in

STANJE MEDITACIJE ILI ČEMU ME JE BEBA PODUČILA

PIŠE: ANA STEVANOVIĆ, INSTRUKTOR YOGE
FOTOGRAFIJA: IZ PRIVATNE ARHIVE

Mali Teodor ima 50 dana. Toliko dugo je stano­vnik planete. Ima prodoran, ispitivački pogled, punačka zavodnička ustašca, duge umetničke prste i nežnost i osećajnost bebe. Voli da pos­matra prste. Miriše mirisom bebe, najlepšim na svetu.

Posmatram ga kako ulazi u arenu života. Tako krhkog, kako se suočava sa onim što mu se dešava u telu, dok se muči da provari tek po­pijeno mleko. Kako se suočava sa promenama ambijenta i okruženja. Kako steže svoje dve male pesnice kako bi se zaštitio od, odjednom, toliko novina.

Šta odrasli rade kada se suočavaju sa novim i nepoznatim? Isture bradu i grudni koš glumeći napad, ili se poviju u kiflu i pobegnu u strah i nepoverenje.

Šta mali Teodor radi? On je čista bespomoćnost. Njegova iskrena bespomoćnost je magnet koji osvaja srca i njegova zaštita. U stanju je da reorganizuje četu odraslih, za tili čas da im promeni živote. Svaka beba najlepše miriše i svaka beba ima tu moć.

Posmatram ga i razmišljam o milion puta pročitanim spoznajama mudraca: budite kao deca. Plačite iskreno i Život će vam dati ono šta vam je zaista potrebno. Budite ponovo razigrani, čisti i bezazleni..

Toliko našeg rada na sebi samo da bismo ol­juštili slojeve nagomilanih pogrešnih uverenja koje smo za života svesno ili nesvesno prih­vatili. Toliko potrošenog vremena da bismo se, opet, otvorili za neposrednost kakvi smo kao beba bili.

Razmišljam o tom putu. Zašto zatrpavamo blaga sa kojima smo se rodili, da bismo,pon­ovo, za života, tragali za njima? Zrelost uma. Da, to je ta igra života! Stičemo zrelost uma, neophodnu zrelost. A kada je steknemo, tada krećemo u potragu za izgubljenom čistotom, da bismo u spoju ta dva došli do celovitosti! Jednostavno zvuči, zar ne?

U toj potrazi, meditacija počinje.

Put meditacije je put ka ponovnom otkrivanju sveta spolja i unutra – neposrednim pogle­dom deteta bez predubeđenja. Radoznalim, ushićenim pogledom koji hoće da vidi i uči iz neposrednog iskustva. Kome je da padne i ponovo ustane zabava! Koje iskreno i plače i smeje se, sa puno poverenja da će biti zbrinu­to.

Sa takvim stanjem uma, meditacija počinje da daje plodove i znanje dolazi iz direktnog uvida.

Kada budemo u stanju da kristalno čistim po­gledom vidimo punoću i lepotu života, kako je beba vidi, tada će život imati uzvišeni smisao i svrhu. To sam od bebe naučila.

ŠTA MISLITE?

SASVIM DRUGAČIJA NOVOGODIŠNJA NOĆ

LJUDI SA SJAJEM U OČIMA