in

„BOG JE LJUBAV“ (1. JOV. 4:8, 16)

PIŠE: MARJAN JANJIĆ
FOTO: ANIMA MUNDI

Bog je izvor ljubavi

Dragi moji, volimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga i svako ko voli od Boga je rođen i poznaje Boga. A ko ne voli, nije poznao Boga, jer Bog je ljubav. (tekst iz Biblije)

A koji nema ljubavi, ne pozna Boga; jer je Bog ljubav. (drugi prevod)

Ako je Bog sveprisutan i sveprožimajući, onda je to i ljubav. Ako je Bog u svakom od nas, onda ljubav ima 7.7 milijardi lica, računajući samo ljudsku vrstu. Iz tog razloga, smatram da je nemoguće sagledati sva lica ljubavi. Ali da pokušam, na osnovu mog decenijskog iskustva kao trenera i svog ličnog iskustva, da samo imenujem nekoliko. U Bibliji, ljubav zauzima značajno mesto. Prvo što se izjednačava sa Bogom, zatim ima svoj zakon i himnu. Ovim uvodom sam želeo samo da naglasim koliko je ljubav bitna kada se u Svetoj knjizi pojavljuje mnogo puta i na različite načine. Ovde pominjem samo tri, po mom mišljenju, najbitnija. Zakon ljubavi: Ljubite neprijatelje svoje, blagosiljajte one koji vas kunu, činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone.“ (Biblija: Matej 5,44); Himnu ljubavi ne bih da pojašnjavam, Apostol Pavle, Novi zavet, 1. Korinćanima, 13. poglavlje. „Ljubav je prevelika i preduboka da bi ikada bila shvaćena, izmerena ili ograničena rečima.“ M. Scott Peck

Jedino vasiona i ljubav nemaju granica. Zelda Fitzgerald

Ovu izreku sam razumeo kada sam počeo istraživanje za pisanje knjige pod naslovom „Ljubav“. Prikupio sam 50 staranica A4 formata sa izrekama poznatih ličnosti o ljubavi i braku. U nastavku sam analizirao sve što sam našao na temu ljubavi – poeziju, muziku i dijaloge i monologe iz filmova vezanih za ljubav. Da ne pominjem Nacionalnu biblioteku Francuske sa brojnim knjigama koje su napisane na temu ljubavi. Tako da sam, s jedne strane, bio presretan što posedujem ogromnu građu na temu ljubavi i mogu dati doprinos širenju ljubavi. Ali, s druge strane, ograničen sam i prinuđen da iz okeana ljubavi izvadim pokoji kamenčić ili zrno peska i kažem – to je moj doprinos o ljubavi na dve kucane strane. Ljubav je Večnost, trenutak u ljubavi je večnost, a večnost tek otkucaj srca.

Sve što trebate je ljubav. Džon Lenon

FOTO: NATHAN MCBRIDE UNSPLASH.COM

Definicija ljubavi se pojavljuje kod mnogih autora, ali nisam uspoeo da pronađem adekvatnu i potpunu, te sam napisao svoju definiciju koja je nepotpuna. Možda se nekome učini da previše pažnje stavljam na lični duhovni rast i ljubav prema sebi. Ali, ako smo mi duhovna bića, smatram da je to temelj ili osnova svakog daljeg odnosa i svih vrsta ljubavi koje će verovatno neko drugi obraditi (eros, agape itd.). Tako da mi ne moramo voleti, ali mi možemo izabrati da volimo, zato je to slobodan izbor, da donesemo odluku da ćemo ljubavi biti posvećeni, i zbog koje ćemo uložiti energiju, rad i vreme, kako bi ljubav bila trajna, slatka i večna. I neizostavna volja, koja je želja dovoljnog intenziteta, da bi se pretvorila u akciju. Moja definicija Ljubavi bi bila: „Slobodnim izborom odlučujemo da voljan rad, prvenstveno na sebi, pretvorimo u ljubav prema sebi, kako bismo podržali sopstveni duhovni rast i sazrevanje, ali i duhovni rast i sazrevanje drugih.“

