MUDROST VODE

PIŠE: MILICA RADA TEŠANOVIĆ, INTUITIVE HEALING COACH, AUTOR TEHNIKE ZA ISCELJENJE „VODA KAO LEK“ I ALATA „ANĐEOSKA PLAVA SOLARNA BOCA”

www.milicarada.rs

Oduvek me je zanimalo kako funkcioniše Svet u nama i oko nas, od čega smo mi i Svet oko nas sačinjeni i na koji način međusobno utičemo jed­ni na druge. Jedna od prvih knjiga tokom ado­lescentnog doba koju sam pročitala je bila „Pa­ralelni svet“ Božidara Damjanovića Benedikta, poznatijeg kao B. D. Benedikt. Malo je reći da me je sve zanimalo i tako sam „gutala“ knjige koji su mi dolazile pod ruku od moje starije sestre i is­traživala. Osećala sam da postoji mnogo više u nama i oko nas, pored sveg znanja prenošenog u porodici, okruženju i u školi. Tata bi često u kući za svaki problem nudio čašu vode ili više čaša u zavisnosti koliki je bio izazov. Domaća kombuha bi se pripremala i bio je običaj da se svi uključimo u njenu pripremu i konzumiramo je. Manje-više, sve je imalo veze sa vodom. I tako sam odrasta­la, eksperimentišući i šaputajući vodi razne mo­litve, namere, želje, u uverenju da je voda lek i da nam u svakom momentu može pomoći u razvoju i rešavanju određenih tegoba. To sve i nije bilo tako slučajno, jer sam odrastala pored oca koji se moleći nad vodom i konzumirajući je iscelio krajem 80-ih godina, kada mu je bila ustanovlje­na bolest koja do dan-danas nije dobila ime ili ga mi barem ne znamo. Njegov unutrašnji glas ga je tada vodio i dobio je informaciju da će se isceliti ukoliko se iskreno iz srca moli nad vodom i ispija je svesno i tako je i bilo. Svoje znanje je kasnije preneo i na nas. Tako smo odrastali i za nas je jedino to i bilo normalno da se sa puno ljubavi i poštovanja ophodimo prema vodi. Zahvaljujući Masaru Emoto, koji je od 1992. sproveo is­traživanje o vodi, njenoj memoriji, prenošenju in­formacija i vibracija i dokazao slikama kristala koji se formiraju u odnosu na uticaj okoline, saz­najemo i zvanično šta se sa vodom dešava kada joj se svesno obraćamo. Kasnije, 2016. godine otkrivamo i da je tatino isceljenje zapravo bilo prouzrokovano autofagijom, zahvaljujući japans­kom ćelijskom biologu Jošinori Osumi.

Napredna tehnologija, razne knjige, istraživanja i predavanja na tu temu nam danas omogućavaju da proširimo našu svest u pogledu Vode, našeg uticaja na nju i njenog na nas. Godinama unazad istražujem njenu veličanstvenost i za mene je ona nepresušan izvor inspiracije. Deo koji me najviše očarava jeste da u svakodnevnom dodiru sa vodom imamo mogućnost da širimo sopst­venu svest, što verujem da je upravo sada, više nego ikada, velika potreba u društvu. Po nekim istraživanjima, ljudsko biće je sačinjeno od 72% vode, 12% zemlje, 6% vazduha, 4% vatre i ost­atak se nalazi u polju Akaše. Kada naučimo sa barem dva elementa da komuniciramo i živimo, možemo da vodimo kvalitetan i zdrav život. S obzirom na to da smo najviše sačinjeni od ele­menta vode možemo za početak da naučimo da komuniciramo sa vodom unutar i oko nas. Jer je to i element sa kojim smo svaki dan najviše u ko­munikaciji, od jutra dok se umivamo, preko dana dok je ispijamo, spremamo ručak i razne napitke, do večeri kada se tuširamo i opet umivamo. U praktičnoj primeni to izgleda tako što svaki put pre dodira sa vodom imamo priliku da se na krat­ko zaustavimo i proverimo kakve su nam misli u tom trenutku, koje to misli emitujemo vodi. Ako su nam misli podržavajuće super, ako nisu podržavajuće da ih osvestimo i transformišemo. Da se zapitamo kako se mi osećamo emotivno i fizički, opustimo naše telo i istražimo šta nam je potrebno da smo podržavajući u celom sistemu, mentalnom, emocionalnom i fizičkom. Nakon kratkog self checka (samoprovere), pripremamo vodu u ljubavi i zahvalnosti, izgovaramo u sebi ili na glas podržavajuće reči i emocije, sada kada smo svesni da je voda provodnik svih informaci­ja, jer ono što mi upućujemo vodi i na koji način je unosimo u organizam služi i drugima. Vežbajući svaki put ovu kratku vežbicu, self check i svesno ophođenje prema vodi i zatim konzumaciju, do­bijamo priliku da svaki put uronimo u sebe sve dublje i kroz vodu unosimo informacije pune lju­bavi, zahvalnosti, zdravlja i svega što je nama po­trebno. Živeći na taj način, postajemo hodajuća podrška i ljubav, zadovoljni svojim životom, zdra­vi i pre svega svesni. Svesni da imamo moć da transformišemo sopstveno stanje putem vode, a i u našoj okolini. Zamislite samo kada bismo sva­ku osobu sa kojom se sretnemo poslužili časom vode u kojoj je satkana Ljubav i Zahvalnost ili mi sami bili posluženi istom vodom, kako bi Svet iz­gledao. E, to je moja misija – da svakoj osobi sa kojom se sretnem i imam priliku da je poslužim vodom, čajem, kafom, hranom, poslužim svu Lju­bav i Zahvalnost satkanu u njoj. Pogotovo sada kada znamo da je voda prenosnik svih informa­cija i vibracija. Na ovaj način, svako od nas ima mogućnost da gradi svoj svet Ljubavi i učestvuje u izgradnji istog. Vrlo je praktično i jednostavno, kao što kažu da je Istina uvek jednostavna. Za mene je ovo Istina koja je i više puta dokazana u mojoj porodici i u radu sa klijentima. Ovo je samo jedan deo o mudrosti vode, praktičan i jednos­tavan, koji je svakom pojedincu dostupan. Voda nas uči još mnogim stvarima, ona nas povezuje, prenosi sa raznih delova sveta svoje informacije i mudrosti i svima nam je u svakom trenutku dos­tupna. Kada npr. konzumiramo voće sa drugog kraja sveta, a voće je preko 90% voda, imamo mogućnost da se spojimo sa tim delom sveta i mudrošću koje ono sa sobom nosi i dobijemo odgovore koji su nam u tom trenutku potrebni. I želim još da vam kažem da se svaka reč, misao, emocija prenosi i na drugu osobu u njenoj vodi unutar tela i ostaje memorisana. Budimo nežni, prisutni, lagani i protočni kao Voda prema svima i svemu sa čime se susretnemo i sejmo seme Ljubavi i Zahvalnosti.