in

KVANTNOM MEDICINOM DO ZDRAVLJA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: ANA SMILJANIĆ ĐUROVIĆ, ALBINA KECMAN
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

ANA SMILJANIĆ ĐUROVIĆ I ALBINA KECMAN SU OSNIVAČI HOLISTIČKOG BICOMED CENTRA U BEOGRADU. DUBOKO VERUJU U HOLISTIČKI PRISTUP PREVENCIJI I LEČENJU OBOLJENJA. U BICOMED CENTRU USPEŠNO SPAJAJU ELEMENTE NAJNAPREDNIJIH TEHNOLOGIJA I ISTOČNE, KVANTNE, KAO I REGENERATIVNE MEDICINE (PEPTIDNI BIOREGULATORI), U CILJU POBOLJŠANJA ZDRAVLJA NEINVAZIVNIM METODAMA. KONSTANTNO INTERESOVANJE PREMA INOVACIJAMA U OBLASTI INTEGRATIVNE MEDICINE JE DOVELO DO TOGA DA BICOMED CENTAR NEPRESTANO NAPREDUJE I UVODI NOVA TEHNOLOŠKA REŠENJA.

KAKO STE ODLUČILE DA ZAJEDNO ZAPOČNETE VAŠU POSLOVNU PRIČU U DOMENU ZDRAVLJA?

ALBINA KECMAN: Odlučile smo se pre više od sedam godina, kada smo obe shvatile da nas interesuje drugačiji pristup lečenju i poboljšanju zdravlja i da imamo vrlo slična interesovanja ka kvantnoj i tradicionalnoj medicini. Nas dve smo kume i poznajemo se vrlo dobro i jako dugo. Za­sitila sam se lečenja koja su mi nudili doktori kada mi je sin bio bolestan, uglavnom je to bila prime­na antibiotika, ili kada sam ja imala neki zdrav­stveni problem, a rešenje se svodilo na upotrebu lekova koji mi nisu prijali. Tada sam prvi put sina odvela kod homeopate i rešila mu problem hro­ničnog bronhitisa, a pre toga sam i sama probala neke alternativne metode koje se ubrajaju u do­men tradicionalne medicine ili energetskog leče­nja i za koje sam otkrila da daju dobre rezultate. Kvantna medicina je bila nešto novo, komplek­snije i sa velikim mogućnostima, zasnovana na naučnom pristupu, pa nas je vrlo zainteresovala i to smo takođe probale. Promenio nam se pristup u načinu na koji želimo da poboljšamo kvalitet života i zdravlja i odlučile smo da je vrlo bitno tokom godina ostati fit, a da to bude pravi put. I na kraju, zašto ne bismo počele sopstveni posao u ovoj oblasti i tako pomogle sebi i svojim naj­bližima i uz to radile nešto u čemu uživamo i što donosi opšte dobro? Obe smo tako razmišljale i tu je začetak ideje koja je počela da se realizuje kroz Bicomed centar, koji smo Ana i ja otvorile 2016. godine.

KADA STE SHVATILE DA JE KVANTNA MEDICINA VAŠ NAČIN BRIGE O SEBI I SVOJIM NAJMILIJIMA?

ANA SMILJANIĆ: Moj prvi susret sa kvantnom medicinom, na moju žalost, desio se u periodu života kada sam ujedno bila najtužnija, a i naj­srećnija. Godinu dana nakon što sam postala mama blizancima, Anji i Stefanu, mojoj majci je dijagnostikovana Alchajmerova bolest. U očaju i strahu, kakav samo najmiliji mogu osetiti nakon suočavanja sa ovom teškom istinom, počela je moja borba i traganje za nečim što bi joj moglo pomoći, jer znamo da ta dijagnoza ima svoj tok, a i da zapadna medicina nema rešenje. Kvan­tna medicina je bila nešto u čemu smo odmah videli rezultate, nešto što joj je jako pomagalo i već više od 10 godina uspešno je održava u ži­votu. S druge strane, kvantna medicina je odi­grala još jednu važnu ulogu, pomogla mi je da emotivno budem jača i lakše prihvatim tu borbu. Kvantna medicina nam je tad opredelila privatni put, a meni kasnije i profesionalni. Pomogla nam je u momentu kada smo bili očajni, a nakon toga je mi nismo nikada više izneverili. Ona je kroz našu ordinaciju nastavila da živi na način koji sa ponosom ističemo i mi i naši roditelji, rođaci, pri­jatelji, klijenti. Ne postoji veća satisfakcija nego kada ljudi dolaze po preporuci, pa se priča toliko proširi da vam je teško da uhvatite ko je bio prvi u nizu. Ogromno je zadovoljstvo kada vidimo decu naših prijatelja i rođaka koja više nemaju alergije, ekceme, nemaju problem sa spavanjem i mnogo se bolje osećaju.

