in

PREPLET, ZAPLET, TROKORAK

FOLKLOR MOJ PUT RAZVOJA

PIŠE: LJUBICA KOVAČEVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

Da li ste se ikada zapitali koliko ste mladi du­hom?

I šta uopšte znači biti mlad duhom?

Da li je moguće biti takav čak i onda kada smo uveliko ozbiljni i odrasli ljudi?

Šta može da razgali taj duh?

Život je kao Rubikova kocka, potrebno ga je sagledati sa više strana da bi se došlo do do­brih rešenja.

A od nas samih zavisi koji put biramo.

Živeći u ovom užurbanom vremenu, u kome je važno grabiti svaki momenat da bi se obez­bedio pristojan život sebi i porodici, vodimo se mišlju kakvi vidovi zabave nam stoje na ras­polaganju posle napornog dana na poslu. Da li radije biram sedenje na kauču i gledanje te­levizijskog sadržaja koji bi umnogome uticao na oblikovanje stanja mog uma ili bih to vreme radije provela družeći se sa prijateljima i baveći se folklorom? Odgovor je očigledan i logičan. Kada jednom osetite scenu, tu energiju koja vam opije i dušu i telo, onda to volite večno. Folklor nije samo igra, korak-dva desno – četiri levo, za igrača je folklor način života i vid ko­munikacije. Folklor je život. Folklor vas tera i razvija u više pravaca. Uči nas osnovama druš­tvenih načela, empatiji, motivaciji da nikada ne odustanemo od naših ciljeva i snova. Uči nas upornosti da svakim korakom dokažemo da će takvu emociju osetiti svako ukoliko se predano i istinski posveti onome čime se bavi sa puno ljubavi. Jer samo otvoreno srce može primati darove.

Aplauz i ovacije publike su nepogrešiva potvrda da smo uspeli da prenesemo tradiciju i običaje jednog naroda, iskazane kroz igru, kroz duhov­no i emotivno stanje svakog igrača – pojedin­ca, da smo uspeli da osete makar delić prošlog vremena i tako dotakli najtananije emocije. E, onda znaš da svaka kap znoja i minut prove­den u sali vrede. To nadahnjuje. Inspiriše.

Folklor predstavlja vid umetnosti koji se od davnina prenosio „sa kolena na koleno“, te je bitan čuvar našeg kulturnog nasleđa, identiteta i bogate baštine. Narodna igra, pesma, nošnja su dragocen deo našeg nacionalnog kulturnog izražavanja, po kome smo prepoznatljivi među drugim narodima. Narodna nošnja zauzima istaknuto mesto u kulturi i tradiciji srpskog na­roda. Po načinu odevanja, prepoznavalo se ne samo odakle je ko, već i verski, socijalni i brač­ni status.

Folklor nas uči, kroz putovanja i druženja sa drugim narodima i njihovim kulturama, da vred­nujemo svoje, a uvažavamo tuđe. Uči nas isto­vremeno da poštujemo različitosti i kako da na­učimo da živimo sa njima.

Čemu nas još folklor uči?

Pored savladavanja koreografija, kroz niz po­vezanih koraka, folklor nas uči da razmišljamo o sebi, o odnosima s drugima oko sebe, o svo­jim osobinama i postupcima, da doživljavamo i uvežbavamo brojne situacije koje čine svakod­nevni život. Na probama učimo da budemo tim. Ta povezanost igrača u kolu nas uči da smo niko i ništa kada smo sami na sceni, jer igre ne bi ni bilo da se igrači među sobom ne razu­meju, da nisu upućeni jedni na druge, da jedni druge ne motivišu da ne odustanu lako, pa su to i veoma važne životne lekcije. U kolu se po­štuje onaj koji je u tom trenutku najbolji, bez ob­zira na starosno doba, hijerarhiju u poslovnom okruženju, obrazovanju, materijalnom statusu. Time se učimo da ne budemo gordi, da smo svi jednaki, a sa istim i jasnim ciljem. Tako nas fol­klor ustrojava malo drugačije od realnog živo­ta. Tera te da misliš na sasvim drugačiji način. Svakim korakom, razvija se osećaj za povere­nje, igrači se zbližavaju, te su to prijateljstva za ceo život, brojna kumstva i mnoge velike ljuba­vi krunisane brakom.

A znate li kakve su naše probe?

Ispunjene šalom, dosetkama i velikom količi­nom smeha. Lica koja su uvek nasmejana. To ne znači biti neozbiljan i da životne zadatke ne shvatamo odgovorno. Naprotiv, sagledavajući životne situacije iz komičnog ugla, pokazujemo sebi i drugima da možemo da povežemo različi­te aspekte u životu na nov i kreativan način. Da je taj humor ohrabrujući, da je smeh dobrona­meran i od srca. Da je lekovit. Da kroz umetnost zvanoj folklor, uspevamo da sačuvamo svoju unutrašnju vitalnost i mladalački duh, jer nas ona raduje i ispunjava neopisivom pozitivnom energijom. Koliko puta sam dolazila na probe neraspoložena i videvši drage ljude već sam se bolje osećala, a nakon sat vremena igre se vratila kući srećna i zadovoljna, ispunjena neo­pisivom energijom, spremna za nove radne po­bede i svakodnevne obaveze.

Kakav ja utisak ostavljam u očima drugih?

Kao osoba koja se ludo zabavlja, uživa u dru­ženju i putovanjima, koja je vedra i ima dosta životne energije koju širi oko sebe, koja zrači unutrašnjom vitalnošću i deluje da se dobro i uspešno nosi sa svakodnevnim problemima. Što je zaista i tako. Kao majka četvoro dece, razapeta između školskih i vanškolskih oba­veza, sa dva posla, nekada se zaista osećam kao Alisa u zemlji čuda, pomalo izgubljeno, ali svakako radoznalo da, baš kao i ona, traženju rešenja životnih okolnosti pristupam istražuju­ći nove vidike, ne zatvarajući se u čauru, već otvorenog srca i uma.

Možda i najvažnija stvar vezana za folklor jeste da je vrhunski trening za mozak. Odlična fizička aktivnost koja nam može pomoći u razvoju br­zine, okretnosti i koordinaciji ruku i nogu. Kroz pokret tela i slušanje muzike, izvodi se kom­pleksno kretanje tela.

Polukrug, krug, lesa, dijagonala, sinkopa, troko­rak, otkorak, dvokorak, preplet, zaplet, ropota, ukršteni korak… i u jednom trenutku svi ti koraci naprave nešto sa tvojim telom i nastane pokret i igra. Zvana umetnost.

I da rezimiramo – čarobni duh je u nama. Da bismo ostali mladi duhom i sačuvali svoju unu­trašnju vitalnost možemo preduzeti neke jedno­stavne korake: aktivirati se u umetnosti koja nas raduje, početi pomalo razmišljati na nov način, otkriti nove vidike i interesovanja i sve to začiniti odmerenom dozom humora. Zahteva više truda i hrabrosti, ali se isplati. Pokušajmo unutrašnje dete u sebi da oduševimo i ono će nam vratiti, darujući nam unutrašnju mladost i vitalnost.

ŠTA MISLITE?

101 Poena
Upvote Downvote

MOJA VIZIJA

„PONOSNA SAM NA TO ŠTO JESAM“