in

PLANOVI ZA 2020.

PIŠE: JASMINA MRDALJ, ASTROLOG, OLI LIFE COACH, BA­HOV PRAKTIČAR, INTUITIVE AND SUCCESS COACH, OSNIVAČ BRENDA NATURAL & ASTROHEALING KOZMETIKE @yassessential
INSTAGRAM: @salonunutrasnjelepoteispoznaje

Dok sumiramo događaje tekuće godine, pravimo velike planove za sledeću, 2020. godinu, željno iščekujemo šta će ona doneti i da li će ispuniti naša očekivanja i želje srca.

U astrološkom smislu, sam početak godine tre­ba iskoristiti za postavku dugoročnih ciljeva i pla­nova, kao i projekata, posebno svega onoga što zahteva veliki trud, fokusiranost, istrajnost i dos­lednost u vremenu. To nisu planovi od danas do sutra, niti se mogu ostvariti u kratkom vremens­kom periodu. Stelijum planeta u Jarcu, postavljen u četvrtoj kući, tačno za Novu godinu, donosi da ćemo se baviti temeljima, onim koje treba srušiti da bismo postavili sve ono što će biti stabilnije u vremenu, jer sada mi donosimo odluku i držimo Ključ našeg sveta u rukama. Sve ono što je sta­ro, dotrajalo, beskorisno, ostavićemo iza sebe. Bavićemo se genetikom, usvojenim obrascima ponašanja, porodicom i onim što smo od njih dobili kao teret. Međutim, taj teret upravo sada možemo pretvoriti u snagu da istrajemo u prom­enama koje smo zacrtali sebi. Na ovim prostori­ma u ponoć, uoči Nove godine, podznak će se nalaziti u znaku Vage, što je pokazatelj da ćemo se baviti odnosima, posebno emotivnim partner­stvima i brakom, ali i saradničko-poslovnim odno­sima. Bićemo usmereni na slobodu i zabavu, više ćemo težiti vezama u kojima nismo sputani i u okviru kojih nas ograničavaju i manipulišu. I upravo 2020. takav odnos i možemo dobiti. Ljudi će biti usmereni na udruživanje, saradnje, novine i promene. Puno ljudi će se baviti gradnjom, zemljoradnjom, pokretanjem privatnog biznisa, takođe, mnogi će biti zainteresovani za duhov­nost, meditacije, duhovni aspekt života, alterna­tivnu medicinu. Ove godine više ćemo se vraća­ti prirodi, prirodnom isceljivanju i balansu kroz prirodu, jer će ljudi biti osetljiviji. Puno planeta u zemljanom znaku je pokazatelj da ćemo mnogo toga što smo započeli u 2019. i prethodnim go­dinama sada konkretizovati i realizovati. Tranzit Jupitera kroz znak Jarca pomoći će u ostvarenju svega onoga što ste vizualizovali u prethodnih 12 meseci. Sada ćete razviti odlučnu strategiju kako ćete sprovesti svoj plan, posebno u polju svoje profesije i karijere. I baš to je potrebno! Dis­ciplina, red, rad, upornost i fokus.

Početak proleća će mnogim osobama doneti veliku prekretnicu u životu, nekome ove godine i veliko bogatstvo ili barem značajnu svotu novca kada se Jupiter spoji sa Plutonom, pa razmišlja­jte u tom pravcu kako da unovčite ono što radite.

Ključ sveta ove godine definitivno je u preuziman­ju odgovornosti za sopstveni život, kao i za sop­stvenu sreću. Puno planeta u Jarcu upravo to traži od svakoga, kroz neko životno polje poseb­no. Upornost će se isplatiti, a da biste uspeli u ostvarenju svojih planova potrebno je da fokus stavite u daljem vremenskom periodu. Motivaci­ja treba da bude nešto kvalitetno, što može da se postigne kroz predanost i ozbiljnost, u nameri da nam život bude kvalitetniji.

