in

JEDAN KOSMIČKI SVET

PIŠE: DR IRENA GRK

Gde god da se danas okrenemo, okruženi smo porukama “Budi ono što jesi”, “Oslobo­di se straha i budi svoj”, “Budi autentičan”, a mnoge knjige, članci, sajtovi, novine su tu da nam pomognu na ovu temu. Svi teže da budu svoji, autentični, da istinski žive ono što ose­ćaju, ali zašto nam treba toliko pomagala da bismo bili svoji? Kako da postanemo drugačiji od drugih? Da budemo posebni? Da imamo Lavlje srce? Tu potrebnu hrabrost da pokaže­mo svetu svoje pravo lice i postanemo ono što zapravo jesmo. Kako da pokažete svoje Lavlje srce bez straha i da ga svakodnevno živite?

Pa, odgovor je samo u nama!

Lavlje srce ima neko ko je jedinstven, veran sebi i onome što jeste, osoba koja predstavlja sebe onakvu kakva jeste sa svim svojim pozi­tivnim i negativnim osobinama, koja sa otvo­reno i iskreno govori, radi u skladu sa svojim vrednostima, ne pretvara se da je nešto što nije bez straha da je osude, tuđe mišljenje ne utiče na nju, sasluša ali je verna sebi i svom unutrašnjem glasu.

Osobe Lavljeg srca su bez maske, lažnog sjaja i glume, jer kad se zavese spuste i kada ostanu sami, Lavlje srce je i dalje sa njima, sa istim sistemom vrednosti, jer to nas osvetljava da živimo srećan i ispunjen život. To su ljudi koji znaju da ne moraju da viču ili puštaju zvuk rike da bi bili primećeni, jer to i nije Lav.

Pravi Lav kada uđe u prostoriju ili stane kao kralj šume pred svoje “životinjsko carstvo” samo svojim postojanjem i lepotom srca i duše, tom moći pozitivne, kreativne i hrabre energije probudi najbolje u svima, jer on zna šta znači imati jako Sunce ili lavlje srce, to je i njegov znak iz ugla astrologije, a sve što ono radi je da daje život, daje svetlo. Lavlje srce zna šta zna­či objasjati nekog lepotom sa izvora i dozvoliti drugoj osobi da bude ono što jeste i ne kritiko­vati, ne upoređivati se sa nekim, a samim tim uspeo je da prepozna ono preko puta sebe tj. važno je podržavati, gajiti suprotnu stranu, jer ako hoćemo da vladamo nečim potrebno je da izgradimo opoziciju i da potpuno podržavamo to što je suprotno. U astrološkom smislu, to je je znak Vodolije koje probuđen čovek svoj i au­tetičan jedna čista kosmička svest!

Tako Lavlje srce živi svoj dar i sve oko sebe oplemenjuje da je sve zna šta je njemu važno i šta zaista žele od života imaju jasan cilj i otvo­reno to izražavaju.

U obilju različitosti mnogo toga je “ uobičaje­no” možda i već viđeno ali biti biti svoj, poznato danas autetičan se vrednuje. Za mene je to Lavlje srce! Jer to su ljudi koji su inovativni, koji se ne uklapaku u društvene norme i društvene vrednosti, i ne pokušavaju da se uklope ni u šta što drugi rade.

Uspeh se može ostvariri samo ako se foku­sirate na stvari koje vas čine jedinstvenim i koje vi svojim entuzijazmom i originalnošću i verovanjem učinite vrednim. SVE ŠTO RA­DITE ODIŠE ISTINITOŠĆU, STRAŠĆU, ORI­GINALNOŠĆU ŠTO ZAUZVRAT ČINI DA SE ISTAKNETE MEĐU HILJADAMA DRUGIH.

Lavlje srce je neko ko svoje pravo lice uvek pokazuje, dozvoljava da bude ranjiv i ono što jeste, otvoreno je da se poveže sa drugima, da podeli kako se oseća, ali sve vreme ostaje na nivou svog samopoštovanja, ne gubi sebe jer zna da je to osnov za kvalitetnim i iskrenijim romantičnim i društvenim vezama.

Lavlje srce prihvata svoje slabosti i na njima želi da radi, ne plaši se suočiti sa svim i una­pređivati sebe kroz izazove i inspiracije koje nam život nosi i tako širiti svest i zna da će tako osetiti istinsku sreću jer upravo taj nepo­bedivi sklop svih vaših vrlina i mana čini vas autnetičnim, svojim pravim lvom i kraljem svog zoološkog vrta.

Astrohealing je tehnika koja prvenstveno ima cilj da pomogne vam da dođete do svoje hra­brosti, autentičnosti i da živite „Lavlje srce”.

Iz ugla astrohealinga, esencija Lavlje srce po­maže da se aktivira nečiji najosnovniji autori­tet i duhovnost. Promoviše osećaj blgostanja i snage i pomaže u povezivanju sa unutrašnjim arhetipovima kralja/kraljice. Pomaže u razvi­janju hrabrosti i suočavanju sa opasnostima. Hrani i poboljšava samopouzdanje. Olakšava liderske uloge, postizanje ciljeva i uspeh.

Vibracija ove esencije daje autetično biće, ži­votnu energiju, individualnost, samoostvare­nje, samoizražavanje, kreativnost. Ovo je ve­oma moćna suština koja nas približava našoj svrsi i suštini.

Takođe koristi se kada niste sigurni u sve što radite, odsečeni ste od svoje životne energije i mislite da je život tešak i komplikovan, kada osećate da je pristup vašem kreativnom poten­cijalu blokiran i ne možete da prepoznate svoj cilj u životu i ako imate težak odnosa ocem i ste ga izgubili!

Vibracija balansa donosi vam da budete auten­tični u svemu što radite, ispunjeni ste radošću i vitalnošću. Uključujete se u život na razigran i radostan način, lako izražavate svoju indivi­dualnost, osećate da je vaša životna energija dostupna, imate nesmetan pristup svojoj kre­tivnosti, osećate da lako možete postići svoj cilj u životu, i imate podršku od strane oca i svakog autoriteta!

Autentičnost ili Lavlje srce nije nešto sa čime se rodimo, to je je konstantan rad, svestan iz­bor da li ćemo da živimo u skladu sa sobom, da li ćemo biti zaista ono što jesmo i da li ćemo se plašiti da to pokažemo svetu.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

HRABROST SPROVOĐENJA IDEJA

NADA