in

“WHAT LOVE IN THE NAME OF LOVE“

PIŠE: IVANA ĐUROVIĆ

Prva pomisao na temu novog broja časopisa RYL su stihovi čuvene pesme grupe U2, koja je postala jedna od njihovih najpopularnijih pesa­ma, a uvrštena je i na listu najvećih hitova svih vremena koje su oblikovale rokenrol muziku. Si­gurna sam i da je kroz tu pesmu utkana snaga ljubavi čim je probudila i dalje uspeva da zagreje mnoga srca.

Ljubav. Lepa reč, koja nije samo reč, već osećaj, delovanje i stvaranje u najsuptilnijem ruhu i na uzvišenim frekvencijama. Ona nas pokreće, za­jedno sa verom i nadom. Dokazano je da je od svih psihičkih potreba najvažnija potreba za lju­bavlju.

Apostol Jovan je zapisao: “Jer je Bog ljubav.“

Njegov savremenik apostol Pavle je takođe pi­sao o ljubavi u poslanici Korinćanima, da je lju­bav najveća od svih Božiih svojstava i od plodova njegovog duha: “A sada ostaje vera, nada i lju­bav, ovo troje: ali je najveća među njima ljubav.“

Stari Grci su prepoznavali i tumačili više vrsta lju­bavi, ali su za izraz agape govorili da je u pitanju bezuslovna ljubav – ideal dobrote i saosećanja.

Ovom prilikom bih spomenula jedno od svo­jih ličnih iskustava osećanja nesebične ljubavi stvaranjem neprofitabilne Facebook grupe Kul­turni intermeco. Ideja za ovaj projekat se sasvim spontano javila kroz moja različita interesovanja i ljubav prema kulturi.

Antropolozi kulturu smatraju definišućim obelež­jem roda Homo, a reč dolazi iz latinske reči “co­lere“, što je značilo nastanjivati, uzgajati, štititi i poštovati. Stoga je kultura širok pojam i odnosi se na celokupno naše društvo. Kroz kulturu živl­jenja se i mi razvijamo kao pojedinci.

Grupa Kulturni intermeco se bavi različitim te­mama na polju stvaranja i delanja kroz istoriju, umetnost, fizičku kulturu, agrokulturu, običaje, tradiciju, religioznost, filozofiju, psihologiju, uz razumevanje različitosti, podsećanja na ono što smo već učili i znali ili ono što tek treba da nauči­mo ako to želimo da spoznamo. Svi objavljeni tekstovi i informacije na grupi nas podsećaju na koji način se razvijala misao i ljudska civilizacija, akcentacijom uglavnom na pozitivne činjenice o događajima i ljudima koji su stvarali do sada, kao i susreti sa novim saznanjima.

Pokušavam da utičem i na kritičku misao, nena­metljivo i na najbezbolniji način. Sve je u duhu pozitivnih vibracija kako bismo mogli bolje da spoznamo i utičemo na pojavu malicioznosti u savremenom društvu, ali više kao vid opomene na sve ono što nas ne oplemenjuje i ne čini bol­jim ljudima.

Kroz komentare ispod postova na gru­pi Kulturni intermeco takođe mnogo toga naučimo, uspostavljamo interakciju i raz­menu znanja i iskustva, uz rad na razu­mevanju raznovrsnosti i različitosti sveta. Uz pisanje skoro svakodnevnih objava, naučila sam koliko zaista ima blagodeti u svakom pojedincu, živeći onako kako su me moji roditelji vaspitavali – da kroz priz­mu ljubavi pokušam prvo da uvidim ono dobro i nesebično.

Februar nas podseća i na dan Svetog Trifuna, koji se proslavlja na simboličan način kao “Dan ljubavi i vina“. Jedno od verovanja u narodu je da sa ovim danom stiže proleće, da se budi priroda i najuz­višenije osećanje kod ljudi – Ljubav.

Ne zaboravimo da je svaki dan u godini dar i kako smo svi jedno, povezani neras­kidivim nitima koje treba da budu protkane mislima da sve radimo zarad i u ime lju­bavi.

ŠTA MISLITE?

102 Poena
Upvote Downvote

ROĐENI U IME LJUBAVI

NEĆU ROMEA, HOĆU TEBE