da ra­zumemo. Kako? Ovog puta možemo dati priliku hinduistićkom tumačenju cikličnosti vremena. Naime, mi se, po ovoj teoriji, sada i ovde nalazi­mo u poslednjem od četiri ciklusa, u dobu koje se naziva Kali Yuga. To je najmračnije doba, pad moralnih vrednosti, pohlepe, nasilja, gneva, tako­đe, izlaska na svetlo svih strahova, transgenera­cijskih trauma i rana koje traže da budu viđene, a zatim i isceljene.

Alhemijski procesi kažu: da bi se rodilo novo, prvo treba da umre staro. Samim tim, ova tama dobija svoju svrhu-izaći iz mraka, zasvetleti i biti Celo. Pratimo poslanicu Apostola Pavla Rimljani­ma: „Noć je na izmaku, dan se približava. Odba­cimo sva dela mraka, opasujmo oružje svetlosti!“

A kako?

Da li postoji čarobni štapić? Postoji! Zove se sve­snost! Okrenimo se ka unutra. Pronađimo svoje bolove. Svoje slabe tačke. Svoje necelovitosti. Prihvatimo ih. Za početak. A onda, otvorimo po­lje neograničenih mogućnosti!

Kroz predan i blag rad na sebi.

Rad koji nema osudu, kritiku, samo podršku i veru. Da smo dobili rezultat I da idemo dalje, tra­gom svoje svetlosti. Upoznajmo dobro ovaj naš savršeni mehanizam za samoregulaciju.

Ujedinimo sve svoje dobre resurse. Radimo na tome.

Čovek je skup vibracija fizičkog, emocionalnog i mentalnog tela. Kada se otpusti bilo koja emo­cija niske vibracije, kada se otkloni neka telesna blokada, kada se promeni misao, otvara se pro­stor za nove porcije vitalne energije. A zdravlje, sreća i prosperitet zavise od veštog upravljanja energijom.

I sve nam je dato – sada više nego ikada

Dozvolimo/te sebi da osvestimo/te disanje.

Budimo/te zaista što više među drvećem, tra­vom i cvećem.

Apsolutno isključimo/te televizore.

Putujte. Tamo gde čujete poziv Duše.

Uvek postoji neka zajednica gde možete dati svoj doprinos-uključite se.

Kada ste poslednji put uradili nešto prvi put? Na­učite nešto novo.

Pronađite jednu lepotu, jednu i divite joj se sva­kog dana.

Svesno odbacite informacije koje ne služe svetu na bolje.

Razmišljajte o precima. Malo ih posložite u svoj koordinatni sistem. Setite se i pitajte svoje naj­bliže o precima-onima koji su bili nesrećni, koji su možda nepravedno i prerano napustili ovu di­menziju, koji su možda sami učinili neku neprav­du. Zapalite im sveću. Prvima se zahvalite, drugi­ma oprostite.

Kada ste ljuti, nervozni, zastanite i zapitajte se: da li sam umoran, da li sam uplašen, imam li malo vremena samo za sebe danas…?

Potražite podršku.

Kada se danas tumači New Age doktrina, postoji sada već interpretacija da su to sve samo zamke ega… Moguće. A vi ćete znati da ste na dobrom putu ukoliko pružite ruku drugome, a i potražite drugoga. „Mi ne bitujemo, ne jestamo, ne posto­jimo samo za sebe nego i za druge i u drugom nalazimo svoj identitet. Ostvarena ličnost se od puke individue razlikuje upravo svojom upućeno­šću na drugoga , svojim ostvarenim odnosom sa drugim”, rekao je Vladika Grogorije.

Pravite svoju mapu sveta, kreirajte u njoj, budite fleksibilni I svedočićete kako se oko vas sistem kome pripadate menja. “Somewhere, something incredible is waiting to be known.” (Carl Sagan)

ŠTA MISLITE?

NIŠTA SE NE GUBI TAKO VEČNO I NEPRIMETNO KAO LIČNOST

VÉGLETEK ÉS EGYENSÚLY