in

U TO IME

PIŠE: DUŠAN BABAC

U ime države,

U ime zakona,

U ime kralja,

U ime naroda,

U ime svih nas,

U ime i za račun,

U ime starih dobrih vremena,

U ime oca,

U ime oca i sina,

U ime oca i sina i duha svetoga,

U ime ruže,

U ime ljubavi,

Hajde da pričamo o ljubavi,

O toj reči koja zvuči tako čudesno,

I jedino je pravo svetsko čudo,

I svrha postojanja,

O kojoj znamo tako malo,

Od onih koji su nas voleli,

I onih koji nisu,

Koja se tvojim imenom zove,

I jedina je bolest od koje ne želimo ozdraviti,

A leči i one koji je poklanjaju i one koji je primaju,

I kad je nova i kad je stara,

I kad je srećna i tužna ili smešna

I kad je velika ili mala,

I kad je prošla ili je naznaka tek,

Koja je iznad razumevanja,

Jer, samo nam je ljubav potrebna.

ŠTA MISLITE?

FOTOGRAFIJOM U SVET I NATRAG

LJUBAVNI HOROSKOP ZA FEBRUAR 2024. GODINE