in

GOOD VIBRATION – GOOD LIFE

PIŠE: THOMAS PETSCHNER

Usko i samo sa tehnološke strane gledano, vibracija je složen signal koji opisuje fizičko ubrzanje objekta različitim silama i obično sadrži komponente amplitude i frekvencije. Međutim, u stvarnom životu vibracija je složeno zbrajanje više frekvencija u relativno različitim amplituda­ma. Zakon vibracije je jedan od osnovnih zakona univerzuma, a glavna postavka tog zakona je da se sve kreće, da ništa ne miruje, da bukvalno živi­mo u okeanu kretanja.

Sa metafizičke perspektive i holističkog pristu­pa „vibracija“ je način opisivanja našeg ukupnog stanja. Sve u univerzumu sastoji se od energije koja vibrira različitim frekvencijama (Jin i Jang). Čak i stvari koje izgledaju čvrsto sastoje se od vibracionih energetskih polja na kvantnom nivou: drvo, beton, lišće, telo, odeća… sve je to energija različite brzine vibracije. To uključuje i nas kao ‚biće‘ koje se sastoji od različitih energetskih nivoa: fizičkog (a koje je u isto vreme nematerijal­no), mentalnog, emocionalnog i duhovnog. Svaki od ovih nivoa ima vibracionu frekvenciju, koja se kombinuje da bi stvorila našu ukupnu vibraciju bića.

Sve vibracije deluju na visokim i niskim frekvenci­jama, unutar nas i oko nas. Ako je naša vibraci­ja slaba (Jin), to će biti evidentno: možda novac više ne pritiče, zdravlje je loše ili smo okruženi negativnim ljudima. To je prvenstveno stvar svesti o našoj situaciji, a zatim i odluke da se radi na njenom otklanjanju. Kada su naše vibracije ve­like i jake (Jang) ustajemo iz kreveta svako jutro puni optimizma, stvari napreduju posebno dobro u poslu, porodica je srećna pa nam sve to daje prelepi osećaj življenja. Ovde smo “u životnom toku” i naša energija je tako jaka da može i druge ljude da inspiriše.

Mnoge frekvencije utiču na naš svakodnevni živ­ot. Iza ovog osnovnog zajedničkog iskustva vi­bracije pozabavićemo se zvukom kao interdisci­plinarnim predmetom koji obuhvata različita pol­ja. Zvuk uvek počinje vibracijom, bez obzira na to da li je reč o šaputanju među zaljubljenima, sud­ske pištaljke u sportu ili najnovije Čoline pesme. Zvuk je moćno sredstvo vezano za svakog muz­ičara, ali isto tako i za naučnika, filozofa, natu­ropate pa sve do starih alhemičara i modernih metafizičara. Vibracija vezana za zvuk može se povezati sa bojama, čakrama, raspoloženjima, lečenjima i mnogim drugim upotrebama.

Rezonanca je zasnovana na pojavi u akustici i već su sve drevne kulture znale i razumele njen princip. Na primer: ako su dva zvona podešena potpuno isto, kada jedno zazvoni, drugo će bez dodira takođe početi da zvoni. Ako nešto vibrira na određenoj frekvenciji, druge stvari sa istom frekvencijom takođe će početi da vibriraju, pod uslovom da između njih postoji vazduh koji će preneti vibracije. Nadalje, sekundarna vibracija će se vratiti na početnu i navesti je da ovaj pro­ces počne iznova. Filozofija skrivena u ovom fenomenu dublja je od zakona fizike koji stoji iza njegovog objašnjena i obazrivom posmatraču može otkriti mnogo toga o životnim zakonitosti­ma i međuljudskim odnosima.

Pošto je rezonanca povezana sa vibracijom, pa ako to vežemo uz teoriju da sve vibrira, mog­li bismo zaključiti da u svakom trenutku svuda oko nas mora postojati rezonanca. Iako to nije nužni način posmatranja svih stvari i pojava, ova postavka nam omogućava da budemo osetljivi­ji i obazrivi na ono sa čim mi rezoniramo i šta može da ima jak uticaj na nas. Naši mozgovi su komplikovani biohemijski električni sistemi, diza­jnirani za prenos misli. Naše oči su sposobne da primaju svetlosne talase i da ih transformišu u slike, boje i impulse. Naša koža je dovoljno os­etljiva da oseti minutne promene temperature ili barometrijski pritisak.

Autonomni sistem prima konstantne informaci­je iz spoljašnjeg sveta i prilagođava se svom okruženju. Ako temperatura padne, telo se trese kako bi pokretima podiglo toplinu. Ako nam je želudac prazan, naša hemija tela signalizuje po­trebu za energijom te osetimo glad. Sve u svemu, mi smo svi fino podešeni receptori i u suštini smo na autopilotu. Ogroman broj informacija oko nas doživljavamo u obliku vibracija: neke od njih su zasnovane na zvuku, neke od situacija i interak­cija, druge od ljudi, neke iz same prirode, a neke iz nepoznatih mesta na planeti ili svemiru. Ako obraćamo pažnju na ove vibracije, sve ono što nazivamo intuitivnim znanjem ili sirovim podaci­ma, pretvara se u vredne informacije koje svesno možemo koristiti – mi samo treba da naučimo kako da “slušamo”.

