in

NARCIS I RUŽA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: DANIELLA KORDIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

DANIELLA KORDIĆ JE AUTOR AUTOBIOGRAF­SKE PRIČE , O BOLNOM ODRASTANJU U PORODICI GDE NIJE VLA­DALA LJUBAV, VEĆ DOMINACIJA NARCISO­IDNE MAJKE, GDE SU PSIHOANALIZA I DU­HOVNOST UVEK BILE ISPREPLETENE. TAMO GDE PSIHOANALIZA NIJE IMALA ODGOVOR, DUHOVNOST JE NUDILA SVOJA REŠENJA – TO JE DVOJAC KOJI SVOJIM SADRŽAJNIM DUBINAMA U SVAKOM LJUDSKOM BIĆU BUDI JEDINSTVENO DETE LJUBAVI KOJE ZNA OD­GOVOR NA PITANJE ”ZAŠTO”.

DANIELLA JE ZAVRŠILA STUDIJE PSIHOANA­LIZE U LONDONU, A 2018. GODINE JE SVOJE ZNANJE I ISKUSTVO PRETOČILA U KNJIGU, U KOJOJ JE KROZ INTIMNU I LIČNU ISPOVEST, PROŽETU NAUČNIM POGLEDOM, ISPRIČALA PRIČU O NARCISOIDNOM POREMEĆAJU, IS­CELJENJU I OPRAŠTANJU.

DA BI NAPISALA KNJIGU „NARCIS I RUŽA“ DO KAKVIH SI SVE BOLNIH SPOZANJA MORALA DOĆI?

Knjiga Narcis i ruža rezultat je mnogih životnih spoznaja koje su tijekom mog unutarnjeg evolu­cijskog procesa pronašle svoj put iz nesvjesnog u svijest. U knjizi stoga pišem o ruži koja je krenu­la u potragu za toliko željenom slobodom. Dakle, ruža je dugi niz godina provela iza rešetaka narci­sova zatvora i kada je napokon shvatila da joj bo­ravak u toj zagušljivoj, tamnoj prostoriji ne može donijeti ništa drugo nego bolest i smrt, smogla je hrabrosti i napravila korak u bolji svijet. Taj isko­rak nije bio nimalo lak, jer ga je pratila spoznaja i priznanje dugogodišnjeg dragovoljnog boravka u sumornom i tmurnom okruženju. Njezina tada još nepoznata sjena kao da je oduvijek privlači­la mračnu buksu u kojoj mora odraditi svoju ži­votnu kaznu. Ruža je trebala dokučiti odgovore na krucijalna pitanja kako bi uspješno razriješila dramu koja se vrtjela u sjenovitom području nje­zina uma i u konačnici doći do željenog svjetla svoje nove životne priče.

KAKAV JE NARCISOIDNI UM – KAKO GA PREPOZNATI?

Narcisov um je proračunat, manipulativan i be­skrupulozan. Narcis neće birati sredstva kako bi lukavim emocionalnim potezima uveo žrtvu u iskrivljenu viziju njezine realnosti. Polako i smi­šljeno, on će žrtvu izolirati od izvanjskog svijeta i u njezinim očima sebe prikazati kao ”zaštitni­ka” u kojeg ona može imati puno povjerenje. Kad stekne žrtvino povjerenje, psihološki će manipu­lator započeti metodu ”laganje-poricanje.” Dakle, uvjerljivo lažući, narcis ujedno i poriče ono što je izrekao, te na taj način ukazuje na problem u žr­tvi. Narcis koristi projekcije svojih zlokobnih stre­lica pomoću kojih prebacuje na žrtvu krivnju i ne­stabilnost. Žrtva počinje sumnjati u sebe, osjeća se nesigurnom i zbunjenom, te preispituje svoj zdrav razum. Postaje nemoćna i bolesna, zatvo­rena u narcisoidnom umu patološkog nasilnika.

Kad je posrijedi prepoznavanje narcisoidnog uma, psihološki zdrava osoba prepoznat će ma­nipulatora, doduše katkad će joj trebati neko vri­jeme da razluči njegove smišljene, proračunate poteze, budući da narcis vrlo pomno bira svoje životne pothvate, no uz mudro oko svoje svjesno­sti, zdrava će osoba znati s kim ima posla. Među­tim, kad je riječ o osobi (navedeni primjer) u čijim se psihološkim obrascima dade detektirati uloga žrtve, to je sasvim druga priča. Žrtva će ponaj­prije trebati krenuti u razriješavanje svog unutar­njeg konflikta kako u budućnosti ne bi ušetala u narcisov emocionalni zatvor.

KAKO MU SE SUPROTSTAVITI ILI GA PRIHVATITI?