Budi ljubavi dostojan ako želiš da budeš ljubljen. Johann Wolfgang Von Goethe

Put ljubavi je jedini put. Prava ljubav je posvećena promišljena ODLUKA!!! Nije osećanje koje nas obara sa nogu, mada mnogi smatraju da jeste, jer nam se tako kroz medije i filmsku industriju servira. Odluku često viđamo u romantičnim filmovima, ali samo kako je mladenci na venčanju nesvesno ponavljaju iza sveštenika koji je izgovara. Svi uglavnom ponavljaju reči kao: „I u dobru, i u zlu, dok nas smrt ne rastavi“. Mali broj i donese takvu odluku svesno, a ni ne trudi se da je u podsvest ureže. Mnogi nisu ni svesni da tekst, koji ponavljaju kao papagaji, treba da bude jedna od najbitnijih odluka u životu. Bez te odluke, teško je boriti se sa izazovima koje dolaze nakon odljubljivanja. „Zaljubljenost je glad, a ljubav je hrana.“Anica Dobra

Nije teško zaljubiti se. Teško je to znati reći. Jacques Prévert

Teško je i razdvojiti period zaljubljenosti i prelazak na ljubav – nakon završetka perioda zaljubljenosti, od recimo godinu do dve, kada se instinkt za produženjem vrste guši. Onda je ljubav na ispitu zrelosti. U tom periodu prestaje da se sa partnerom provodi vreme zajedno, i svaki bi partner radije da bude sam ili sa nekim, da na drugom mestu ispolji sebe. Ako odluku o zajedničkom životu nismo doneli svesno i zajedno, ili ljubav doživljavamo kroz vezanost, a ne slobodu svake od ličnosti, tu počinju izazovi. Ako je u tom periodu na put ljubavi došlo i dete kao kruna ljubavi, onda se zbog obaveza i radosti oko deteta izazovi prolongiraju, ali čekaju strpljivo da vide koliko je odluka bila jaka i da li postoji posvećenost, rad i hrabrost da se ljubav sačuva. “Nesuglasice u braku najčešće počinju kad žena previše govori, a muž premalo sluša.” Julian Tuwim

Nije važno koliko radiš, već je važno koliko ljubavi unosiš u ono što radiš i koliko to daruješ drugima. Majka Tereza

Radom na sebi, suprostavljajući se inerciji, lenjosti ili otporu straha, dolazimo do Ljubavi. Prevazilaženje sebe samih ili suprotstavljanje lenjosti nazivamo radom. Suprotstavljanje strahu nazivamo hrabrošću. Ljubav je zato oblik rada ili hrabrosti. To je rad ili hrabrost usmerena prema sopstvenom ili tuđem, prvenstveno duhovnom razvoju i emotivnom sazrevanju. Nije svaki rad i svako hrabro delo ljubav, daleko od toga, ali svaka ljubav je rad ili hrabrost. Ljubav je ono što ljubav čini, GLAGOL, ljubav je izraz volje, istovremeno dobronamerna aktivnost i akcija. “Želja i ljubav su krila za velika dela.” Goethe

“Prava ljubav je plod unutrašnje snage bića, a obuhvata brigu, poštovanje, odgovornost i znanje.” Erich Fromm

Prava ljubav je posvećenost. Posvećenost je važna da bismo efektno iskazali brigu prema osobi koju volimo i čije duhovno sazrevanje nam je bitno. Posvećenost podrazumeva dai činimo akciju, čin ljubavi, UVEK, hteli mi to ili ne. U konstruktivnom braku, kao i u psihoterapiji ili treningu, „partneri“ moraju redovno, rutinski i predvidivo da se posvećuju jedno drugom u svom međusobnom odnosu, bez obzira kako se osećali. Istinska ljubav je voljna. Osoba koja stvarno voli čini to zbog rešenosti da voli. Takva osoba je rešila da voli bez obzira na to da li je prisutno osećanje ljubavi. Poštovanje počinje samopoštovanjem, ako ne poštujemo sebe, niko nas neće poštovati. Poštovanje je jedan od stubova Ljubavi. “Bez poštovanja, nema ljubavi.” Kant

“Ništa nije teško ako se voli.” Ciceron

Znati voleti se uči od roditelja, nažalost mnogi roditelji nisu naučeni voleti. Ali zato svi imamo odgovornost, prvenstveno prema sebi, da naučimo da volimo. Jer ako promašimo Ljubav, promašili smo život. Prvi korak je prihvatati sebe i voleti sebe, da bi iz centra duše ljubav mogla da se širi dalje. “Srce koje voli je početak svakog znanja”. Thomas Carlyle