HOLISTIČKI CENTAR BICOMED SE U SLUŽBI ZDRAVLJA I LEPOTE NALAZI U SRCU BEOGRADA, U ULICI VUKA KARADŽIĆA. KAKO STE DOŠLE NA IDEJU DA LJUBAV PRETVORITE U POSAO I ŠIRENJE DOBROG ZDRAVLJA?

ALBINA KECMAN: Mi živimo našu priču i pri­menjujemo sve na sebi i našim porodicama i pre­zadovoljne smo. Ukoliko kažem da ja u tih sedam godina nisam bila bolesna, nisam imala koronu kada su je svi oko mene imali, nisam pila antibi­otike niti pijem bilo koje druge lekove, osećam se energetski i mentalno odlično iako mnogo radim, to je lični rezultat na koji sam vrlo ponosna i u čemu mi je pomoglo što koristim Bicom tretmane i primenjujem ono što radimo na klijentima.

Kada smo shvatile da je holistički pristup pravi put i da želimo da se bavimo time na ozbiljan i profesionalan način, pokrenule smo poslovnu ideju. Investirale smo u prvi Bicom aparat, a vre­menom proširivale broj aparata koje koristimo i ulagale u aparate poslednje generacije. Želele smo da budemo prepoznate po kvalitetu apara­ta i usluga koje nudimo i mislim da smo postigle taj cilj. Kvalitet se uvek prepozna i izdvoji, nekad je samo potrebno sačekati određeno vreme. Vi­dele smo kao mogućnost za poslovni uspeh i to što nema puno centara koji se bave holističkim pristupom zdravlju i lepoti, pa u ovom segmentu možemo da budemo jedinstvene.

Ono što želim da istaknem je da smo pažljivo odabrale stručni tim i bez svih njih bi realizaci­ja bila nemoguća. Imamo vrlo profesionalan tim doktora i drugih saradnika sa neprocenjivim zna­njem iz oblasti kvantne i integrativne medicine, koji konstantno doprinose uspesima i odličnim rezultatima kod klijenata, a time i Bicomed cen­tra. Svima se ovim putem iskreno zahvaljujem na dugogodišnjoj podršci i poverenju.

KVANTNA MEDICINA PREDSTAVLJA PRAVAC HOLISTIČKE MEDICINE KOJI INTEGRIŠE ZNANJA I ISKUSTVA KVANTNE FIZIKE, ZAPADNE I ISTOČNE MEDICINE, KAO I BIOELEKTRONIKE. U PAKETU, TO ZNAČI ZDRAVLJE.

ANA SMILJANIĆ: Kvantna i istočna medicina imaju holistički pristup lečenju. Organizam po­smatraju kao jednu celinu i rešavaju ne samo simptome nego se fokusiraju na rešavanje uzro­ka oboljenja. Kvantna medicina je naučno zasno­vana na principima kvantne fizike i pruža nam uvid u energetsko stanje organizma, blokade, disbalanse i opterećenja. Više od 30 godina u svetu se razvijaju aparati za kvantnu medicinu, aparati za dijagnostiku i za terapiju. Albina i ja smo se odlučile za Bicom aparate najnovije ge­neracije, koji su dizajnirani da kombinuju kvantnu i istočnu medicinu. Takav aparat u rukama isku­snog doktora medicine pruža neograničene mo­gućnosti u lečenju i pronalazi rešenja za stanja i oboljenja organizma na koje zapadna medicina nema odgovor.

