in

STVARNOST KROZ MINIJATURE

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

ČASLAV MIJUŠKOVIĆ, ORGANIZATOR JE IZLOŽ­BE „PRVI SVETSKI RAT U MINIJATURI“, KOJA JE BILA POSTAVLJENA U GALERIJI SANU SREDI­NOM NOVEMBRA. TO JE, KROZ MAKETE, PRI­ČA I PODSEĆANJE NA PROHUJALO VREME ZA NAMA, KOJE NE SMEMO NIKAD DA ZABORAVI­MO.

IZLOŽBA „PRVI SVETSKI RAT U MINIJATURI”, POSTAVLJENA JE U GALERIJI SANU. KOLIKO JE AUTORA – MAKETARA RADILO NA MINIJATURAMA?

Makete su izradili članovi Maketarskog kluba „Oluj“, Beogradskog maketarskog kluba, Ma­ketarskog kluba „Novi Sad“, Maketarskog kluba „Panon“ iz Pančeva, Maketarskog kluba „Kastel“ iz Banjaluke, kao i naši prijatelji maketari koji nisu članovi klubova. Ukupno četrnaest ma­ketara. Prvi svetski rat je vrlo specifična tema za svakog maketara. Izazovi su jako veliki, pre sve­ga zbog nedostatka kvalitetnih fotografija iz tog perioda, što za posledicu ima da mali broj ma­ketara izrađuje makete sredstava iz ovog perio­da. Uprkos tome, mislim da smo uspeli da priv­učemo maketare da izlože svoje radove na ovoj izložbi. Sa preko osamdeset izloženih radova sa ovom temom, nema mesta nezadovoljstvu.

PORED MAKETA, DEO IZLOŽBE ČINE I ŠTAMPANI PANOI, KOJI DAJU DODATNU SLIKU O TOM PERIODU, OTKRIVAJUĆI DETALJE O DOGAĐAJIMA I TEHNOLOŠKIM INOVACIJAMA KROZ CRTEŽE I FOTOGRAFIJE, MAPE BORBENIH DEJSTAVA, ISEČKE IZ ŠTAMPE I TEKSTOVE. KOJU PRIČU STE ISPRIČALI?

Mislim da je priča o Prvom svetkom ratu, kao i priča o svim ratovima, pre svega, priča o stra­danju i patnji običnog čoveka. Prvi svetski rat je posebno interesantan s obzirom na obim op­eracija i tehničko-tehnološkim prodorima os­tvarenim sa obe zaraćene strane, a sve u cilju sticanja prednosti nad onim drugim, ma kako efikasna ili beznačajna ta prednost bila. Pred­nost se uvek ogledala u uništavanju, a rezultat je uvek isti – stradanje.

IZLOŽBA „PRVI SVETSKI RAT U MINIJATURI“ PRIVUKLA JE VELIKU PAŽNJU PUBLIKE. KAKO POSETIOCI REAGUJU NA POSTAVKU?

Verujem da je izložba jako interesantna. Mnoga sredstva iz tog perioda su zauvek izgubljena, što zbog činjenice da su uništavana u toku i pos­le rata, što zbog propadanja materijala od koga su izrađena, pre više od sto godina. Maketa, kao verni i umenjeni prikaz originala, omogućava da se sredstvo doživi onakvo kakvo je bilo. Videti kako su nekad izgledale letelice, vozila i plovi­la, stvara stvarno poseban i jedinstven doživljaj. Nadamo se da smo uspeli da taj doživljaj prib­ližimo i posetiocima izložbe.

ŠTA NAM SPREMATE U DECEMBRU?

U decembru, tradicionalno, u saradnji sa Muze­jom vazduhoplovstva, organizujemo Novo­godišnji kup, međunarodno maketarsko tak­mičenje. Ove godine će nam biti jedanaesto po redu. Takmičari nam dolaze iz Italije, Slovenije, Poljske, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Rumunije, Makedonije, Grčke, Turske i Rusije. Nadamo se da će ove go­dine i maketari iz Austrije imati priliku da izlože svoje radove na takmičenju.

U prostorijama Muzeja vazduhoplovstva se, 15. i 16. decembra, pored takmičenja, odvijaju i ra­dionice na kojima se prikazuju posebna znan­ja i veštine koje se koriste u maketarstvu. Ove godine ćemo imati radionicu posvećenu najm­lađim maketarima, zatim radionicu na kojoj će biti prikazane tehnike „ožičavanja“ aviona iz Pr­vog svetskog rata, a nadamo se da ćemo imati i predstavljanje knjige našeg autora iz oblasti vazduhoplovstva.

KAKO SE VI SNALAZITE SA MINIJATURAMA? KOLIKO JE TO OPIPLJIV POSAO?

Ne bih rekao posao, već uživanje – uči se, stal­no se uči, uvežbava i eksperimentiše. Nekad se ideje pretvore u izuzetne radove, nekad se po­kažu kao promašaji. Tu se istražuje, planira, pro­ba, proba ponovo… Razmenjuju se iskustva sa drugim maketarima, sreću izuzetni ljudi… Nešto što jednoga dana ne ide od ruke, sledećeg krene samo od sebe. Uživa se u svemu, pogotovo u ostvarenim zamislima i idejama.

NA ČEMU TRENUTNO RADITE?

Trenutno radim na avionu iz Prvog svetskog rada, engleskom DH.2. Kada se pojavio, pred­stavljao je prvi avion koji je mogao da uspešno parira Fokerovom jednokrilcu, prvom avionu koji je mogao da puca kroz elisu. DH.2 izgleda kao korito sa krilima i ima motor montiran pozadi, tako da ga elisa ne vuče, već gura, što znači da ne mora da se puca kroz nju. Posmatrajući sam avion, čovek ne može, a da se ne zapita: „Ovo je stvarno letelo?“. U isto vreme se shvati hrabrost i predanost ljudi koji su leteli u ovome koritu i obarali neprijateljske avione, po mnogo čemu superiornije.

TEMA DECEMBARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA JE CITAT IZ PREDSTAVE KOKANA MLADENOVIĆA „KADA BI SOMBOR BIO HOLIVUD“ – „JEDINO SNOVI NE MOGU NIKAD DA BRANKROTIRAJU“ O ČEMU SANJATE? OD ČEGA NE ODUSTAJETE?

Možda sam zašao u godine kada se ne san­ja previše, ali mislim da nikad neću prestati da učim. Maketarstvo omogućava da se isproba mnogo različitih stvari, materijala, tehnika i ra­zličitih pristupa u radu sa materijalima, sve sa željom da se što vernije dočara original. Inter­net je u fazi istraživanja i planiranja izrade ma­kete postao nezamenjivo sredstvo i nepresušan izvor podataka i fotografija o željenoj temi, što umnogome olakšava učenje, ali i komunikaciju sa drugim maketarima. Zadovoljstvo koje nas­taje iz uspešno ostvarene ideje je pokretač za dalji rad i usavršavanje, a tu je učenje na prvom mestu.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

THE VIVID IMAGINATION

SKRIVENE MOĆI NAJSKUPLJIH ETERIČNIH ULJA