in

KOMPANIJA IZ BUDUĆNOSTI – TEHNOLOŠKO PARTNERSTVO

PIŠE/FOTOGRAFIJE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: SAVA ŽIVANOVIĆ

SAVA ŽIVANOVIĆ, DIREKTOR SOFTVERSKE KOMPANIJE „TEHNOLOŠKO PARTNERSTVO“ VEĆ DESET GODINA USPEŠNO PRISUTAN NA SRPSKOM IT TRŽIŠTU, ALI I NA TRŽIŠTIMA EVROPSKE UNIJE, INDIJE, KANADE, USA.

ČOVEK KOJI STOJI IZA MNOGOBROJNIH IZUMA I TEHNOLOŠKIH REŠENJA U OBLASTI BEZBEDNOSTI, TELEKOMUNIKACIJA, MEDICINE. „TEHNOLOŠKO PARTNERSTVO“ SE BAVI RAZVOJEM SISTEMA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI, FINANSIJA, TELEKOMUNIKACIJA I MEDICINE. OSNOVANA JE 2010. GODINE U BEOGRADU.

IT KOMPANIJA KOJA VEĆ ŽIVI BUDUĆNOST. TRŽIŠTE SVETA JE NJIHOVO TRŽIŠTE. ONI SVOJOM GENIJALNOŠĆU, INGENIOZNOŠĆU, KREATIVOŠĆU OSMIŠLJAVAJUĆI PATENTE I REŠENJA GALOPIRAJUĆI KROZ IT SVET U PRAVCU OLAKAŠAVANJA I UBRZAVANJA PROCESA, DOPRINOSEĆI LAKOĆI I BRZINI U PRUŽANJU USLUGA PUTEM SOFTVERSKIH REŠENJA.

OSTVARILI STE VELIKI USPEH TAKO ŠTO STE SVOJU APLIKACIJU PRODALI U INDI­JU, RADI SE O DIGITALIZACIJI MEDICINSKIH SERVISA. SVOJIM USLUGAMA STE NA NEKI NAČIN OLAKŠALI USLUGE U INDIJI. ŠTA BI TO ZNAČILO?

Svrha projekta Telehealth by Pi je digitalizacija medicinskih servisa u Indiji. Naš glavni cilj je da pružimo priliku ljudima iz ruralnih područja, niže i srednje klase da dobiju pristup pristupačnoj medicinskoj preventivi i negi putem naše aplika­cije i Pametnih centara za negu koje organizuje naš indijski partner VYOM. Medicinska nega će na ovoj aplikaciji korisnicima biti dostupna pre­ko više paketa medicinskih usluga koji uključuju merenja šećera u krvi, temperature, srčanog pri­tiska, EKG-a, nivoa kiseonika u krvi, kao i mnogih drugih usluga.

KAKO JE DOŠLO DO SARADNJE IZMEĐU IT KOMPANIJE TEHNOLOŠKOG PARTNERSTVA I INDIJSKOG PARTNERA VYOM?

Do saradnje je došlo pre dve i po godine na sajmu pametnih gradova u Indiji preko programa EU.

IT SRBIJE VS. IT INDIJE

Suština nije u tome ko je bolji, svako ima svoje prednosti. Indija je tržište koje se razvija, tu smo uvideli potencijal i iskoristili ga. Takođe ovakav vid medicinske pomoći je izuzetno neophodan u zemlji kao što je Indija.

INTELEKTUALNA SVOJINA JE NAJMOĆNIJA DANAS. KOLIKO PATENATA STE PODNELI U 2020. I ŠTA SE PLANIRA U 2021. GODINI?

Patent za zaštitu privatnosti od „curenja“ poda­taka

SnaPi – brza kupovina

Dobili smo dva mala patenta za pametne boce i pametne folije za pakovanja која mogu da se koriste da olakšaju osiguranje prevoza robe.

U 2021. godini se nadamo da ćemo podneti još patenata vezanih za eCommerce.

DA LI SRPSKO TRŽIŠTE IMA SLUHA ZA „KU­PUJ DOMAĆE“ MISLIM NA DOMAĆE APLIKA­CIJE?

Srpsko tržište kao i svi potrošači, nije im previše važno odakle je aplikacija i ko je izvorni developer već kako ona radi i da li je korisna. Naravno, sa druge strane, srpske kompanije cene kada imaju priliku da sarađuju sa nekim iz svoje zemlje.

SA KIM SARAĐUJETE U SRBIJI?

