in

NE IZGOVORIH I SPASIH SVOJU DUŠU

PIŠE: GORDANA JOČIĆ
FOTO: ANDRIJA RANČIĆ

Kakve su nam misli, takve su nam i reči koje se pretaču u naš govor. Način na koji mislimo, govo­rimo, pišemo su slika i prilika stanja naše duše.

Ne volim grube reči, psovke, one koje izazivaju nasilje, patnju… Ne volim ni reč koja je izabrana za reč minule godine – nasilje. Nažalost, nasilje, pa i ono rečima, itekako je dominantno u našem javnom prostoru.

U ovom užurbanom vremenu u kome živimo, u vremenu prevelike medijske buke, beskrajnih analiza, sa previše (pre)glasno izgovorenih reči, previše zvuka i previše raznoraznih slika, hteli ili ne hteli, izloženi smo svakodnevnom velikom verbalnom nasilju. Savremen čovek sve manje ima vremena da razmišlja o lepoti i težini svojih izgovorenih reči, sve manje vodi računa o kulturi govora, sve se manje trudi da čuje svog sago­vornika. O vibraciji svojih reči i tome kako lako izgovorene reči deluju na okolinu – još manje.

I dok razmišljam o reči 2023. godine i temi za ovaj januarski broj, setih se reči Moma Kapora:

“Uzmi tanjir i baci ga na pod. Da li se razbio?

– Jeste.

Odlično. E, sad mu se izvini. Da li se sastavio?

– Nije.”

I zaista, ništa ne može da nas ubije kao preja­ka, pogrešno izgovorena reč. Moja prijateljica se nedavno naljutila i prekinula svaki kontakt pos­le mog pitanja: „Kakva je tvoja duša kada sva­kodnevno ponavljaš, povišenim tonom, jedne te iste reči: lopovi, narkomani, kurve, ološ, okot?“ S druge strane, znam ljude koji se suočavaju s oz­biljnim životnim problemima, a koji će vam uvek na pitanje „kako si?“, odgovoriti „dobro“, podeliti neku šalu, lepu reč, udeliti kompliment. S takvim ljudima je „milina“ razgovarati.

Mir u duši znači i mir u našem govoru. Mir u govo­ru znači da čovek neće doći u situaciju da mora da sastavlja razbijene tanjire. Setimo se samo patrijarha Pavla. Nije bilo čoveka koji je tiše go­vorio, a da su se njegove reči daleko čule.

Posle nekih reči više nema nazad, nema izvin­jenja. Moja baka je govorila da se čovek češće kaje zbog onoga što je izgovorio nego zbog ono­ga što je oćutao. Posle nekih reči, ostaje samo velika praznina u duši, provalija među ljudima.

U trenucima koji čoveka stavljaju u situaciju da mora trenutno i brzo da reaguje, on postaje pričl­jiv i raspriča se i raspiše „vezući sitan vez reči“, ne vodeći računa o njihovom značenju, moći i uticaju. Reči lete tek da on olakša sebi i sve što mu je na duši da „istrese“ na drugoga.

Da, i sama nebrojeno puta poželim da na društvenim mrežama istresem sve što mislim, osećam, neretko to i učinim, a onda umesto da ih podelim – sve lepo izbrišem. Jer kroz usijanu glavu proleti leptirić koji mi poruči: „Da li si sigur­na da tvoje reči neće nekoga uvrediti, povrediti? Sve to može i lepše da se kaže.“ Ako ljudima ne mogu da uputim lepu, blagu reč, bolje da ništa ne izgovaram. Kod mene važi „Ne izgovorih i spasih dušu svoju“.

Retorika kojom se čovek služi u određenim tre­nucima odražava njegovo umeće verbalne ko­munikacije koja, pritom, mora da ispuni i svoju praktičnu svrhu postizanja željenog efekta. Malo je danas onih koji mogu da se pohvale umećem spontane improvizacije ili da njihove reči bar tako zvuče. Takvo slikovito, upečatljivo i uverljivo iz­ražavanje zahteva velike govorničke sposobnos­ti, dobro obrazovanje i dosta pročitanih knjiga. Poput potrebe za dobrom hranom i čistom vo­dom, potreban nam je, više nego ikada, negovan govor u kome intonacija i vibracija glasa pod­ržavaju delovanje reči i omogućavaju slušaocu da izgovorene reči primi kao melem, saznanje, uživa u njima i da kaže: „Kako je lepa duša ovog čoveka/žene.“

Šeherezada je svojim pričama oslobodila oka­menjeno srce cara Šahrijaha, podarila mu život i sačuvala svoj. Keltski bardovi su znali da ispriča­na priča ima isceliteljsku moć i obučavali su se u toj veštini. Druidi su lečili travama, a bardovi svo­jim glasom. Starogrčka maksima kaže: “Govori da bih te video.”

Način na koji izgovaramo reči i rečenice više govori o nama samima, našoj svesti i podsves­ti, nego o onom kome s upućene. Snaga reči je ogromna: njima kreiramo svoj mikrosvet i sliku o sebi. Lepota je plemenita i ne dokazuje se logi­kom, već se doživljava. Za pisce tekstova „Filo­kalija“, lepota je emanacija Boga. Za mene, lepo­ta reči, duše, misli je smisao postojanja i ishodiš­te svega što radim.

„Što se bore misli moje“, napisao je knez Miha­ilo Obrenović. E, te misli koje se roje po našim glavama su one koje naše duše hrane lepim ili ružnim osećanjima, ljubavlju ili mržnjom. Kak­ve misli hranimo, takva nam je duša. „Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blag i čovekoljubiv.“

Učili su nas da je duša „ono što čini život, princip života, znak života, ono što se samo sobom pok­reće“, da se „čovek, prema Bibliji, sastoji iz tela i duše, koja oživljava telo, nadahnjuje ga (Post. 2,7 ; Mt. 10,28)“. Jasno mi je i zato dušu u Bibliji čes­to nazivaju dahom života. Ono što nas niko nije učio i naučio jeste kako da sebe i svoju dušu na najbolji način predstavimo drugima kroz reči koje koristimo. To svako od nas mora sam da nauči.

U kakvom su odnosu govor i duša?

Dr Divna Vuksanović kaže: „Reči i dela oduvek su, kako izgleda, bile u disharmoničnom odno­su. Podudaranje misli/govora/dela zapravo je ideal kome se može težiti, ako se poštuju odgo­varajuća moralna načela. Zadatak etike jeste da preispituje ta načela, kao i postupke koji iz njih proishode. U strogom smislu reči, kantovski for­malizam i rigorizam mogao bi da odgovori potv­rdno na pitanje o mogućnosti podudaranja reči i moralne prakse (pogotovo ako iza izrečenog stoji znanje, u sokratskom smislu pojma), mada je i tu pre reč o idealu (odnosno jednoj regulativnoj ide­ji kojoj se teži), nego o doslednom praktikovan­ju mišljenja. Učenje o moralu i vrlinama danas nije popularno, pošto kao praktična znanja do­miniraju ekonomija i politika. Ulogu govora (reči) preuzeli su uglavnom mediji, dok je ljudima pre­ostalo da brbljaju (Đilo Drofles), odnosno govore bez smisla.“

ŠTA MISLITE?

101 Poena
Upvote Downvote

НЕПОМЕШАНИ ЈЕЗИЦИ

KAKVO DJELO, TAKVA DUŠA