Mnogo puta se susrećemo sa pitanjima koliko će terapija na aparatu biti dovoljno. Svaki orga­nizam je individua za sebe i drugačije reaguje na terapiju. Najviše zavisi od toga u kakvom je sta­nju organizam, koliko ima različitih opterećenja i energetskih blokada. Nekada je organizmu do­voljno 3–4 terapije, a kod većih blokada i disba­lansa, alergija ili nekih ozbiljnijih oboljenja, čak i tri do šest meseci.

Moram da napomenem da sam posebno pono­sna na naše najmlađe pacijente koji kod nas do­laze sa velikom radošću i uvek su nam dragi go­sti kada svrate da nas pozdrave posle uspešno završenih terapija.

KOJE APARATE KORISTITE I ZAŠTO SU ONI VAŠ IZBOR?

ALBINA KECMAN: U delu koji se bavi zdrav­ljem, koristimo Bicom aparate – Bicom Body Check aparat za dijagnostiku i Bicom Optima aparate poslednje generacije za dijagnostiku i terapiju. Ovo su nemački aparati i prepoznati su u domenu kvantne medicine i biorezonantne terapije kao najbolji aparati sa najviše moguć­nosti. Kada smo analizirale različite aparate, od­lučile smo se za Bicom aparate zbog kvaliteta, pouzdanosti i mogućnosti, mada su zbog toga i skuplji od ostalih. Sa njima imamo odlične re­zultate, mogu da se koriste za sve uzraste, pa i kod dece, a nemaju nikakvih kontraindikacija. Najčešće primene Bicom aparata su za pobolj­šanje opšteg zdravstvenog stanja organizma i imuniteta, kod infekcija (virusnih, bakterijskih, gljivičnih), oporavka posle bolesti (korona viru­sa), podršku kod hroničnih bolesti, hormonskih disbalansa, intolerancije na hranu, alergija, de­toksikacije organizma, odvikavanja od pušenja, gojaznosti – program mršavljenja, bolnih stanja kičme i zglobova, migrena i glavobolja, opadanja kose, sportskih povreda i povreda druge vrste, smetnji funkcionisanja digestivnog trakta, gine­koloških poremećaja, simptoma menopauze, stresa i anksioznosti, podrške kod pripreme za trudnoću, hroničnog umora, preoperativne po­drške i postoperativnog oporavka, akni, ekcema, psorijaze, dermatitisa i drugih poremećaja kože, podrške organizmu kod energetskih blokada i za regulisanje ćelijskih procesa.

U domenu beauty usluga imamo savremeni di­odni laser, takođe nemačke tehnologije, koji se koristi za lasersku epilaciju i aparat za mezote­rapiju, lasere za bolove, kao i druge aparate za dijagnostiku stanja kože i beauty i anti-age tre­tmane.

KO ČINI VAŠ TIM?

Naš tim čine doktori medicine različitih specijal­nosti, koji su i doktori kvantne medicine, homeo­patije i akupunkture. Takođe su sertifikovani tera­peuti za Bicom aparate. Neizostavni deo našeg tima je doktor dermatologije i estetske medicine, fizioterapeut, kozmetičar. Bez našeg tima, naša vizija ne bi bila moguća i svi zajedno koračamo ka istom cilju, a to je konstantan napredak u pru­žanju podrške klijentima.

Ne znamo da li nam je draži estetski pristup, te­rapeutske masaže i tretmani za negu ili kada di­rektno utičemo na zdravlje kvantnom medicinom ili targetiranim peptidima. Suština je da adekvat­nim razgovorom, pristupom naših doktora i za­poslenih, pružimo našim klijentima ono što im je potrebno.

Nekada su bolna leđa ili borica na licu nešto što rešavamo lako, a klijentima znači mnogo. Važno je da se razumemo, da zajedno radimo na pro­blemu i otkrijemo potrebe i uma i tela.

DANAS JE U TRENDU REGENERATIVNA MEDICINA. KAKO PEPTIDI DOPRINOSE REGENERACIJI?