Dešavanja u odnosu na podznak:

Ovnovima je naglašeno deseto polje, što će se odražavati kroz karijeru i profesiju. Neko će započeti sopstveni biznis, neko će biti unapređen i biti odgovoran za još više ljudi i projekata.

Bikovima je naglašeno deveto polje, što je polje svrhe i smisla života, potrebne veštine i obrazo­vanje da bi se uspostavila karijera, legitimitet i sudski procesi za dobijanje dozvola, radnih viza, viza i pasoša, sertifikata, polje fakulteta i inos­transtva.

Blizancima je naglašeno osmo polje i oni će se najviše od svih suočavati sa svojim strahovima, kompleksima, blokadama, vezanosti za druge i za novac, neko će prolaziti kroz razvod, ali i ozbil­jne transformacije ličnosti.

Rakovima je naglašena sedma kuća, a to je kuća braka, partnerstava, kao i poslovne saradnje, polje javnosti. Mnogi će imati poteškoće kroz ovo životno polje, neki će pomišljati i na razvod ili slobodniju vrstu odnosa. Partnerstvo sada postaje teret i obaveza. Mnogo ćete razmišljati da li je odnos vredan vašeg truda i odricanja, koliko ste spremni da se žrtvujete.

Lavovima je naglašeno šesto polje, što će doneti odgovornost prema sop­stvenom zdravlju, poslu, rutini i svakodnevnim obavezama. Biće potrebno menjati navike u ishrani, vežbanju, radnom okruženju, prema sebi.

Devicama je naglašeno peto polje, što je polje ljubavi, kreativnosti i talenata. Razmišljaćete koliko ljubavi i uživanja imate u svom životu i da li ste ispunje­ni. Nekome će doneti veću odgovornost prema deci.

Vagama će biti naglašeno četvrto polje, što donosi veću pažnju, okupira­nost i brigu prema porodici, temu prodaje, kupovine ili obnove kuće ili stana, pokretanje privatnog biznisa, veću briga prema roditeljima.

Škorpijama je naglašeno treće polje, što će doneti veću ozbiljnost i odlučnost u sprovođenju ideja i planova, neko će potpisati dugoročne ugovore ili raskinuti takav ugovor kao što je bračna zajednica. Neko će se baviti trgovi­nom ili marketingom, čak i podučavanjem i učenjem.

Strelčevima je naglašeno drugo polje, pa će se oni baviti pitanjima pokretne imovine i novca, ali i sistemom vrednosti, u kojem će biti potrebnu napraviti ozbiljnu reformu. Neko će investirati veću sumu novca u lične projekte.

Jarčevima je naglašeno prvo polje i oni će biti glavni akteri 2020. godine, jer će sve planete prolaziti kroz prvu kuću koja predstavlja njihov identitet. Oni će biti prozvani da konačno otkriju i svetu i sebi ko su i kakvi su, šta zaista žele i da to konačno mogu da ostvare.

Vodolijama je naglašeno dvanesto polje, što govori da će se osobe baviti svojim kompleksima, blokadama, potisnutim sadržajima i strahovima. Oni će najbolje iskoristiti ovu godinu ako se osame i posvete dubljim istraživan­jima sebe kroz duhovni aspekt života, ali i kroz izučavanje određenih oblasti kojima se bave.

Ribama je naglašeno jedanaesto polje, što jesu svi projekti, posebno human­itarnog karaktera, sloboda i prijatelji, različite grupe ljudi, kolektiv, udruženja. Oni će ostvarivati svoje ambicije kroz kontakte sa ljudima koji im mogu po­moći.

Zapamtite da ste sami kovač svoje sreće i da ste odgovorni jedino za sopst­venu reakciju na svet, ljude i okolnosti.

Želim vam uspešnu Novu godinu. Uzmite ključ svoje sreće i svog života u svoje ruke.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ZDRAV ŽIVOTNI STIL

JANUAR 2020: IZAŠAO JE NOVI BROJ E-MAGAZINA RYL