Svi mi u srcu već posedujemo ljubav, samo se trebamo zagledati u srce i osvestiti ljubav. Kada je ljubav osvešćena, treba je negovati i dozvoliti joj da raste i prevaziđe naše telo. Kada ljubav privuče drugu dušu punu ljubavi, duše se spajaju i tada ljubav postaje večna ili izvorna. “Ljubav se sastoji od jedne duše koja nastanjuje dva tela.” Aristotel

“Muškarac se zaljubi gledajući ženu, a žena se najčešće zaljubi slušajući muškarca.” Ksenofont

FOTO: SURESH KUMAR UNSPLASH.COM

Osnovni oblik delovanja ljubavi je pažnja. Kada nekog volimo, poklanjamo mu svoju pažnju i posvećujemo se njegovom razvoju. Kada volimo sebe, mi se bavimo sopstvenim razvojem. Najvažniji i najčešći način da se vežba pažnja je putem slušanja. Imao sam sreće da sam u mladosti u prodaji naučio da imamo jedna usta i par ušiju. Tako sam i naučio pet vrsta slušanja, koje su mi pomogle da izrazim ljubav. Jer, način slušanja isto može biti izraz ljubavi, naročito kada muškarac uloži veliki trud da sasluša voljenu. Moram priznati da sam o ljubavi najviše naučio slušajući, ali slušajući svoje klijente. Ljubav je dvosmerna ulica, recipročni fenomen po kome primalac ujedno i daje, a i davalac i prima. Najzanimljivi deo slušanja uvek ide nakon rečenice. „Zamislte šta mi je rekao ili uradio“, ili je još bolja „Vi to ne možete ni da zamislite“. Ali, ne samo da mogu da zamislim, nego sam većinu tih grešaka i sam praktikovao. Nažalost, u školama ne postoji predmet roditeljstvo, niti ljubav. „Učite, učite, učite i bićete prosečni. Ljubite, ljubite, ljubite i bićete veliki.“ Niccoló Tommaseo

„Ljubav je igra koju može igrati dvoje, a da oboje pobede.“ Eva Gabor

Mada sam čin razvijanja tuđe duhovne zrelosti deluje na razvijanje naše sopstvene, glavna karakteristika prave ljubavi je da se uvek podržava i održava razlika između sebe i drugih. “Čak i kada spavaju na istom jastuku, muž i žena različito sanjanju.” Narodna poslovica. Pravi partner uvek voljenu doživljava kao nekog čiji je identitet sasvim odvojen od njegovog. Pravi partner uvek poštuje i čak ohrabruje odvojenost i jedinstvenu ličnost svoje voljene. Veoma je česta greška da se ne prihvata i ne poštuje različitost i često je ona uzrok mnogim mentalnim bolestima i nepotrebnoj patnji. Ljubav je Sloboda, slobodno volite sebe i sve oko sebe. „Kad su ljubavne veze jake, možete pustiti ljude da odu i biti sigurni da će se vratiti.“ Ajahn Brahm

“Samo veliki ljudi mogu zaista voleti.” Leonardo da Vinci

Energija za samodisciplinu dolazi iz ljubavi, koja je oblik volje. Ljubav je u pozadini discipline i daje joj motivaciju i energiju. Samodisciplina je ljubav pretočena u akciju, i svako ko istinski voli, ponaša se samodisciplinovano, svaki pravi ljubavni odnos je disciplinovan. Ako istinski volim neku drugu osobu, onda ću sigurno podesiti svoje ponašanje na takav način da doprinesem, što je više moguće, njegovom ili njenom razvoju. Posvetiti se ljudskom duhovnom rastu i sazrevanju, što bi bio deo moje svrhe ili misije, znači posvetiti se sopstvenom i tuđem razvoju. Nemoguće je voleti druge, ako ne volimo sebe. Disciplina je sredstvo duhovne evolucije.

Najvažnije je voleti sebe, da bismo mogli voleti druge, ali isto tako je važno pomći drugima da vole nas.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MAČKA U VEČNOSTI

POBEDE I PORAZI