in

ASTROHEALING

PIŠE: JASMINA MRDALJ, LIFE COACH I ASTROTERAPEUT

Ko želi da peva, uvek će naći pesmu. To je tač­no. Međutim, nije svaka pesma vaša. U moru pesama, potrebno je pronaći baš onu svoju je­dinstvenu melodiju.

Kao što nema dva ista otiska prsta, tako nema ni dve potpuno iste osobe. Svako je obdaren svojim specifičnostima, talentima i kreativno­šću. Svaki čovek uspeva sam da bude baš ta­kav kakav jeste i ne bi trebalo da ima potrebu da se uklapa u bilo kakve ili bilo čije standarde i forme.

Glasom, pesmom i grlenim centrom vlada pla­neta Merkur. Kada je ona u disbalansu, osoba samo ponavlja nečije reči, uverenja, stavove, kopira tuđu melodiju ili oponaša nečiji glas, često ne govori istinu, prećutkuje i zadržava za sebe svoje misli, osećanja, želje i reakcije. Na taj način, osoba oštećuje svoj grleni cen­tar i nastaje određeni disbalans. To može biti problem sa štitnom žlezdom, glasnim žicama, kašljucanjem i grebanjem grla, osećajem kao da nam stoji “knedla u grlu”. Osoba ne čuje svoj autentični glas i ne ispoljava sebe na je­dinstven način.

Da bi osoba čula sebe i svoj jedinstveni glas, mora da utiša sve one druge glasove koji se javljaju (mamu, tatu, nastavnike, pretke, prija­telje i partnere). Zapravo sve one, koji su to­kom niza godina, učestvovali u oblikovanju određenih uverenja, stavova i mišljenja same osobe. Primer: ako je dete dovoljan broj puta, tokom svog odrastanja, slušalo kritike da je smotano, ono će se formirati u osobu sa baš takvim uverenjem.

Astrohealing ili astroterapija podrazumeva procenu energetskog stanja osobe na osnovu natalnog horoskopa, kao i dovođenje u balans određenih energetskih centara, neudobnih planetarnih pozicija, uz pomoć planetarnih i Bahovih cvetnih esencija. Astroterapija pred­stavlja kombinaciju energetskih vežbi i biljnih esencija, kojima se postiže osvešćivanje izve­snih blokada, trauma, potisnutih emocija, kao i delova sopstvene ličnosti.

Uz analizu natalnog horoskopa, kao i životnog perioda u kojem se osoba nalazi, koristi se i standardizovani test energetskih centara ili čakri, kojih ima deset. Za svaku čakru, odre­đeno je po deset pitanja, nakon kojeg se grafi­konom utvrđuje gde je trenutno najveći disba­lans u životu klijenta.

Astrohealing se može primenjivati i na deci.

Prvi energetski nivo koji je potrebno pročistiti jeste nivo Meseca ili srčanog centra. Potreb­no je biti dovoljno otvoren i dozvoliti prihva­tanje slabosti, kao i promenama da uđu u naš život. Potrebno je, na nivou Meseca, probuditi osnovni osećaj zahvalnosti za sve što smo mi i sve ono što je prisutno u našem životu.

Mesec je veoma bitan u našem postojanju. Osim što je noćno svetlo, Mesec je zadužen za plimu i oseku i upravlja vodama, kako na pla­neti Zemlji, tako i vodama u nama, odnosno, našem telu. Kao što je i većina površine naše planete voda, tako smo i mi najvećim delom sačinjeni od vode (oko 80%). Na psihološkom nivou, Mesec predstavlja naše emocije. Mesec je i naša majka, naš najraniji period, do pete godine života, nivo naše duše. Naime, srčani centar je smešten u predelu grudi, i često kada su ljudi emotivno povređeni, možemo čuti re­čenice: “Ujeo me za srce” ili “Boli me duša”.

Da bismo istinski bili radosni i sa lakoćom išli kroz život, potrebno je da budemo lagani na ni­vou emocija, otvoreni i spremni da prihvatimo sve što nam dolazi. Da bismo pevali svoju pe­smu, potrebno je biti oslobođen od misli i ne­gativnih uverenja. Potrebno je oslušnuti glas srca i razviti empatiju prema sebi i drugima. Kada smo prihvatili sebe u potpunosti, kada smo odbacili uverenja koja nisu funkcionalna, mi dolazimo do svoje prave prirode, govorimo svojim autentičnim glasom, pevamo svoju pe­smu, bez straha i stida.

Bliži se kraj godine i, negde u dubini svoje duše, svi se nadamo nekoj boljoj godini, nekom bo­ljem sutra. Ono što je važno znati jeste da uvek možemo krenuti putem samospoznaje, prihvatanjem sebe, kreiranjem svojeg auten­tičnijeg bića, kao i ostvarivanjem svojih poten­cijala. Astrohealing može puno da pomogne u tom procesu.

Zašto biste živeli nečije snove, kada možete svoje!?

Svako dobro od srca.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MENTALNO – EMOCIONALNI DETOX

MUZIKA – VEČNA LJUBAV