in

SLAGANJE PRIRODA I ENERGIJA

Anna Marković PlestovićPIŠE: ANNA MARKOVIĆ PLESTOVIĆ
FOTOGRAFIJE: PIXABAY.COM

Treba jesti prirodno, živeti prirodno, koristiti prirodne materijale, jer samo prirodno je dovoljno dobro, samo će nas priroda izlečiti, spasiti, usrećiti. A šta je prirodno?

Vrlo je teško, ako ne i nemoguće, odre­diti šta je zaista prirodno. Plastika nije prirodna, i drugi veštački materijali nisu prirodni, tu nema dvojbe. A šta je sa staklom – je li ono prirodno? Pretežno se i metal doživljava kao neprirodan, a drvo, cigla i kamen kao prirodni mate­rijali. Međutim, da li je prirodan drveni pod, obrađen formaldehidom i drugim hemijskim agensima u procesu obrade drveta? Da li se tu gde živimo može smatrati prirodnim nameštaj od rata­na, koji raste i obrađuje se na drugoj strani zemljine kugle? Jesu li solarne ćelije, koje koriste veštačke materi­jale za sprovođenje prirodnog procesa pretvaranja solarne u električnu i top­lotnu energiju, “prirodnije” od uređa­ja koji sagorevaju materijale nastale u prirodi (drvo, ugalj, nafta)? A naše uk­rasne biljke, da li one doprinose tome da naše okruženje bude prirodno, iako te biljke “prirodno” žive u vlažnim mračnim prašumama ili nekim drugim staništima, koja ni po čemu ne liče na naše okruženje?

Potraga za prirodnim i pitanja bez odgovora se mogu nastaviti unedog­led, jer se pretpostavka postojanja “prirodnog” zasniva na premisi da su ljudi kao pojedinci, i ljudsko društvo u celini, nešto sasvim različito od prirode, usled čega je, naravno, bilo šta dodir­nuto ljudskom rukom – neprirodno.

Feng Šui, koji je istovremeno prirodna i društvena nauka, ne pravi ovu razli­ku. Za Feng Šui je priroda sve. Sve što postoji – materijalno i nematerijalno, vidljivo i nevidljivo, živo i ne-živo, građeno ili nastalo – poveza­no je kroz Qi, koji je neka vrs­ta sve-energije i sve-materije, zavisno od toga da li se kreće ili ne. U tom smislu, ista mate­rija sačinjava nas i naš stan ili kuću, i ista energija kruži našim energetskim kanalima i našim prostorom. Kvalitet ove energije određuje našu prirodu, a i prirodu našeg prostora. Sklad ili nesklad ove dve prirode određuje “sreću i nesreću”, odnosno to koliko nas naše okruženje podržava u ostvarenju naše prirode, prirod­nom toku našeg životnog puta u skladu sa našom energijom, u nakupljanju i negovanju naše energije.

Kvaliteti energije ljudi i prostora u Feng Šuiju određuju se slože­nim kalkulacijama, ali svako, na neki način, oseća svoju osnovnu energiju, i ova energija se očituje i u tome šta biramo, kako uređu­jemo svoje okruženje, šta nas privlači. Od priloženih ilustracija izaberite sliku koja vas najviše privlači. Nemojte se vezivati za konkretne delove nameštaja ili za stilske odlike, nego pokušajte da birate prema opštoj atmos­feri: utisku otvorenosti ili zatvo­renosti, nostalgije i modernosti, mekoće i tvrdoće, prema domi­nantnim bojama i svetlu. Vaš izbor govori o tome koji tip ener­gije vas privlači, koji “element” je u skladu sa vašom prirodom.

Sad odaberite sliku koja vas, po opštem utisku, najviše asocira na stvarno uređenje vašeg pros­tora. Ako ste oba puta odabrali istu sliku, priroda vašeg prosto­ra je u skladu sa vašom ličnom prirodom, i vi se dobro osećate u svojoj koži i u svom prostoru. Ako se, međutim, odabrane slike razlikuju, to ukazuje na nesklad energija. Varijante nesklada i načini usklađivanja su preobim­na tema za ovaj tekst, alI ipak možete pokušati da se zbližite sa svojim prostorom. Pokuša­jte da utvrdite u čemu se slika koja vas je privukla razlikuje od vašeg prostora, i pokušajte da svom prostoru dodate kvalitet koji vam nedostaje.

Ako su u pitanju boje, njih može­te dodati u svoj prostor pomoću raznih stvari – zavesa, jastučića, prekrivača, tepiha, dekorativnih tapeta – lista je dugačka, a vaša kreativnost neograničena.

Ako vas je slika privukla slobod­nim prostorom, onda je vreme da razmislite o tome šta vam zaista treba u vašem prostoru, i da se oslobodite viška.

Smirenost koja vas privuče na nekoj slici ukazuje da treba da nađete izvore uznemirenosti u vašem prostoru.

Ukoliko vam nedostaje ušuš­kanost i udobnost koju vidite na nekoj slici, znači da vam je uređenje previše minimalistič­ko, i da vam je potrebna velika, duboka, mekana fotelja u kojoj možete da se sklupčate, ili jed­nostavno više stvari u prostoru.

Naravno, najbolje je ako sve to uspete da rešite biokompatibil­nim i eko frendli materijalima, jer u smislu kvaliteta Qi-a, ma­terijali koji nastaju agresivnim delovanjem na prirodni materijal ili supstancu, preuzimaju i nose tu agresiju, a agresivna energija nije energija rasta i života, nego energija uništenja.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MAGIJA INDIJE

PUTOVANJE KNJIGOM DO PRIRODE U SEBI