Želimo li sačuvati svoje psihičko zdravlje, narcisu se ne smijemo suprotstavljati niti pri­hvatiti njegove projektivne identifikacije. Ako mu se pokušamo suprotstaviti, to bi značila da ćemo permanentno izvlačiti kraći kraj u tom odnosu budući da narcis uvijek ima pra­vo. Pristanemo li, s druge strane, na njegovu igru, svojevoljno ćemo prihvatiti ulogu žrtve. Što duže boravimo u ulozi potčinjenog, teže ćemo se iz nje izvući. Svi oni koji su se zbog nekog razloga našli u narcisovoj klopci, tre­bat će prodrijeti u dubinu svojih emocionalnih sadržaja i zapitati se što ih je to ponukalo da energetskom vampiru dopuste ulazak u svoj svijet. Neki će spoznati da u sebi nose obras­ce koji privlače nasilnika budući da njihovo unutarnje dijete ima podsvjesnu potrebu po­tvrditi iskrivljenu sliku ljubavi koju je dobilo od svojih roditelja. Takvi će ljudi trebati proći unutarnjim razvojnim fazama emocionalnog odrastanja kako bi se iscijelili i oslobodili nau­čenih uvjerenja koja ih guše i sputavaju.

ŠTA TI JE BILO NAJLAKŠE, A ŠTA NAJTEŽE U PISANJU OVE KNJIGE?

Najlakše je napisati životne priče, no nešto složeniji proces je uskladiti njihove sadržaje s psihoanalitičkim obradama i analizama. Po­seban izazov predstavljale su mi psihološke činjenice kojima sam trebala potkrijepiti razli­čite životne priče.

KAKO JE IZGLEDALO ODRASTANJE UZ MAJKU – ENER­GETSKOG VAMPIRA I SUOČAVANJE SA TRAGEDIJOM PORODICE, SAMOUBISTVOM OCA?

Iskustvo koje sam dobila odrastajući u obitelji u kojoj su dva člana (majka i brat) bolovala od narcisoidnog poremećaja osobnosti obilje­žio je cijeli moj život. Kako je izgledalo moje odrastanje? Nas četvero – otac, majka, brat i ja – već u startu smo se podijelili na ”dvoje naprama dvoje.” Dakle, dva narcisa u sukobu s dvoje empata. Otac je bio veoma osjetljiva osoba koja je pokleknula pred emocionalnim zamkama koje mu je tako vješto postavljala moja majka, odnosno njegova supruga, i nje­zina također narcisoidna majka. Bio je u ma­njini. Gledala sam kako tone i dotiče samo dno, vučen nevidljivim, ali moćnim silama svojih skrvanih osjećaja, na kraju odustajući od života. Čim mi se pružala prilika, napusti­la sam kuću u kojoj sam rasla. Nisam želje­la biti dijelom životne utakmice koju nikako, na tom igralištu i s tako raspoređenom moći, nisam mogla dobiti; nikada se ne bih mogla ravnopravno suprotstaviti dvojcu koji je imao istu životnu energiju.

KOME JE NAMENJENA KNJIGA „NARCIS I RUŽA“?

Knjiga je namijenjena svima onima koji su krenuli putem svoje evolucijske staze na kojoj su voljni otkrivati neke nove dimenzije svog postojanja.

KOJA JE MOĆ SVETLOSNE ISTINE?

Moć svjetlosne istine nova je svijest koja izra­nja iz rastvaranja ego-identiteta. Ruža je u knjizi uspjela izaći iz narcisove kontrole i po­stala slobodna. Spoznala je da njezina izvor­na moć ne leži u prividnoj snazi ega koji je ve­ličao njezinu ulogu žrtve, očekujući od drugih sažaljenje i potporu. Njezina moć je spoznaj­na istina o onome tko ona zapravo jest. Ruža je prepoznala svoj unutarnji prostor svete tiši­ne iz kojeg izvire njezin jedinstveni potencijal. Probuđenim djelovanjem ona sada širi moć svjetlosne istine u smjeru svih onih koji su voljni otkrivati vlastitu izvornu snagu. A nar­cisi? Hoće li oni otkriti moć svoje svjetlosne istine? Ego istina za njih je najdalje do kuda mogu stići. Sve dok žive u okviru egoističnog uma, koračat će mali u svojoj lažnoj veličini. Prava snaga nalazi se u svjetlosnoj istini koja je dostupna onima koji su izašli izvan okvira svojih egoističnih ograničenja.

TEMA SEPTEMBARSKOG IZDANJA RYL MAGAZI­NA NOSI NAZIV „EX-CHANGE“. U KOM PRAVCU JE IŠLA TVOJA PROMENA? ŠTA SI OSTAVILA IZA SEBE I ČEMU SI SE OKRENULA?

Iza sebe sam ostavila bol prošlosti i nadu bu­dućnosti. Okrenula sam se prihvaćanju u sa­dašnjem trenutku. Ne dopuštam egu da me hrani životnom dramom, te da se bori protiv onoga što mi se događa, nego živim u svje­snoj prisutnosti u kojoj prihvaćam ono što mi se događa, dakle ne poistovjećujem se s okol­nostima. Životne okolnosti i situacije nisu ono što ja jesam, to su samo – okolnosti. Od kada sam se prestala boriti protiv tame, svjetlost se pojavila u mom životu. Tama se tamom ne može ugasiti. Jedino svjetlost svijesti može rastvoriti tamu. A takva se svjetlost nalazi samo u sadašnjem trenutku. Nigdje drugdje.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

GORSKA VILA SOFIJA SOKA SOKOLICA

WHAT A WONDERFUL WORLD