in

ENERGIJA LAVA

PIŠE: VALENTINA ŠLJIVIĆ
TAIJIQUAN & QIGONG INSTRUKTORKA
MEDICAL QIGONG HEALING THERAPIST
PREDSEDNICA CENTRA ZA PSIHOFIZIČKI RAZVOJ „OSAM“

Verovatno i vi imate takve dane kada su vam neke stvari važne. Važne dane da uradite sve kako treba. Da odgovorite na zadatak isprav­no, tačno, precizno, bez greške, da ostavite dobar utisak jer ste preuzeli odgovornost zbog nekog vama važnog cilja. Uz sve to ide i strep­nja da li sam uradila sve kako treba, a onda ide onaj crv sumnje ma nije možda još dovolj­no dobro. Ajde da probam i neke stare trikove stavi knjigu pod glavu, spavaj sa njom, ući će znanje u glavu. Ponovi sve vežbe, zadatke još jednom. Ponovi sve što znaš naglas, šetaju­ći po sobama. Oseća se uzbuđenje, nemiran um. Kažem sebi: „Kome je nemiran um, pa ti si majstor istočnjačkih veština, tvoj um treba da je uvek na visini zadatka.“ Monolog, mono­log. Pitam. Odgovaram. Multitasking. Dišem. Osmehujem se. Ukorenjujem. Smirih se.

Zadatak je protekao kao voda. Lagano. Meka­no. Nežno. U toku. Sa osećajem snage i za­dovoljstva posle provedenih sat vremena od­brane znanja na nematernjim jezicima. Uspeh sam po sebi podiže veliku količinu adrenalina, ćija, energije, zadovoljstva, ispunjenja. Još jednom završen dobar posao posle tako puno strepnje, neizvesnost i višemesečnog rada.

Napisala sam svoj doživljaj, sličan kao i vama sada i objavila na društvenim mrežama kako bi krug ljudi koji je upućen u moje školovanje, koji je deo mojih ispita saznao rezultate. Kada ono u nekom trenutku javlja se Mia, Miomira urednica magazina Refresh Your Life. Piše mi: „Imaš srce lavice tema je za februarski, rođen­danski broj. A ti imaš srce lavice!“ Moj odgovor nije trebalo ni da bude napisan. Urednica ga je znala. Prošlo je neko vreme, nekoliko dana, počela sam da se pitam: „ Kako ja to imam srce lavice? Kako me vide drugi ljudi? Šta zna­či imati srce lavice?“ Svakako imam određe­no mišljenje o sebi. Međutim da razmislim da li spadam u karakter tako snažne životinje – Kralja odnosno Kraljice životinja!!!

S obzirom da se i profesionalno bavim karak­terom i energijom životinja kroz Ćigong sistem vežbanja koji podučavam, a u kome pokuša­vamo da imitiramo određene pokrete i zvuke životinja kako bismo podstakli životnu energiju i bolji rad unutrašnjih organa čiji karakter opi­suje određena životinja kao što su zmaj, tigar, jelen, medved, ptica, majmun, zmija, kornjača, ždral. Imam određeno iskustvo, ali o lavu ni­sam razmišljala niti se poistovećivala sa nje­govim osobinama. Možda je ovo zadatak od univerzuma koji sam dobila kroz magazin RYL da sebi dočaram energiju lavice.

Naredna godina 2023. u kineskom horoskopu je godina vodenog, crnog, zlatnog Zeca, ona se u kineskoj kulturi započinje plesom lava. Lav nikada nije živeo u Kini i zato je za Kineze ne samo strašna već i egzotična životinja. Lav važi za najjaču životinju zbog toga može da se suprostavi svakom zlu. Kod kapija i mnogih hramova možemo videti kako sedi par lavova razjapljenih čeljusti, sede na zadnjim nogama a prednjim drže kugle u kojima se skuplja mle­ko lavice. Ples lavova je i danas omiljena pred­stava u okviru praznovanja Nove godine.

Sva dešavanja u mom Ći polju ukazuju na pri­sutnu energiju lavice odnosno lava.

