in

BRAZILSKO-SRPSKA POSLOVNA KOMORA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: VLADIMIR CEROVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

VLADIMIR CEROVIĆ JE ZAVRŠIO POLITIČ­KE NAUKE – SMER MEĐUNARODNI ODNO­SI NA UNIVERZITETU U BEOGRADU. GENE­RALNI JE SEKRETAR BRAZILSKO–SRPSKE POSLOVNE KOMORE U BEOGRADU OSNO­VANE 2023. GODINE. DIREKTOR FIRME BNI SRBIJA, KAO I AMBASADOR ORGANIZACI­JE INTERNATIONS, KOJA POSLUJE U 420 GRADOVA SVETA. PONOSAN JE VLASNIK PREDUZETNIČKE FIRME „VLADIMIR CE­ROVIĆ PR“ VEĆ ŠEST GODINA. SPOLJNI JE KONSULTANT ZA EBRD PROGRAM ABS KAO PODRŠKA MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA. TAKOĐE JE I PREDSEDNIK ALUMNI ORGA­NIZACIJE BEOGRADSKE OTVORENE ŠKOLE I ČLAN UPRAVNOG ODBORA. DIREKTOR LE GROUP U VILACHU (AUSTRIJA).

POVREMENO PIŠE KRATKE PRIČE ZA RE­FRESH YOUR LIFE MAGAZIN, ŠTO SA PO­NOSOM UVEK ISTIČE.

KAKO JE DOŠLO DO IDEJE DA OTVORITE BRAZIL­SKO–SRPSKU POSLOVNU KOMORU?

Jednog lepog dana sam dobio poziv od gos­pođe Luize Waldrik Eremić da se sretnemo na sastanku. Kada smo se sreli, ona mi je obja­snila ideju i želju za osnivanjem Brazilsko–srp­ske privredne komore. Luiza je inače Brazilka, koja živi u Beogradu već nekoliko godina. Ideja je bila sjajna i zato sam se pridružio malom, ali odabranom timu. Iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim svima koji su nam puno pomogli prilikom otvaranja Brazilsko–srpske privredne komore. Duga je lista ljudi koji su uz nas od početka.

KADA STE KRENULI SA RADOM?

Brazilsko–srpska privredna komora je imala javno otvaranje 5. juna ove godine na Belom dvoru, sa preko 200 zvanica, uz podršku NJKV Aleksandra i princeze Katarine Karađorđević. Bili su prisutni predstavnici Ambasade Brazila, Privredne komore Srbije, kao i drugi ugledni članovi diplomatske i poslovne zajednice. U zabavnom delu smo imali neizostavnu sambu, kao i čuveni brazilski koktel kajpirinju.

KOJI JE CILJ VAŠE KOMORE?

Cilj komore je pre svega povezivanje dva bli­ska i prijateljska naroda. Komora promoviše trgovinske, investicione i kulturne veze izme­đu dve nacije, kao i razvoj bližih veza između poslovnih zajednica dve zemlje – da približi­mo poslovnim ljudima iz Srbije potencijal trži­šta Brazila, koje je ogromno, kao i da privučemo kompanije iz Brazila da dođu u Srbiju i ovaj re­gion.

Podelio bih jedan mali detalj koji dosta građana Srbije ne zna. Galenika je danas deo brazilske NC grupe, koja obuhvata i EMS – najveću far­maceutsku kompaniju u Brazilu i jednu od naj­većih farmaceutskih kompanija u celoj Latinskoj Americi.

Potrudićemo se da bude još takvih kompanija u Srbiji.

PODELITE SA NAMA MALO VIŠE INFORMACIJA O TIMU BRAZILSKO–SRPSKE POSLOVNE KOMORE.

Krenuli smo nas troje, a sad nas je već petoro – u timu smo Luiza, Livia, Fabiana, Daniel i ja. Sjajni ljudi koji jako dobro poznaju Srbiju i sa ko­jima je pravo uživanje raditi. Od njih sam naučio puno o Brazilu.

KOJE STE AKTIVNOSTI IMALI DO SADA? PLANOVI?

Pre nekoliko dana smo potpisali Memorandum o razumevanju sa Privrednom komorom Srbije.

Bili smo jedan od organizatora International Networking koktela na kom je učestvovalo preko 350 kompanija članica 17 različitih bilateralnih komora i poslovnih udruženja. Organizovali smo događaj Srbija – Brazil in AGRO. Između ostalih, bili su prisutni predstavnici Privredne komore Sr­bije, ambasador Brazila, predstavnici Apexa, kao i kompanije iz agro sektora iz Srbije i Brazila.

Planiramo događaje iz različitih oblasti. Privredni sektor nam je prioritet, ali to ne znači da nećemo organizovati i razne kulturne događaje, gde bi­smo mogli da pozovemo umetnike iz Brazila da gostuju u Srbiji, kao i da vrata Brazila otvorimo našim kulturnim delatnicima.

U okviru privrednog dela, ideja je da organizu­jemo radne doručke, vebinare, panel diskusije, networking događaje, konferencije.

KADA IDEMO ZA BRAZIL?

Sjajno pitanje za kraj. Naravno da idemo nared­ne godine. Karneval čeka.

Moram da pomenem nešto za kraj ovog razgo­vora. Ludi me često pitaju koja je moja veza sa Brazilom, pa da iskoristim ovaj intervju da odgo­vorim svima. Moja izabranica je Raquesia, koja je Brazilka.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

LJUBA

MOJA VIZIJA