in

KOJE SU VAŠE NAJBOLJE GODINE?

PIŠE: JASMINA STEFANOVIĆ
INTERVJU: MILICA GACIN

Svaki period života ima svoje prednosti i mane, ali se uglavnom smatra da je mladost ona koja daruje čaroliju. Ipak, koliko su poslednjih dece­nija žene u srednjim godinama otkrile prednosti perioda koji se u medicini naziva klimaks, što je u stvari vrhunac našeg života.

Mnoge od njih upravo tada shvate da se nikada ne bi vratile u dvadesete i tridesete i ponovo prolazile kroz brojna iskušenja, preispitivanja, vaganja odluka i svega ostalog što se u ovim godinama od žena očekuje. Manje bi svaka­ko brinule, slaže se većina, i posvećivale više vremena sebi i svojim željama. Kad ste mlađi, želja i vaše mogućnosti da imate sve, stvaraju neravnotežu. Sa zrelošću se postiže smirenost u svim područjima života i osećaj da ništa ne morate.

Projekat “Moje najbolje godine” pokrenula je voditeljka Milica Gacin upravo sa idejom da se osnaže žene u ovom zrelom periodu u svim segmentima života, jer stvarnost i odnos pre­ma ženama srednjih godina u javnosti nije u skladu. Zato je projekat obuhvatio informisanje i edukaciju pripadnica nežnijeg pola iz oblasti zdravlja, ishrane, kao i poslovnih potencijala.

Projekat je do sada realizovan u gradovima ši­rom Srbije, kao besplatne radionice za žene, a 2. aprila se u hotelu Hajat organizuje i regional­na konferencija pod ovim nazivom.

ZAŠTO SU PEDESETE – NAJBOLJE GODINE?

Pedeste su vreme pune zrelosti. Mi najčešće zrelost povezujemo sa poznim životnim do­bom, ali ljudi mogu biti zreli i u mladim godina­ma. Dakle, zrelost je osobina onih koji umeju da misle. Da naprave tačne zaključke i najbolje rezultate.

KAKO JE NASTAO PROJEKAT “MOJE NAJBOLJE GO­DINE”, KOJI JE REZULTIRAO I KONFERENCIJOM?

“Moje najbolje godine” odavno postoje u mo­jim mislima kao koncept koji se odnosi na life­style žena u srednjim godinama zato što žene u srednjem životnom dobu zaista žive svoj puni potencijal. Ovu sintagmu najčešće koristimo utešno, ali ako se osvrnete oko sebe i sagleda­te šta sve uspevaju da urade žene u srednjim godinama i sa kojom energijom i strašću, vide­ćete da je ovaj izraz puna istina.

Konferencija je nastala kao logičan nastavak besplatnih radionica “Menopauza – Moje naj­bolje godine”, koje smo organizovali prethod­nih godina širom Srbije. Zaista veliko intereso­vanje žena u svim gradovima koje smo posetili, bio nam je vetar u leđa da organizujemo i ne­što kompleksnije, gde nećemo obuhvatiti samo menopauzu, već i sve ostale segmente koji čine način života žena od četrdesete do šezde­set i neke. Ne zaboravite da je i Svetska zdrav­stvena organizacija objavila da na osnovu toga što se životni vek produžio, mladost u sadaš­njim okolnostima traje do 65-te, kada počinju srednje godine, a starost kreće tek posle 85-e.

IDEJA JE OD POČETKA BILA DA ŽENE KAO POSETI­OCI I NA RADIONICAMA IMAJU BESPLATAN ULAZ. TAKO JE KONCIPIRANA I KONFERENCIJA. DA LI JE TO ŽENAMA VAŽNO?

Oba projekta su nastala sa ciljem podrške i ohrabrivanja žena u srednjim godinama i to prevashodno kroz programe edukacije. Zato je važno da budu svima dostupni, odnosno besplatni. Samo znanjem i širim pogledom na realnost možemo da promenimo odnos prema onome što nam ne odgovara. A marginalizo­vanje žena koje su u kulminativnoj tački svog života, mislim da nikome ne odgovara, jer one tada mogu da budu pokretači pozitivnih prome­na, ne samo u svom životu, već i u društvu.

KOJE OBLASTI SU ŽENAMA U ZRELIM GODINAMA NAJZANIMLJIVIJE? ŠTA IH NAJVIŠE INTERESUJE?

Čini mi se da žene imaju dosta nepoznanica o novom periodu života u kome su se našle. Stereotipi su odradili svoje, te najveći broj njih se prepušta ustaljenim mišljenjima. “Tvoje je prošlo” – je najčešći stereotip u koji se možda i najviše veruje.

Mislim da žene baš sve zanima, ali da često nisu slobodne da to i pokažu.

DA LI JE KONCEPT KONFERENCIJE I NAPRAVLJEN NA OSNOVU INFORMACIJA KOJE STE DOBILI NA RADIO­NICAMA – PO PRINCIPU, ŠTA ŽENE U STVARI NAJ­VIŠE ŽELE?

Na radionicama su teme uglavnom vezane za zdravlje, a to nije jedina oblast koja žene u ovim godinama interesuje, iako se ne misli tako. Žene su tada spremne i za nove poslov­ne poduhvate, imaju više hrabrosti da menja­ju svoj život, da pokreću planine… Na radio­nicama sam shvatila da je ženama potrebno jedno takvo sveobihvatno okupljanje koje će obuhvatiti i druge teme koje ih, osim zdravlja, zanimaju. Zbog toga smo konferenciju zamisli­le kao skup panela na kojima će se obrađivati različite teme, a učesnice će imati priliku i da se aktivno uključe i pitaju sve što ih zanima. Jedan od svakako najzanimljivih panela nosi naziv – Moja drugarica JLO, na kojoj će žene iz javnog života iskreno podeliti iskustva sa pu­blikom. Da li znate kako izgleda Dženifer Lo­pez (JLO), a ima preko pedeset godina? Mnogi će reći – “Lako je njoj”. Ali, nije uvek u pitanju novac, već lični stav, osećaj koji nosite u sebi. To je najvažnije.

U KOM POGLEDU SU VAMA LIČNO PEDESETE PO­STALE “NAJBOLJE”? ŠTA SE PROMENILO U ODNO­SU NA RANIJI PERIOD ŽIVOTA?

Nemam više dilema. Osvestila sam šta znači samopouzdanje i kako da ga kontrolišem. Lako i sa sigurnošću donosim odluke. Puštam sebi sve što mi se dopada i ne brinem. Jednostavno uživam u onome što imam, a uverena sam da imam mnogo.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

СВЕТЛОСТ СВЕТУ

VREME – TO JE LJUBAV