U Srbiji za sada sarađujemo sa Centrima za po­rodični smeštaj i usvojenje u Beogradu i Novom Sadu.

KAKO JE COVID SITUACIJA UTICALA NA VAS I DALJI RAZVOJ KOMPANIJE? ŠTA VAM JE CILJ?

COVID je uticao na nas kao i na svako preduze­će gde su svi zaposleni morali da rade iz svojih domova gde je pravilna komunikacija igrala glav­nu ulogu. Samim tim što smo radili iz domova to nije uticalo na našu želju za radom na našim pro­izvodima. Započeli smo velika ulaganja u naše proizvode – SnaPi, Telehealth by Pi, ID by Pi, Stay at Home/Locate by Pi, jer smatramo da se svet nepovratno promenio i da su digitalizacija i de­centralizacija neminovne.

NOVA APLIKACIJA NAM USKORO STIŽE, NA RADOST ŽENA I LAKŠE I BRŽE KUPOVINE, SNAPI. KAKO BI OBJASNILI OVU APLIKACI­JU I QR KOD?

SnaPi je servis koji omogućava kupovinu u tren oka.

Baziran je na Pay by Pi sertifikovanom (PCI DSS) servisu za plaćanje – QR kodovima. Ovakav pro­ces kupovine Vam ne oduzima više od nekoliko sekundi. SnaPi omogućava sigurnu i brzu kupo­vinu korišćenjem QR kodova. Korisnik skenira QR kod željenog proizvoda, prodavcu se šalju neop­hodni podaci, prodavac dobija podatak o tome šta je kupljeno, gde se isporučuje i da li je plaće­no. To je kompletan proces.

DA LI NOVE TEHNOLOGIJE DONOSE BRZINU U SVEMU, U PROCESU RADA?

Upravo je efikasnost i efektivnost naš cilj. Danas ljudi pokušavaju sve više da uštede svoje vreme i da ga ne troše na nepotrebne zadatke, zato se trudimo da naši proizvodi budu korisni i laki za korišćenje.

KAKO OPISMENITI STARIJU GENERACIJU PREKO 65 DA PREĐU NA ONLINE PLAĆANJE?

Odgovor je vrlo jednostavan, pojednostavljiva­njem procesa plaćanja.

Potrebno je prvo da korisnici budu upoznati sa onim što će koristiti i koje su sve prednosti koje će im olakšati način plaćanja. Mlađe generaci­je su mnogo naprednije sa tehnologijom i one mogu pomoći svojim starijima u okolini sa kori­šćenjem ovakvog vida plaćanja. Vrlo je važno da online plaćanje bude brzo i lako, samim tim, ljudi svih doba će želeti da koriste ove usluge.

TEMA JANUARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „VAŽNO JE BITI ODVAŽAN“ KOJE SU TO SITUACIJE BILE U KOJIMA JE TVOJA HRABROST DOŠLA DO IZRAŽAJA? DA LI JE BILO HRABRO VRATITI SE U SRBIJI?

Kao inženjer sa višedecenijskim iskustvom, od početka sam imao viziju. Nakon što sam diplo­mirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, uputio sam se u Veliku Britaniju gde sam završio master studije finansija na prestižnom Henley Management koledžu. U Veliku Britaniju otišao sam sa motivom da naučim kako se stvaraju fir­me i to stečeno znanje iskoristim u Srbiji. Nakon devet godina provedenih u Velikoj Britaniji, vratio sam se u Srbiju gde osnivam firmu “Tehnološko partnerstvo“ sa ciljem da doprinesem poboljša­nju srpske industrije. Engleska me je naučila da poštujem rezultate i raznolikost, dok me je Srbija, sa druge strane, naučila da prevaziđe svaku pre­preku koja se nađe na putu.

Kao srpska firma koja se bavi inovativnim reše­njima oduvek smo verovali u promene i baš zato sam otišao u Englesku, da naučim, da se vratim i načinim promene. Verujem da promenu mogu načiniti samo oni ljudi koji su nju videli i osetili i da upravo oni imaju najviše potencijala da dopri­nesu našoj zemlji. Mnogi bi danas rekli da moja odluka da se vratim nije bila prava jer je preko bo­lje ali ja smatram da je jako važno da sam ovde, u svojoj zemlji, gde mogu da učinim promenu i da utičem.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ARTE & BELLEZZA

FIRST GEORGIAN DIPLOMAT IN SERBIA