in

DUHOVNI CILJEVI DO RADOSTI

PIŠE: IRENA GRK

Radost je nešto ili neko što vas čini srećnim ili vam pruža veliko zadovljstvo.

Kako je lepo reći nekome – radosti moja. Od­mah se pojavi osmeh, iskra u očima, polet, volja, vitalnost, entuzijazam, osećaj „ja mogu sve”, zar ne?

Kada ste poslednji put rekli sami sebi‚ radosti moja’ i zahvalili na tom osećaju, jer ste ljubav, jer ste radost, jer ste sve najlepše?

Zaista je važno imati samopoštovanje – to što čujemo i možda verujemo, ali ne znači da je lako učiniti i izgovoriti.

Ponekad kad pokušamo da verujemo u sebe skupljaju se tamni oblaci sumnje ili čak samo­prezira. Moguće je lažirati samopouzdanje, ali koji je trik za izgradnju istinskog samopošto­vanja?

Upravo sada, upravo ovde, vaša prava priroda je divna, čista i savršena. Ovo je tačno bez obzira na to kakva ste osoba, u koju društvenu klasu ili kategorije se možete uklopiti, sa ko­jim se polom ili rasom identifikujete, odakle na mapi dolazite ili od čega se sastoji vaša prošla istorija.

Ali samo da vam se kaže da je to slučaj nije dovoljno, naravno!

Da biste izgradili samopoštovanje, morate znati koje su dobre osobine u vama. A ima ih toliko! Za početak imate mudrost, ljubav i sa­osećanje – imate znanje, veštine i moći. Nekih od ovih mogućnosti ste svesni, neke uzimate zdravo za gotovo, a nekih niste svesni. Po svoj prilici, nemate realan osećaj koliko ste zaista sposobni.

Zašto je teško videti naše dobre kvalitete?

Naša osnovna priroda je dobra, ali većinu vremena bačeni smo na talase želje, žudnje, besa, ponosa, neznanja i ljubomore. “Moram da nabavim bolji stan. Moj šef ne vidi da ja ra­dim njegov posao bolje od njega. Nemam poj­ma kako da popravim ovu vezu. Moj prijatelj uvek ima nekoga, a ja sam i dalje sam – nije fer!“

Ovo su snažne emocije nečistoća ili otrova. Oni utiču na naše ponašanje, stvarajući ne­izrecivu patnju, probleme u našim odnosima, depresiju, paniku, nedostatak samoljublja, fi­zičke bolesti, kao i probleme za okolinu.

Zar to ne dokazuje da sam loš! Ne. Nimalo. To samo dokazuje da smo upoznati sa ovim otrovima. Naši umovi zgrabe ove nečistoće i drže ih se. To je zato što ne znamo kako da pristupimo dubljim, iskrenijim nivoima svesti.

Vaš um je kao jezero netaknute vode. Pravi kvalitet uma je čist i netaknut: ima svest, is­tinsku ljubav i saosećanje. Otrovi i negativne emocije postoje samo na površini.

Ali kada imate hrabrosti da sagledate svoju pravu prirodu, da vidite mudrost unutar ne­čistoće, da umete da uđete u svaku nečistu emociju i pretvorite je u njenu suprotnost, to se zove radost! To je istinska sreća!

Hrabrost predstavlja stanje da se osobi pojavi u životu šta god i da ona to može da prihvati i stvori nešto pozitivno, jer vidi mogućnost da napravi dobro od svega. Na ovaj način je i čo­vek zaštićen od bilo kakvog problema i može samo da se razvija ka gornjim nivoima svesti.

U stanju hrabrosti, mi smo izvan sfere uobiča­jenih ljudskih problema i ovo nam daje kvalitet plemenitosti, u ovom stanju smo zdravi i zreli na svakom nivou. Tek tada život dobija puni smisao, a sam čovek podršku Univerzuma. I ovo stanje treba da bude trajno i stabilno i prisutno u životu čoveka, a ne samo iskustvo koje on za trenutak dodirne i nakon toga se vraća u niže energetsko stanje!

Zahvaljujući tehnici astrohealinga ili astrološ­kom isceljenju koje ima cilj da dovede čove­ka u energetsko stanje hrabrosti da preuzme odgovornost za svoj život, za sve događaje i ljude koji su opisani u njegovom natalnom ho­roskopu i da ih vidi kao skladnu celinu, dovodi nas do činjenice da naša istina nije da smo u pravu, naša istina je da smo autentični.

Kada potiskujemo svoju istinu, držimo je neg­de u našim telima. Najčešće mesto na kome držimo neizgovorene istine je naše varenje. Često kada stvari ostanu neizrečene, imamo bolove u stomaku, punimo svoja osećanja hra­nom ili nam se varenje gasi. Ništa od ovoga nije idealno za život ispunjen vitalnošću i ra­došću.

Učenje kako da budete razigraniji i spontani­ji može mnogo doprineti olakšanju situacije. Najvažnije je međutim naučiti kako da izrazi­mo osećanja i kada ih jednom izrazimo da ih pustimo. Dublje pitanje je poverenje: povere­nje da će sve biti u redu, poverenje u ljude oko nas i poverenje da će se događaji odvijati ona­ko kako treba, čak i bez naše kontrole.

Da bismo to uradili, potrebno je raditi na tre­ćem energetskom centru i koristiti planetarnu esenciju Sunce, koja će pomoći da razumemo razliku između svetovnog i autentičnog samo­pouzdanja i da budemo u stanju da razlikujemo samopouzdanje od sebičnih namera koje nas sprečavaju da ispunimo našu želju da budemo istinski srećni. Koristeći ovu esenciju i tehniku astrohealinga možemo izgraditi i ojačati svoje samopouzdanje tako da ono ostane stabilno i trajno, jer samopouzdanje zasnovano na du­hovnim težnjama čini naš život dragocenim i smislenim. Duhovni ciljevi su jedini uslovi koji zapravo vode do trajne sreće koju želimo i ra­dosti moje!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SVETLOST TAME

ZAMIŠLJAJ SRCA