Simboliku lava opisuju različite kulture koje imaju svoja verovanja. Generalno lav je simbol moći i najviše vlasti, sim­bol sunca i zlata, prodorne moći svetlo­sti i reči.

Dalekoistočni lav je veoma blizak zma­ju sa kojim se ponekada i poistovećuje. On ima ulogu zaštitnika od štetnih uti­caja. Ples lava je zastupljen i u Japanu i veoma često se izvodi kako bi oterao demone i obezbedio zdravlje i napre­dak u porodici.

U Egiptu su lavovi sunčane životinje često prikazani u paru, okrenuti jedan drugome leđima, a licem jedan ka isto­ku, drugi prema zapadu. Vremenom su postali simboli dva obzora i sunčeve pu­tanje od jednog do drugog kraja zemlje. Prateći tako proticanje dana, prikazivali su juče i sutra i neprekidno se podmla­đivali. U širem smislu simbolizovali su obnovu snage potrebnu za menu dana i noći, napora i odmora. Vremenom je postao ne samo simbol sunčevog po­vratka već i obnove kosmičke i biološke energije nego i samih uskrsnuća.

Za bambare (narod u centralnoj Afri­ci) je lav alegorija božje mudrosti zbog njegove smernosti i vedrine udruženih sa snagom. U tradicionalnoj društvenoj hijerarhiji tog naroda lav je plemićka ti­tula, iznad njega su samo mudrac i sve­štenici.

Treba dodati da lavlja snaga ima i nega­tivan aspekt nasilnost nestrpljive gladi, prema sv. Jovanu od Krsta on je simbol instiktivne, nekontrolisane snage.

Kakva bi to bila energija, karakter i emocija koja prati ovu divlju, posveće­nu i snažnu životinju?

Ako se osvrnemo na verovanja u razli­čitim kulturama možemo da zaključimo da lav poseduje veliku snagu, moć, da poseduje božansku svetlost i zaštitnički karakter.

Lavovi najčešće ne love, u lov uglav­nom idu lavice. Obožavaju da drema­ju i do 20 sati dnevno. Uživaju u sre­đivanju, lickanju, češkanju, dremkanju. Glas, rika lava može da se čuje i do 8 kilometara.

Lavovi su hrabri, imaju dobru komuni­kaciju. Lavice su veoma brižne majke.

Energija lava je u njegovoj ogromnoj neustrašivoj snazi koja mu daje moć, karakter je opisan strpljenjem, dobrom komunikacijom i potrebom da štiti svoju porodicu i čopor sa prožetom emoci­jom radosti i hrabrosti koja se razvija u mudrost kroz opuštanje i odmaranje u samoći.

Većina nas poznaje izreku: „Pusti lava dok spava.“ Kada je lav budan on je na­jumiljatija mačka, ako ga neko probudi onda je goropadna zver velikih čeljusti.

Hrabro srce lavice uvek je spremno na borbu, za lov na mogućnosti i prilike, za napredak, za ljubav. Žene sa srcem lavice su strastvene, posvećene, za­štitnički nastrojene, dobro organizova­ne, komunikativne, negovane, srećne, uvek zaljubljene i spremne na uživanje.

Sada već mogu da pronađem sličnost između mog srca i srca lavice. Ako po­smatramo prirodu i upoznajemo njene zakone, upoznajemo i sebe i delove kosmosa koji je protkan kroz našu ma­tricu energije koju nosimo.

Svi služimo kao ogledala jedni drugi­ma. Da urednica magazina Refresh Your Life Mia Medaković ne posedu­je srce lavice, ni mi koji pišemo za ovaj broj RYL magazina ne bismo videli to isto srce u sebi, kao ni vi koji sada či­tate stranice ovog rođendanskog febru­arskog broja koji punih osam godina osvetljava, hrabri, osnažuje i motiviše svoje čitaoce da obrate pažnju na sebe kako bi unapredili svoj stil života.

Srećan rođendan Refresh Your Life!!!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

HRABROST IZNAD SVEGA

OŽIVETI PONOVO