in

HEART – HEALING ENERGY

PIŠE: IVANA POPOVIĆ, OSNIVAČ HEALING ENERGY ART-A

“Ako želite da pronađete tajne univerzuma, raz­mišljajte o pojmovima energije, frekvencije i vibra­cije.”
Nikola Tesla

Dana 20.12.2019. je bilo tačno 8 godina otkad sam napravila svoje prve orgonite. I tada je bilo 20 u plusu, tako neobično za zimu. Ni slutila ni­sam da će te vibracije definisati moj životni put i stvoriti Life Orgonite.

Ova godina je donela da još više verujem u sebe i svoju životnu svrhu i svakoga dana sam dobijala potvrde za to.

Hvala. I kako može još bolje od ovoga?

Dok tako sagledavam sopstvenu evoluciju, kroz posao, odnose sa okruženjem, najmilijima… ista­kla bih da mi je ova godina donela mnogo. Izazo­vi za rast, inspiracije, manifestovanje sa mnogo većom lakoćom nego ranije (ili planete više nisu hodale retrogradno?), konačno definisanje kako to sreća, za mene lično, treba da izgleda, ljubav i zavirivanje u sopstveno srce…

Da, srce. HEArt je ono o čemu hoću da pišem. Ne o srcu kao organu ili njegovoj simbolici, već kao ideji i velikoj inspiraciji. Naime, početkom godi­ne, konačno shvatih znake. Svuda sam i u svemu videla i prepoznavala oblik srca Neko bi pomi­slio da je to najava ljubavi, međutim ljubav je već cvetala i to srce postade brend koji smo zajedno iskreirali Goran Duković i ja.

Predstavljam vam HEArt – Healing Energy Art iz Novog Sada, Umetnost energetskog isceljivanja – nastao sa idejom da edukuje ljude o prirodnim načinima isceljivanja i pomoći, kao što je to bio­energija, da ponudi proizvode koji balansiraju energiju čoveka, a i prostora u kome on živi i radi.

Goran Duković se već godinama bavi isceljiva­njem bioenergijom, radiestezijom, organizuje školu bioenergije u Srbiji, kreator je “Harmonične Vibracije“- koncepta energetskih vežbi za osloba­đanje potisnutih emocija iz tela. Takođe spravlja posebne biljne tinkture, koje se u načinu izrade i energiji razlikuju od drugih sličnih proizvoda.

Zajedno možemo mnogo.

Shvatili smo da kada spojimo znanja i umeća, imamo ogroman potencijal za konkretnije i du­goročnije rezultate.

Širenje pozitivnih vibracija dobilo je posve druga­čiju dimenziju.

Otkrila sam na terenu, kada radim detekcije štet­nih zračenja, da nekada nije dovoljno rešiti nejo­nizujuća zračenja. Doduše, značajno je harmo­nizovati ih, međutim sretala sam se i sa nekim energijama u prostoru i ljudima koje su uticale tako da su reagovali na načine koji njima uopšte nisu svojstveni. Postoje razne entitetske energi­je, koje mogu biti zarobljene u prostoru (ali i u čovekovoj auri), pokušavajući da se ispolje kroz ljude koji tu borave neretko im praveći poteškoće koje se mogu manifestovati kroz lošu komunika­ciju, neobjašnjiv bes, konflikte, loše raspoloženje, nezadovoljstvo, psiho–fizičke bolesti, stagnaciju u raznim poljima života.

Kao što za orgonite napravismo podelu na Pro­tektore i Harmonajzere, tako i u HEArt-u, Goran je Protektor, a moja malenkost Harmonajzer. Kao što mu ime kaže, u ovom našem spoju Goran ima znanja i ume da prostor oslobodi od tih po­sebnih vrsta energija, koje se nerado spominju (entitetske, apstraktne…), koje su teške, sa koji­ma nisam znala kako da se nosim i koje umeju da naprave veliku zbrku, jer sa njima čovek nije sav svoj. Kada je sve u redu, kada tih energija nema u prostoru, ili kada se uradi energetsko čišćenje, tek tada energiju kompletnog prostora harmonizujemo.

Danas smo u mogućnosti da uradimo kompletan energetski cleaning, a onda i balans na svim ni­voima i to nas inspiriše.

Sinergija – zdravo i harmonizovano mesto spava­nja, čista aura, potpuno prirodni energetski tre­tmani, biljne tinkture, protektori i tenzorski prste­novi obezbeđuju novu, svežu energiju u čoveku i oko njega i spremaju i pomažu ostvarivanje sno­va, svrhe i lične sreće, na dnevnom nivou.

To nam i jeste misija i ostvaruje se iz dana u dan. Sve je više ljudi koji su svesni da mogu da urade nešto za sebe, kojima smo pomogli da na ovaj način obezbede sebi čistije, zdravije i srećnije okruženje.

Sigurna sam da ste čuli za 5G mrežu. Dolaze nove tehnologije i to je neminovnost, bar u ovom delu sveta u kome mi živimo. Stari obrasci, sta­ri način života nas čini ranjivim i slabim spram toga šta se najavljuje i zato se i trudimo da im­plementiramo nova znanja i u izradi Protektora – da čuva našu energiju uvek i svuda i Harmonaj­zera – da harmonizuju sve te energije oko nas na pravi način.

Ima tu i alhemijskih proizvoda kao što su tenzor­ski prstenovi – potpuno fascinirajućih dok spo­znajemo njihovu svrhu i brojne mogućnosti. Naš mali “kućni bioenergetičar” do sada je pomogao mnogima, smanjujući bol lokalno, kod raznih bol­nih stanja i upala nerava, ligamenata, zglobova, kostiju… Naravno, ovo je samo pomoćno sred­stvo i ne isključuje druge oblike lečenja, a može biti čarobna alatka za još bolje rezultate.

Ono što još ističe HEArt su celovit pristup, pogo­tovo u radu sa bioenergijom, gde se za svakog kli­jenta radi kompletna radiestezijska dijagnostika organa, kao i mesta spavanja. Kod klijenata koji su spavali na mestu opterećenom raznim zrače­njima, pomeranjem sa tog mesta i postavljanjem posebnih orgonita (harmonizacijom), ostvarene su mnogobrojne dobrobiti kao što su kvalitetniji odmor i svakodnevni život, brži i dugoročniji re­zultati kada su terapije u pitanju, pogotovo bio­energijom. Na skali od 1-100, što je potvrđeno radiestezijskim merenjem, smanjeno je zračenje sa 70 na 10 u više različitih slučajeva.

HEArt je inspirisan da pomogne da se detektuju, isfiltriraju i sklone sve nezdrave energije iz život­nog prostora i da se omogući čista, sveža ener­gija zdravlja i prosperiteta svima koji to za sebe žele.

“Ako želimo da iscelimo, otvorimo, oslobodimo, rastemo,
da srušimo blokade koje nas sprečavaju da primi­mo kosmičke darove,
da oslobodimo prostor za punoću univerzalne mi­losti i dobrote i da im omogućimo da se uliju u nas,
da iskusimo širenje koje je svojstveno našoj duši,
treba da osnažujemo struju koja podstiče život i da eliminišemo struju koja ga sputava.”
Barbara de Anđelis

Neka vam Nova godina donese obilje dobrih vi­bracija, unutar i oko vas!

Neka vam donese otvorenost, rast, ljubav, dobro­tu, ekspanizuju vaše duše i radost!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

FLAŠIRANE VODE – ZA I PROTIV

PRIČANJE JE PLOVIDBA DOŽIVLJENOG I SNEVANOG