ANA SMILJANIĆ: Peptidi su aminokiseline pri­rodno prisutne u organizmu. Popravljaju proces metabolizma, popravljaju ćelije, a tkiva i organi pomoću njih imaju karakteristike mladog orga­nizma. Mehanizam dejstva kompleksa peptida može se objasniti na način da oni revitalizujući ćeliju podmlađuju kompletno čitav organizam, imaju protektivno dejstvo jer povećavaju otpor­nost ćelija na dejstvo toksina, normalizuju raz­menu materija u tkivima i intenziviraju metaboli­zam na ćelijskom nivou.

Danas postoje unikatne komponentne – peptidni bioregulatori, koji delujući na osnovnu strukturu ćelije organizma sprečavaju razvoj bolesti, ali se i suprostavljaju progresivnim biološki uslovljenim oboljenjima, čuvajući mladost i funkcionalnost svake žive ćelije organizma, a samim tim i orga­nizma u celini. Peptidni bioregulatori – peptidi su temelj novog, drugačijeg skupa suplemenata koji se koriste u regenerativnoj medicini i za podmla­đivanje.

Nedostatak peptida, koji nastaje sa godinama i bolešću, značajno ubrzava propadanje tkiva i starenje. Uneti u organizam čoveka, peptidi mogu produžiti za 30–40% život ćelije tog orga­na iz koga su stvoreni, a na taj način produžuju i životni vek za 15–20 godina.

Postoji mogućnost da izaberemo i koristimo pep­tide za različite tipove tkiva i organa: kosti, zglo­bovi, ligamenti, koža, organi vida, organi sluha, štitna žlezda, bubrezi, pankreas, urinarni sistem, reproduktivni sistem, vene, mozak, pluća itd.

Peptidi se primenjuju profilaktički i u terapiji sin­droma povezanih sa biološkim starenjem orga­nizma i značajno povećavaju efektivnost određe­nih procedura rehabilitacije posle dejstva raznih ekstremnih stresogenih faktora kao što su trau­ma, radijacija, intoksikacija, infekcija, operacije, psiho-fizički napori i drugo.

Bicomed centar je uvoznik i distributer jedinstve­nih biopeptidnih regulatora, koji se koriste kao dodaci ishrani za regeneraciju organa, preven­ciju bolesti, poboljšanje zdravstvenog stanja i usporavanje procesa starenja. U Bicomed cen­tru imamo potpuno jedinstven pristup i radimo testiranje za peptide na Bicom aparatu. Na bazi testiranja se identifikuje šta se od peptida pre­poručuje za suplementaciju u cilju postizanja an­ti-aginga kompletnog organizma, odnosno odla­ganja procesa starenja i simptoma bolesti i mogu se kupiti odgovarajući peptidi za kućnu upotrebu. Svi proizvodi na bazi peptida su dostupni i pre­ko naše e-shop prodavnice www.bicomedcentar. com/shop

KOJA JE TAJNA VAŠEG POSLOVNOG USPEHA?

ANA SMILJANIĆ: Tajna uspeha je možda či­njenica da mi je privatna potreba za kvantnom medicinom odredila dalji profesionalni put. Da sam svesna njene vrednosti, jer sam na ličnom primeru shvatila koliko mi je značila. Znate ono – „zadovoljna mušterija je najbolja“. Tako sam i ja svoje zadovoljstvo prenela u Bicomed Centar, lepu oazu mira, zdravlja, prostor u koji rado do­lazim ja, moj suprug, moja deca, moji roditelji i prijatelji. Mislim da se ne može ni nazvati profesi­onalnim uspehom, već više ličnom satisfakcijom i verom.

Albina i ja se u našim različi­tostima savršeno dopunjujemo i imamo zajednič­ku nezasitu želju da se konstantno usavršavamo i uvodimo najnoviju tehnologiju i najnovija zna­nja u Bicomed centar. Sinergija kvantne, istočne, regenerativne medicine i holistički pristup koji uzima u obzir fizičke, emocionalne i energetske faktore je savršen put do zdravlja i dugovečnosti.

ŠTA MISLITE?

MOJA BAZA I OAZA

TI SI JOŠ DEČAK, A ON VOJNIK CELOG ŽIVOTA