One stvari sa kojima vibraciono odjekujemo (re­zoniramo), bilo direktno ili na način koji stvara harmonične akorde, donose nam osećaj bla­gostanja, udobnosti i zadovoljstva. Kada smo suočeni sa vibracijama koje se ne podudaraju sa našim, osećamo se napeto, sumnjičavo i ank­siozno. Ovakvi stresovi u našem sistemu mogu doneti nesreću, nezadovoljstvo našim životom i svetom oko nas, sklonosti ka nepažnji ili nesmo­trenosti, depresiji ili bolesti. Već i sama količina vibracija u svetu danas, bez obzira da li je izazva­na veštačkim i prirodnim izvorima, je zapanjujuće velika i ne sme se potceniti u odnosu na njihov uticaj na našu psihu, emocionalnu i duhovnu rav­notežu. Da bismo se osećali najbolje što može­mo, korisno je eksperimentisati i pronaći tonove koji nas usrećuju ili barem čine da se osećamo mirnije.

Zvuk je vrlo često vredno pomoćno sredstvo koje se koristi u meditaciji. Pevanje mantre, pevanje određenog tona, slušanje zvona, bilo da se radi o mentalnom ili drvenom zvuku, načini su za postizanje rezonancije koja se može stopiti sa našom vlastitom vibracijom, ponovo je dovesti u harmoniju ili je objediniti sa energijom za koju se zna da je stabilna, podržavajuća i lekovita.

Skoro svaka kultura koristi zvona, u ovom ili onom obliku. Eksperimentišite sa bilo čim što pronađete i posmatrajte kako se osećate. Vi­bracije tibetanskih činija biće potpuno drugači­je od onih nastale od kristalnog zvona. Jedna vrsta zvuka vam može vam olakšati osećanja i dovesti vas u kontakt sa dobrim energijama koje vas okružuju. Drugi zvuk će vas možda dovesti u stanje uznemirenosti, strepnje ili čak izazvati da vas oblije hladan znoj.

Pokušajte da osetite i vibracije drugih ljudi kada ih upoznajete, a da pri tom nikoga ne osudite na osnovu njegove pojave ili samo prema unapred stvorenim idejama o spoljnom izgledu. Srećom živimo u društvu u kojem je rukovanje ustalje­ni običaj komunikacije, koji nas može dovesti u direktan kontakt sa vibracijama dotične osobe. Siguran sam da ste već nekoga upoznali ko vam se odmah pri pozdravu svideo, dok su vam neki drugi ljudi koje ste sreli bili odbojni. Budite ot­voreni u životu i nemojte se iznenaditi ako osetite veliku toplinu, bliskost pa čak i ljubav koja dolazi od najneverovatnijih i neočekivanih pojedinaca. Isto tako, nikad nemojte zanemariti svoju vibraci­jsku intuiciju kada osećate da neko nije onako pozitivan kako na prvi pogled izgleda.

Jedan od vrednih aspekata sistema individualne energetske frekvencije je to što se ljudi među­sobno mogu vibraciono osećati i “komunicirati” ne samo u najbližoj okolini, već i na velikim dal­jinama. Obratite pažnju na to šta vam se dešava i beležite svoja pitanja i odgovore. Sa praksom ćete moći da osetite energije i prisustvo drugih osoba, što vam može biti od velike koristi. To će vam ujedno i dati dobru predstavu šta se zapravo događa ispod površine jer je vrlo malo ljudi koji svoje vibracije mogu maskirati. Ova tehnika se sa velikim uspehom koristi već decenijama pa is­koristite ovu činjenicu kao izvor nove inspiracije i isprobajte kako to kod vas funkcioniše.

Ali kako će sigurno biti i onih koji su skeptični prema ovom konceptu, predlažem kao drugu mogućnost i izvor inspiracije da počnete da svi­rate muzički instrument. Najbolje u tome je što ne morate biti dobar muzičar da biste imali ko­risti od stvaranja muzike. Ne brinite da li ćete i kada dostići nivo profesionalnog svirača, ovde je važno samo korišćenje dobrih vibracija i zvuka samog za sebe. Bilo da ste se odlučili za flau­tu, gitaru, klavir, pištaljku, ukulele, bubanj, violi­nu ili bilo koji drugi od stotine instrumenata koje ljudi koriste da bi preneli zvuk svetu, uvek ćete napraviti pravi izbor. Cilj je samo da koristite vaš instrument jer radost je u iskustvu i energiji. Nije važno težiti ka majstorstvu, ono će doći samo po sebi ako sa zadovoljstvom utonete u vibraciju koja vam čini dobro.

Nadam se da ćemo jednog dana svi pronaći naše sopstvene pozitivne vibracije i biti u stanju da živimo u međusobnoj harmoniji. Time ćemo učiniti ovaj svet mnogo prijatnijim, mirnijim i hu­manijim mestom dostojnog neograničene ljuba­vi i poštovanja. Zapamtite da uvek nađete pravi ton jer sve počinje od naše sopstvene vibracije…

Želim vam blagoslovene Božićne praznike uz do­bro zdravlje, puno ljubavi i mira u novoj godini.

ŠTA MISLITE?

„JEDINO JE LJUBAV PRAVA I JEDINO ŠTO VREDI U ŽIVOTU JE LJUBAV“ DŽON LENON

GRADOVI POSEBNIH EMOCIJA