in

SANJAJTE VELIKE STVARI

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: RAVISHANKAR BHOOPLAPUR
FOTOGRAFIJE: ARHIVA ROTARI KLUBA

RAVISHANKAR BHOOPLAPUR JE USPEŠAN PREDUZETNIK, KOJI JE RADIO NA RAZLIČI­TIM POZICIJAMA OD OSIGURANJA DO OSNI­VAČA MEDICINSKOG FAKULTETA NA UNIVER­ZITETU EKSAVIJER, PREDSEDNIK JE ROTA­RI KOMITETA ZA ULAGANJA, ČLAN ROTARI KUĆE SLAVNIH OD 2005. GODINE, KAO I BIV­ŠI GUVERNER ROTARI DISKTRIKTA 7255. MA­GAZIN “THE SOUTH ASIAN TIME” GA JE 2020. PROGLASIO ZA LIČNOST GODINE.

RAVISHANKAR BHOOPLAPUR BORAVIO JE U BEOGRADU SREDINOM SEPTEMBRA KAO GOST RC BELGRADE INTERNATIONAL U CI­LJU PREDSTAVLJANJA REZULTATA MEĐU­NARODNOG PROJEKTA POMOĆI BOLNICAMA U BEOGRADU, OBRAĆAJUĆI SE ČLANOVIMA RC INTERNATIONAL I PRISUTNIM AMBASA­DORIMA

OVO JE NJEGOVA PETA POSETA BEOGRADU.

KAKO STE SE PRIKLJUČILI ROTARI KLUBU?

Potičem iz jedne obične porodice, moji roditelji su i dan-danas živi. Mama ima 92, a tata 93 godi­ne. Kada sam bio mlađi, pridružio sam se jed­nom manjem klubu u svom selu gde je prosečna starost bila 73 godine i od njih 21, petnaestoro nije htelo da razgovara sa mnom jer sam bio pre­mlad. To me navelo da se pridružim Rotari klubu, da naučim kako da se umrežavam sa ljudima, kako da im pomognem i kako da izgradim sebe u osobu koja sam danas. Zahvaljujući Rotari klubu, otkrio sam ljubav prema pomoći drugima.

ZAŠTO BAŠ ROTARI KLUB?

Moja žena je takođe član Rotari kluba, kao i njen otac, tako da već imamo dugu tradiciju članstva i pomoći koju pružamo u svetu. Rotari klub na go­dišnjem nivou donira 150 miliona dolara, a mimo toga aktivno učestvuje i pomaže u različitim sfe­rama kako bismo ljudima poboljšali uslove života i rada.

RADILI STE VEOMA USPEŠNO U OSIGURAVAJUĆIM KUĆAMA U AMERICI.

Osiguranje mi je oblikovalo život. Kako biste us­peli na tom polju, morate biti veoma disciplinova­ni. Radio sam za AXA mnogo godina i postao je­dan od najuspešnijih agenata za osiguranje. Ta­kođe sam bio na Zidu poznatih. Zahvaljujući tom iskustvu i listi klijenata, uspeo sam da za svoje ideje pridobijem donatore koji bi uložili sredstva za pomoć.

KOJA JE FORMULA VAŠEG USPEHA?

Formula uspeha dolazi prvo – iz mojih radnih na­vika, drugo – racionalno upravljam vremenom. Razmišljam unapred o tome šta treba uraditi, danas, sutra, za tri meseca. Podsticaj je takođe važna činjenica. Ljudi koji rade na Univerzitetu Eksavijer su motivisani su za svoj dobar i napo­ran rad, njihov marljiv rad je priznat i prihvaćen. Ono što me vodi dalje ka uspehu je da puno či­tam i to mnogo stručnih knjiga iz kojih puno učim.

STRAST ILI INTUICIJA KAO UNUTRAŠNJE VOĐSTVO? ŠTA JE ONO ŠTO SLUŠATE?

Ne radim sve ono što Rotari predloži, radim samo ono u šta verujem, a to su obrazovanje, zdrav­lje, mir, pomoć unesrećenima. Rotari mi je dao samopouzdanje, priliku da svi sarađujemo. Da stvorimo mir. Rotari mi je pružio i mnoštvo po­znanstava i prijatelja.

PUNO PUTUJETE I RADITE RAZLIČITE STVARI U ISTO VREME. KAKO USPEVATE?

Umem da se brzo regenerišem. Za razliku od drugih koji svakodnevno rade samo jedan posao, dođu kući i sledeći dan su opet u poslovnoj maši­ni, umem da iskoračim iz ustaljenih matrica živo­ta i rada. Kada imam slobodnog vremena, čitam o motivaciji i uspešnim ljudima, takođe usklađu­jem vreme prema prioritetima i uživam u tome šta radim. Na primer, petak je dan za rad u Rotariju i dodeljivanje grantova. Kako dodeljujemo puno pomoći, skoro svake nedelje imamo nove zahte­ve tako da ih analiziramo i procenjujemo.

ŠTA MISLITE ZAŠTO POSTOJI NEUSPEH?

Moje iskustvo u Rotari klubu je pokazalo da ljudi iako imaju ideje nisu uvek sposobni da ih sprove­du jer im fali finansijska pozadina. Sve što treba uraditi je da samo pitaju za pomoć. Da traže po­moć od drugih koji su u mogućnosti da to učine. Najvažnije je imati želju da se pomogne ili uradi nešto. Uvek je važno pitati i zato hrabro pitajte. Moje iskustvo govori da ljudi ne pitaju zbog svog ega, a možemo dobiti dva odgovora: pomoći ću ti ili neću.

A ZAŠTO POSTOJI USPEH?

Uspeh postoji zato što ljudi veruju u ideje koje ih vode, veruju da će svojim znanjem i iskustvom doprineti boljem svetu. Uspeh postoji zato što su spremni da pitaju za pomoć. Ja sam od svoje prve plate donirao skoro pola zarade i time po­kazao da naše malo nekom znači mnogo. Uspeh znači da verujete u pobedu.

GRANT KOJI STE DODELILI SRPSKIM BOLNICAMA – ŠTA ZNAČI ZA VAS I ZA SRBIJU?

Veliki grant znači da je sve moguće i da ne treba da sanjate male nego uvek velike stvari. Srbija je zemlja u koju treba investirati. Rotari klub je dao ovu veliku donaciju da se kupe defibrilatori za četiri zdravstvene ustanove. Hitnu pomoć u Beogradu, Urgentni centar KC Srbije, Kliniku za kardiologiju KC Srbije i Kliniku za urologiju KC Srbije. Ove četiri izabrane zdravstvene ustanove opslužuju većinu stanovništva Srbije, uključujući i ljude iz unutrašnjosti i ruralnih sredina koji mo­raju da putuju radi pomoći. Ovim donacijama i obukom odgovarajućih zdravstvenih radnika, po­moći ćemo najvećem broju pacijenata.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

TO KNOW MALAYSIA IS TO LOVE MALAYSIA

SHE CREATES POSITIVE THINGS AND MOVES POSITIVE PEOPLE