in

MAGIJA POLETANJA I SLETANJA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: IVANA MILOJEVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

IVANA MILOJEVIĆ, ZAVRŠILA JE PILOTSKU AKADEMIJU U LONDONU. PRVE KORAKE U AVIO SVETU NAPRAVILA JE U VRŠCU. IZA SEBE IMA TRI I PO HILJADE SATI NALETA. VE­LIKI UZOR JOJ JE BIO OTAC KOJI JE TAKOĐE BIO PILOT. ODRASTAJUĆI POD NEBOM I ŽIVE­ĆI SVOJ SAN IZ DETINJSTVA, IVANA SMELO KRSTARI NEBESKIM PROSTRANSTVIMA VO­ZEĆI AIRBUS 320.

MODERNA ŽENA 21. VEKA, PILOT, OBRAZOVA­NA, ENERGIČNA, SA JASNOM VIZIJOM, SHVA­TA KOLIKO JE VAŽNO ULAGANJE U ZNANJE, PORODICU I LJUBAV. SVAKODNEVNO SE USA­VRŠAVA NA RAZLIČITIM POLJIMA I U BLI­SKOJ BUDUĆNOSTI VIDI SEBE KAO KAPETA­NA. NEKA JE DOBAR VETAR PRATI.

ODAKLE LJUBAV PREMA LETENJU I AVIONIMA?

Ljubav prema letenju imam otkad znam za sebe. Za sve je zaslužan, naravno, moj otac koji je kapetan. Neću preterati ako kažem da sam odrasla u avionu, otac me je vodio sa sobom kad god je mogao. Regulativa je to tada dozvoljavala, pa sam većinu letova provela u kokpitu. Iako ni­sam tačno znala šta se dešava oko mene, znala sam da je nešto veliko i moćno. Kasnije su me porodične okolnosti odvele u London i logičan sled je bio da upišem veoma cenjen univerzitet u svetskim okvirima, Metropolitan University of London, odsek za avijaciju, na kom sam završila teorijski deo. Nakon toga, letačku obuku nasta­vila sam u Stapleford flight centre. Tako se moja ljubav prema avionima razvijala i danas sam saobraćajni pilot.

DA LI JE LAKŠE ZA TEBE KAO PILOTA POLETNJE ILI SLE­TANJE?

Poletanje i sletanje zahtevaju punu koncentra­ciju oba pilota, iz razloga sto su to dve najzah­tevnije faze leta, ali svakako i najzanimljivije za jednog letača. Faktori koji na njih utiču su performanse aviona, kao i vremenski uslovi koji ponekad mogu biti izazovni i složeni.

Lično ne mogu da se odlučim šta mi je draže. Poletanje je neverovatan osećaj čak i za putnike, a tek za onog koji upravlja avionom. Osećaj koji mi svaki put izmami iskren osmeh zadovoljstva, kao da sam zaljubljena. Kada slećem volim osećaj kontrole nad jednom toliko moćnom mašinom, ali ne mislim samo na sletanje, već na ceo proračun samih prilaza nekom aerodromu. Za mene je to čista magija i jedna od lepših strana mog posla.

DA BI NEKO BIO PILOT, KOJE USLOVE MORA DA ISPUNI?

Pre svega, psihofizičko zdravlje mora da bude besprekorno. Neophodno je završiti teorijsku obuku u ovlašćenim vazduhoplovnim organizaci­jama, položiti zahtevne ispite i nakon toga proći letačku obuku. Na svakom nivou školovanja tre­ba položiti određene ispite pred državnom ko­misijom. Kada ispuni sve uslove, kandidat stiče pravo na dozvolu za avion na kome se školovao. Sledeća faza podrazumeva ulazak u saobraćaj i obuku za konkretan tip aviona u nekoj kompaniji, a na svakih šest meseci vrše se provere znanja na simulatorima i obavljaju se neophodni lekars­ki pregledi.

TVOJA FORMULA USPEHA

Uživam u poslu, čini me srećnom i ne mogu da zamislim sebe u nekoj drugoj profesiji. Važno je imati profesionalni pristup i disciplinu. Posao je takav da od nas stalno zahteva usavršavanje, to je jednostavno jedini način da budemo uspešni.

KADA NE VOZIŠ AVION, ČIME SE BAVIŠ?

Volim da ustanem rano da bih imala duži dan koji želim da iskoristim maksimalno. Bez obzira da li tog dana radim ili ne, imam jutarnju rutinu – hla­dan tuš i meditacija, nakon toga idem u tereta­nu. Meditacijom održavam duhovni balans i mir, a treningom fizičku snagu i kondiciju koja je za moj posao presudna, pogotovo kada imam gust raspored letenja.

Volim sportove, da skijam, putujem, idem u po­zorište i družim se sa prijateljima. Trudim se da pratim naučne emisije, veliki sam ljubitelj astro­nomije i naučno-fantastičnih filmova.

