in

SELF COACHING

svetlanablagojevic1PIŠE: SVETLANA BLAGOJEVIĆ
FOTO: IZ PRIVATNE ARHIVE

“Self coaching” je knjiga nastala kao odgovor na spoznaju da se svi ponekad nađemo u situaciji kada nismo sigurni šta je najbolje da uradimo u datoj situaciji. Bez obzira da li smo i koliko radili na sebi, ponekad se osetimo zbunjeni, zatečeni, zaglavljeni.

Knjiga je namenjena svim ljudima koji žele da rade na sebi, svojim sposobnostima, željama, ciljevima, svim ljudima koji imaju za cilj da idu napred, bez obzira gde se sada nalaze.

Napisana je kao coaching alat koji nas vodi od otkrivanja stvarnih potreba i želja, preko preoblikovanja želja u ciljeve, do ostvarenja ciljeva. Na osnovu otkrivenih želja i sagledane realnosti, postavljamo ciljeve koji su specifični, jasni, razumljivi, merljivi, realni, ambiciozni, ali ostvarivi u zadatom vremenskom okviru. Knjiga nam pomaže da procenimo resurse potrebne za ostvarenje ciilja, kao i da sagledamo sa čime raspolažemo. Moći ćemo da precizno odredimo šta nam sve nedostaje i doći ćemo do odgovora kako da dođemo do potrebnih resursa. Otkrićemo šta sve može da se pojavi kao prepreka na putu ka ostvarenju cilja i naći ćemo načine kako da prevaziđemo eventualne prepreke. Savladaćemo tehnike motivacije sebe u istrajavanju na svom putu ka cilju.

U knjizi je određeno šest oblasti života: karijera, novac, odnos sa drugim ljudima, ljubav, lični rast i razvoj i slobodno vreme.

Glavna ličnost ove knjige je čitalac, njegov doživljaj pojedinih životnih oblasti, njegovi ciljevi, njegovi načini da ostvari ciljeve, njegovi motivi, njegovo zadovoljstvo u ostvarenju ciljeva.

U knjizi čitalac dolazi do vlastitih odgovora kuda i kako dalje.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

FIND YOUR ANSWER AND WORKING IN INNER SILENCE AND SPACE

ŽIVOT JE VELIKI DAR