in

TI SI IZVOR SVOJE SNAGE

TEKST: JASMINA STEFANOVIĆ
FOTO: MARINA MANGA

ŽIVOTNE PRIČE NEKIH LJUDI SU TAKVE DA BI PO NJIMA MOGAO DA SE SNIMI FILM SA HILJA­DU ZAPLETA, KAO DA JE NEKO KROJIO SCENA­RIO ZA NJEGOV TOK. ILI DA SE NAPIŠE KNJIGA KOJA MOŽE DA SE MERI SA SVETSKIM BESTSE­LERIMA. SVOJU KNJIGU ŽIVOTA VLADICA ĐOR­ĐEVIĆ “PIŠE” VEĆ DECENIJAMA, A KNJIGA NJE­NOG ŽIVOTA U PAPIRNOM OBLIKU USKORO ĆE SE NAĆI I PRED VAMA.

NAŠA SAGOVORNICA JE ROĐENA U SRBIJI, ALI JE JOŠ KAO MALA SA RODITELJIMA OTIŠLA ZA ŠVEDSKU, GDE I DANAS ŽIVI. O NJENOM ŽIVO­TU U OVOJ PRIČI NEĆEMO PUNO GOVORITI, JER JE ON ISCRPNO PREDSTAVLJEN U KNJIZI TI SI IZVOR SVOJE SNAGE – KREIRAJ ŽIVOT ZA KO­JIM ŽUDIŠ, KOJA ĆE SE OVIH DANA POJAVITI U SRBIJI I HRVATSKOJ. NAŠA PRIČA JE POSVEĆE­NA IZBORIMA KOJE PRAVIMO U ŽIVOTU I NAČI­NIMA NA KOJE ONI KREIRAJU NAŠU REALNOST.

VLADICA JE GODINAMA IZUČAVALA RAZLIČITE TEHNIKE KOJE SU JOJ POMOGLE DA ISCELI I SEBE I SVOJ ŽIVOT, OD HOMEOPATIJE, KUNDA­LINI JOGE, FIRO TEORIJE DO PRISTUPA SVESTI (ACCESS CONSCIOUSNESS). DANAS JE INTER­NACIONALNI FACILITATOR TEHNIKE PRISTUPA SVESTI (ACCESS CONSCIOUSNESS), OMOGU­ĆAVAJUĆI LJUDIMA ŠIROM SVETA DA STVORE SVE ŠTO ŽELE NA DRUGAČIJI I LAKŠI NAČIN.

NAKON UBISTVA SINA, KADA NIJE IZGLEDALO MOGUĆE DA ĆE SE NJEN SOPSTVENI ŽIVOT NASTAVITI, IZABRALA JE DA ŽIVI. SPOZNALA JE DA SVAKO OD NAS IMA SVOJE IZBORE I IAKO JE IZBOR NJENOG SINA BIO DA PREKINE SVOJ ŽIVOT U OVOJ REALNOSTI, NJEN JE BIO – DA NASTAVI DALJE. KAKO JOJ JE TO USPELO I ZA­ŠTO JE TAKO BIRALA, ČITAOCI ĆE SAZNATI NA DVESTA STRANICA KNJIGE KOJA NIJE ONAKVA KAKVA SE NA PRVI POGLED ČINI – TUŽNA I DE­PRESIVNA. KNJIGA JE, NAPROTIV, ODA ŽIVOTU I TOME KOLIKO SMO KAO INDIVIDUE DOPRINOS OVOM SVETU.

KROZ KNJIGU I SVOJU ŽIVOTNU PRIČU, VLADI­CA POKLANJA I KONKRETNE ALATE KOJI ČITA­OCIMA MOGU DA BUDU PUTOKAZ U ODREĐE­NIM SITUACIJAMA SA KOJIMA SE TEŠKO NOSE.

KNJIGA KAO ŠTO JE VAŠA MOŽE DA BUDE VELIKI DOPRINOS LJUDIMA NA CELOJ PLANETI. KOJA JE TO NAJVAŽNIJA KARIKA KOJA ĆE IM PRUŽITI MOGUĆNOST DA BIRAJU ZA SEBE BOLJI ŽIVOT?

To je, pre svega, svesnost o tome da u svakoj situaciji imamo izbor. Svaki izbor nam daje sve­snost o sledećem izboru i ako nam se taj izbor ne dopada, ponovo možemo da biramo. To je suština – da ne dozvolimo da drugi ljudi, tj. spo­ljašnji svet, kreira našu stvarnost.