KADA U AVIONU BIRAMO MESTO ZA SEDENJE, KOJE TREBA DA IZABEREMO?

Kada letim kao putnik uvek zamolim za poslednji red ukoliko ima slobodnih mesta. Postoji neko­liko razloga za to. Kada letite trebalo bi da pije­te dosta vode da biste ostali hidrirani, a onda je zgodno da vam toalet bude blizu, pogotovo na le­tovima koji traju više od dva sata. Duži letovi zna­ju da unervoze putnike, a svakako se preporučuje da povremeno prošetate. U zadnjem delu aviona za to ima najviše prostora – nećete blokirati pro­laz ostalim putnicima kao ni posadi koja često mora da prolazi.

Zanimljivo je da sam najviše poznanstava kao putnik stekla u zadnjem delu aviona, ćaskajući.

MNOGI IMAJU STRAH OD AVIONA I LETENJA, A LET AVIO­NOM JE JEDAN OD NAJBEZBEDNIJIH VIDOVA PUTOVAN­JA.

Postoji više razloga zbog kojih se ljudi plaše letenja. Prvenstveno zato što se nalaze u neuobičajenim uslovima, zato što nemaju kon­trolu nad situacijom, zbog toga što su imali neko neprijatno iskustvo. Strah može da bude i posle­dica nerazumevanja ili pogrešnih informacija o letenju i avionima. Ipak nema mesta za neki veli­ki strah. Avion je i po statistici najbezbednije pre­vozno sredstvo. Rizici su minimalni u odnosu na druge načine prevoza. Od pilota se zahteva do­bra i detaljna priprema, postoje jasno određena pravila i propisi kojih se mi strogo pridržavamo. Putnički avioni su napravljeni tako da svaki sis­tem, kao i vitalni delovi aviona, imaju svoj backup u slučaju otkaza. Navešću najočigledniji primer da avion ima najmanje dva motora i da sasvim bezbedno i bez ikakve panike može da sleti u slučaju otkazivanja jednog motora kao da se ništa nije ni desilo. Zatim, da bi se smanjio ljuds­ki faktor kao greška, u kokpitu se nalaze dva pilo­ta koji jedan drugog proveravaju i konsultuju se.

KAKO BI OPISALA SVOJ LIFESTYLE & MINDSTYLE?

Volim umetnost, moja velika ljubav je uređivanje enterijera. Trenutno sam preokupirana sređivanjem svoje nove kuće koja će biti u mo­dernom i minimalističkom stilu, što potpuno ide ide uz moj lifestyle. Volim jednostavnost i disci­plinu i težim ka tome da ostanem normalna.

DA LI SE USPEH PRAŠTA LEPIM, PAMETNIM I USPEŠNIM ŽENAMA NA BALKANU?

Nikada o tome nisam razmišljala na taj način. Niko od nas, bez obzira da li je muškarac ili žena, ne bi trebalo da od drugih očekuje priznanje svog uspeha. Svakako treba da povremeno preispita sebe da li radi stvari kako treba. Smatram da istinski ostvareni ljudi poseduju određenu dozu skromnosti koja im ne dozvoljava da misle da im bilo ko zavidi.

OMILJENE DESTINACIJE NA KOJIMA SI PRONAŠLA SEBE?

Imala sam sreću da posetim dosta zemalja. Po­red Beograda, izdvojila bih tri grada. Moj omilje­ni grad na svetu je London, gde sam provela 12 ključnih godina. Život u Londonu je veoma uticao na mene i moje sazrevanje, tamo imam mnogo prijatelja i jake emocije me vežu za London i Eng­lesku.

Grad u kome se odlično osećam je i Bangkok i vraćam se stalno u njega. Pored toga što je ogro­man i dinamičan, ljudi su ljubazni i kulturni. Jedan od mojih top tri izbora je i Island. Pored prirodnih lepota, dopada mi se i mentalitet Islanđana.

ŽIVIŠ SVOJ SAN, PRVI PUT ZA KOMANDNIM AVIONOM BILA SI SA 18 GODINA. GDE SEBE VIDIŠ ZA PET GO­DINA?

Vidim sebe na levom sedištu u kokpitu, odnos­no na poziciji kapetana. Pored karijere, želim da se ostvarim i u onoj najlepšoj, a možda i najtežoj ulozi majke i supruge.

TEMA OKTOBARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „SLATKO OD SNOVA“. ŠTA SANJAŠ NESVESNO, A ŠTA SVESNO?

Srećna sam i zadovoljna životom. Svesno san­jam o svojim željama za budućnost i verujem da imam realne snove.

ŠTA MISLITE?

DIJALOG SA STVARNOŠĆU

HER PATH OF SUCCESS