in

PARALAKS

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: BOJAN DŽODAN
FOTOGRAFIJE: BOJAN DŽODAN

BOJAN DŽODAN, FOTOGRAF, DIGITALNI, VI­ZUELNI UMETNIK, ISTRAŽIVAČ, NOVINAR. AUTOR JE BLOGA PARALAKSA. KROZ SVOJU PRVU KNJIGU POD NAZIVOM „PARALAKSA“ SKREĆE PAŽNJU NA NEKE BITNE IDEJE IZ NAUKE I UMETNOSTI.

BOJAN NAS KAO FOTOGRAF VODI U SVOJE ČUDESNE SVETOVE PIKSELA I LEPOTE TRE­NUTKA KOJE OPAŽA I KREIRA SVOJIM UMOM I VIZIJOM, A REČIMA OBJAŠNJAVA I DAJE VI­ĐENJE I SHVATANJE STVARNOSTI U KOJOJ SE NALAZIMO.

ODAKLE OPČINJENOST FENOMENIMA?

Deluje mi kao da se odgovor na pitanje sam nameće, jer fenomeni su fenomenalni. Fenome­nom nazivamo ono što nas opčinjava za razliku od svega drugog u čemu ne prepoznajemo feno­mene. Pitanje je samo kako se odlučujemo koje od tema i ideja ćemo prepoznati kao fenomene. Upravo to i jeste najveći zadatak Paralakse da pokuša da razdvoji i prepozna ideje koje će do­prineti razumevanju sveta oko nas više od nekih drugih.

ŠTA NAM KAZUJEŠ SVOJOM KNJIGOM „PARALAKSA“? KOLIKO SI JE DUGO PISAO, ZAŠTO KRATKA FORMA PRIČA I KOLIKO IH JE?

Osnovna ideja je bila da se u kratkoj pisa­noj formi skrene pažnja na neke bitne ideje iz nauke i umetnosti, ali tako što im se pristupa iz neočekivanih uglova koji time upotpunjuju razu­mevanje sveta oko nas. Upravo zato je glavna poruka da je dobro steći naviku da sve što sma­tramo činjenicama proveravamo i dopunjavamo pristupajući im stalno iz što više uglova. Priče su pisane tri godine i u toku tog pisanja sakupile su skoro 30.000 pratilaca na društvenim mrežama, pa upravo zbog te velike zainteresovanosti se ja­vila ideja da se priče dorade i plasiraju u obliku knjige. U knjigu su ušle 124 priče koje su siste­matizovane tako da su dobile novi smisao.

KNJIGA JE U STVARI VODIČ ZA RAZUMEVANJE STVAR­NOSTI. KOJE I ČIJE STVARNOSTI?

Od svih mogućih stvarnosti, Paralaksa se bavi baš onom zajedničkom. Samo treba uzeti u obzir da kada govori o zajedničkoj stvarnosti u svom racionalnom pristupu Paralaksa pokušava da je izgradi kao presek svih pojedinačnih stvarnos­ti, dok pokušavajući da bude što tolerantnija u svom pristupu zajedničku stvarnost posmatra kao uniju svih mogućih.

KAKO SI BIRAO SVOJE JUNAKE I PRIČE? ADAMA, MIKELANĐELA, ČARLS DARVINA, KINGA KONGA, AL­ISU U ZEMJI ČUDA?

Oni su birani samo kao nosioci ideja, pa su pravi junaci priča u stvari ideje. Iako su priče vrlo krat­ke, one se dotiču i nekih ozbiljnih tema. Osim što su zastupljene teme iz nauke kao što su crne rupe, Šredingerova mačka, kvantna fizika, veliki prasak, paralelni svetovi, u pričama je lako prepoznati i feminističke momente, probleme manjinskih pra­va u društvu, ulogu nevladinih organizacija, odgovornosti društva i vlasti, probleme nekritičkog prihvatanja ideja koje plasiraju religijski kultovi. Te ozbiljnije teme začinjene su jednostavnim i pristupačnim pričama koje se bave time kako je dizajnirana fudbalska lopta, šta bi na postojanje Kinga Konga rekla matematika, koja je veza između gremlina i računarskih bagova…

KADA SI SHVATIO DA JE PORED FOTO-APARATA TVOJA VELIKA LJUBAV I PISANJE, NAUKA, UMENTOST I CIVILIZACIJA?

Opčinjenost naukom je starija od ljubavi prema fotografiji, jer sam već studirao fiziku kada je fotografija postala moj hobi, a tek kasnije je prerasla u profesiju. Posebno mi je bilo drago što su tekstovi koje sam pisao jako brzo stekli mnogo veću publiku nego višegodišnji trud koji sam uložio u fotografisanje iako je fotografija pristupačniji oblik izražavanja. O tome kako je došlo do ideje nastanka paralaksi i gde sam ih kao kratke priča prepoznao još u detinjstvu govori se i u pogovoru knjige.

PREDGOVOR ZA KNJIGU JE NAPISAO IGOR RILL, GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK ČASOPISA „NATIONAL GEOGRAPHIC SRBIJA“.

Podrška Igora Rilla mi je posebno značila u ovoj mojoj avanturi. Igor je bio urednik NG Srbija 15 godina i veoma mi je značilo što je on prepoznao sadržaj Paralakse kao nešto interesantno i kvalitetno. Portal NG je preuzeo i objavio nekoliko mojih tekstova, a iz toga je proizašlo i divno prijateljstvo. To što je baš Igor napisao predgovor je upotpunilo već ispunjen san da Heliks objavi moju prvu knjigu.

ŠTA TRENUTNO FOTOGRAFIŠEŠ?

Paralaksa portal u svojoj misiji širenja ljubavi prema nauci i umet­nosti se ne obraća samo kratkim pričama, već u još dve forme, a to su foto-paralaksa i refleksija. Foto-paralakse nastaju tako što fotografišem neko kulturno obeležje našeg regiona i tu fotografiju dopunjavam kratkim komentarom, dok refleksije pokušavaju da os­veže racionalni pristup portala i poetično pristupaju raznim temama, a uvek ih prati specifična crno-bela apstraktna fotografija. Tako da sam zbog Paralakse dobio još dva zadatka da gde god se nađem tražim novi sadržaj za foto-paralaksu i refleksiju.

MOŽEMO LI DA OČEKUJEMO NEKU IZLOŽBU?

Upravo taj materijal koji sakupljaju foto-paralakse i refleksije deluje kao nešto iz čega bi mogla da se izrodi nova izložba ili čak nova knjiga.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MOLITVA ZA SVE

OD ZEMLJE KA NEBU