Ljudi će kroz knjigu dobiti inspiraciju, alate i sve­snost o tome da bez obzira kakva je njihova situ­acija danas, mogu da se pokrenu i promene ono što nije dobro za njih, samo je važno da počnu – i onda mogu doći čak do zvezda. Mi smo izvor svoje snage, ne neko drugi. Naši izbori su naša snaga. Samo treba da se otvorimo kako bismo toga postali svesni. Onda možemo da kreiramo život kakav zaista želimo, život za kojim žudimo, baš kako i stoji u podnaslovu moje knjige. Izbor je moćniji od svega, čak i od svih alata i tehnika. Knjiga je i veliki dar svim ljudima kako bi počeli da posmatraju život na sasvim drugačiji način i iz drugačije perspektive. Možda će jednom i oni sami biti voljni da podele sa svetom taj dar, koji smo svi mi, kao što ja to radim danas. Svi mi smo dar ovom svetu, samo to treba da shvatimo i prihvatimo.

U KNJIZI SE DOSTA GOVORI O PROSUĐIVANJU KOJE DOBIJAMO OD DRUGIH LJUDI, KAO I OBRNUTO, KOLIKO MI PROSUĐUJEMO POSTUPKE DRUGIH. ŠTA DA RADIMO AKO NAM SE NE DOPADAJU POSTUPCI DRUGIH LJUDI? IZ KOJIH POZICIJA MOŽEMO DA IH POSMATRAMO?

Ako nam se postupci ili nečiji izbori ne sviđaju, ne treba ništa da radimo! Zašto moramo uvek nešto da radimo!? Što ako možemo da budemo u dopuštanju, bez prosuđivanja o tome šta drugi biraju i da poštujemo njihov izbor. Ako neko traži našu tačku gledišta o tome, tj. mišljenje – mo­žemo da ga damo. Ali ako nas ništa ne pita, ne moramo da komentarišemo njegov izbor. Zašto bismo to radili? Tuđa prosuđivanja samo bloki­raju naše živote i oduzimaju im snagu.

KOJE PROSUĐIVANJE JE VAMA BILO NAJTEŽE U ŽIVOTU?

Uvek sam mislila da nikada nisam dovolj­no dobra i da su drugi bolji od mene, da zna­ju više od mene. To sam uspela da okrenem.

ŠTA VAM JE NAJVIŠE POMOGLO U TOME DA TO PROMENITE?

Otišla sam u svet! Nakon ubistva mog sina, kada su svi očekivali da ću zaustaviti svoj život, uzela sam sav novac koji sam uštedela i uloži­la ga u putovanja i radionice. Najviše sam bila na radionicama Access Consciousness-a, joge i različitih retreata (osamljivanja), gde sam mo­gla da dozvolim svakoj suzi da izađe, svakom bolu i ljutnji da se podigne i tako otpuštala stres iz tela i iscelila sebe i svoj život. Kroz taj put, shvatila sam koliko je život važan i da može­mo da biramo drugačije. Verujem da sam sve vreme imala podršku mog sina, bez obzira što on više nije bio u ovoj realnosti, ali je bio moj veliki doprinos i želeo je da nastavim da živim.

DA LI STE NA TOM PUTU OTKRILI I SVOJU ŽIVOTNU MISIJU?

Možda vama ovo zvuči JEDNOSTAVNO, ali ja sam osvestila da je životna misija ŽIVOT. Žive­ti život u punom kapaciitetu. Ljudi toliko raz­mišljaju o svojoj misiji, a to nas često zaklju­čava. Šta ako je misija svakog od nas da sta­nemo u svoju snagu? I da živimo SVOJ ŽIVOT.

DA LI TO OTKRIVANJE UVEK MORA DA BUDE TEŠKA PRIČA?

Apsolutno ne! Može da bude i lagana priča. Mi smo svi doprinos bez obzira šta radimo i čime se bavimo. I svi smo važni, inače ne bismo bili ovde.

KAKO SE DANAS PONAŠATE U STRESNIM SITUACIJAMA? OTKRIJTE NAM NEKE ALATE/ NAČINE?

Kada osetim nelagodnost ili stres, stanem na trenutak i kažem sebi STOP! I pitam se: Šta se u stvari ovde dešava?

Svakog dana odvojim neko vreme za sebe. To može da bude petnaest minuta ili sat, to je vre­me kada se punim i vraćam sebi. Takođe, svaki dan izvesno vreme provodim u prirodi. Kada pu­tujem po svetu obavezno nađem park u velikim gradovima gde mogu na petnaest minuta da stanem pored nekog drveta, zagrlim ga i pove­žem se sa zemljom.

Svaki dan slušam ili čitam nešto inspirativno što može da me osnaži i podigne moju energiju.

I smejem se što više mogu, čak ako situacija u tom trenutku izgleda kao da ne može da se reši. Jednostavno, ne dajem važnost drugima ili toj situaciji. Biram da budem dobro. Biram RA­DOST.

FOTO: PIXABAY.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

AFRIČKI BUBNJEVI MOG SRCA

VARVAROGENIUS U ZENITU 4